Monthly Archives: Březen 2017

Alioramus remotus

…aneb „Vzdálená cizí větev“ se představuje

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři