Monthly Archives: Srpen 2005

Nový světový rekord v běhu na 10 000 m

První čas v historii pod 26:20 minut!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Atletika a sport, Rekordy a statistika

Soudný den Pompejí

24. srpna roku 79 n. l. byla sopečnou erupcí Vesuvu pohřbena tři kampánská města Římské říše v jejím největším rozkvětu, Pompeje, Herculaneum a Stabiae. Podle pověsti měl i císař Titus slzy v očích, když mu očití svědkové vyprávěli o rozsahu této katastrofy.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Archeologie, Výročí a ohlédnutí

Výročí narození Georgese Cuviera

…aneb Narozeniny velkého zakladatele

Continue reading

1 Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Výročí a ohlédnutí

Trochu ponurá povídka

Jinak také "hřích literárního mládí", první neumělé dílko, které jsem sesmolil kdysi v šestnácti. V původní formě, čtenář tedy snad odpustí zjevné nedostatky tohoto literárně nezralého pokusu ;o) Continue reading

1 Comment

Filed under Nezařazené

Krátké ohlédnutí za atletickým šampionátem

Jaké byly Helsinky 2005 z českého pohledu? Continue reading

Leave a Comment

Filed under Atletika a sport

60 let od Hirošimy

6. srpna 1945 – den kdy vyšlo „druhé slunce“ Continue reading

Leave a Comment

Filed under Výročí a ohlédnutí, Ze života

Rekordní dlouhověkost

aneb Příběh Jeanne Calmentové v několika odstavcích

Continue reading

1 Comment

Filed under Rekordy a statistika, Výročí a ohlédnutí, Ze života

Rekordy světa dinosaurů

Nadřád Dinosauria je pro mnohé charakteristický právě velkou varietou pro dnešní makrofaunu neobvyklých rozměrů, bizarních tělních útvarů apod. Proto snad neuškodí připomenout některé nejzajímavější „rekordní kategorie“ těchto pravěkých zvířat (připomínám, že samozřejmě nezahrnuji Neornithes, tedy moderní ptactvo, které mezi dinosaury nově již bezpochyby patří). Téměř ve všech případech jde o hodnoty získané z objevených fosilií jedinců, kteří nemuseli rozhodně být „rekordní“ (je jasné, že při náhodnosti a obrovské neúplnosti fosilních nálezů – zachová se zhruba jen každá 10000. kostra – těžko najdeme opravdu největšího dinosaura, který kdy žil). Tyto hodnoty se tedy vztahují k nej- *dosud známým* jedincům daných taxonomických jednotek. Údaje jsou platné k srpnu roku 2005. Continue reading

1 Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika

Výročí atletického superrekordu

1. srpen 1996 – den, kdy se psala atletická historie Continue reading

2 Comments

Filed under Atletika a sport, Výročí a ohlédnutí