Výročí narození Georgese Cuviera

…aneb Narozeniny velkého zakladatele

Francouzský přírodovědec a anatom Georges Cuvier (raději zde uvádím jen zkrácenou podobu jména, celé by vydalo na půldruhého řádku) se narodil přesně před 236 lety v Montbéliardu (mimochodem jen 4 měsíce po našem významném obrozenci, rodákovi z Dobrušky F. V. Hekovi). Už jako malý chlapec vykazoval Cuvier velký talent pro pozorování přírody a vhled do průběhu přírodních dějů, navíc vynikal i úžasnou pamětí. Po příchodu do Paříže během neklidných devadesátých let v ovzduší jakobínského teroru byl přijat jako asistent profesora srovnávací anatomie v Národním muzeu přírodní historie. V tomto oboru dosáhl brzy takových pokroků, že je dnes pokládán za jeho vlastního zakladatele. Cuvier dokázal podle jediné kůstky přesně poznat, o jaké zvíře se jedná, včetně podrobností o jeho fyziologii i fyziognomii. Brzy se také začal prosazovat v tehdy nových oborech paleontologie (například roku 1828 popsal velkého mořského plaza mosasaura) i geologie (jako jeden z prvních prosazoval tzv. teorii katastrof).

Cuvier brzy dosáhl obrovského věhlasu, který zdaleka překročil hranice Francie a jeho autorita byla v mnoha ohledech uznávána i v jinak rivalitou bující Británii. Přesto, že mnohé jeho vývody jsou dnes již pochopitelně překonány (málokterý obor se za poslední dvě století tak intenzivně změnil jako geologie a paleontologie), zůstává nesporně jednou z největších postav přírodních věd 19. století. Díky výjimečným osobnostem Cuvierova formátu se znalosti transformovaly a košatěly, právě toto jsou oni známí „giganti, na jejichž ramenou dnes stojíme.“ Georges Cuvier zemřel dne 13. května 1832 jako vysoce respektovaná osobnost.

———

1 Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Výročí a ohlédnutí

One Response to Výročí narození Georgese Cuviera

  1. bibi

    Konečně jsem našla tpho Cuviera!!Díky moc!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *