Konečný důkaz příbuznosti dinosaurů a ptáků?

…aneb Final proof of the dinosaur-bird link?

Velmi zajímavá studie se objevila v červencovém vědeckém žurnálu Nature (poměrně zdařilé české shrnutí na http://www.osel.cz/index.php?clanek=1372).

V dorzálních obratlích pozdně křídového abelisauridního teropoda druhu Majungatholus atopus byly objeveny otvory pro respirační systém vzdušných vaků, který je typický pouze pro moderní ptáky. Je to důkaz podobnosti dýchacího systému u dinosaurů, o kterých se již dlouho předpokládá, že jsou předky dnešních ptáků, a jejich létajících potomků (z hledista kladistické fylogeneze vlastně jsou ptáci dinosauři, jak již bylo ostatně mnohokrát zmíněno). Tento objev je důležitým argumenetem proti snahám „revizionistických“ vědců (Dr. Larry Martin, Alan Feduccia a někteří další) popřít příbuznost obou skupin a připsat původ ptáků některým bazálnějším archosauromorfům, byť z blízkého příbuzenstva samotných dinosaurů. Objev někdejšího systému vzdušných vaků u velkého teropoda je významnou podporou převládajícího mínění o příbuznosti dinosaurů a ptáků. Žádná jiná skupina totiž tento fyziologický znak nemá, jde tedy o společný sdílený znak (synapomorfii), který k sobě obě skupiny těsně váže. Existence tohoto znaku u dinosaurů se již dlouho předpokládala, ale potvrzena byla až nyní.

Krátce také kalendárium k dnešnímu dni: před 165 lety, tedy roku 1840, se narodil jeden z nejvýznamějších paleontologů v historii Spojených států, Edward Drinker Cope, známý z tzv. „Války o kosti“ v 70. a 80. letech 19. století.

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *