Vymírání P-T

Permské hromadné vymírání bylo zřejmě nejstrašnější událostí pro biosféru v celých jejích dějinách, trvajících bezmála 4 miliardy let. Zmizelo údajně až 96% (!) čeledí tehdejších organismů. Přes veškerý pokrok civilizace lze oprávněně tvrdit, že podobná událost by lidstvo v lepším případě vrátila do starší doby kamenné. V horším by člověka zcela vyhubila. Přes svou zjevnou závažnost dodnes nikdo nedokázal přesně pojmenovat příčiny katastrofy. Nová studie se o to pokouší…

Toto vymírání předčilo i slavnějšího „sourozence“ z přelomu křídy a terciéru před 66 miliony let, kdy se odhaduje míra vymírání na 60-70 % druhů. Teorií o příčinách tohoto mohutného kolapsu ekosystémů před 250 miliony lt bylo vzneseno poměrně hodně. Uvažovalo se i o obřím meteoritu (ale žádný dosud objevený kráter časově neodpovídá), vulkanické činnosti, počátek rozpadu superkontinetu Pangey, ochlazení nebo naopak oteplení klimatu, resp. kombinace rychlého sledu těchto zátěžových faktorů. Nejnovějším příspěvkem k této problematice je studie mezinárodního týmu vědců Velké Británie, nizozemska a USA, kteří zkoumali výlevné horniny na tzv. Sibiřských trapech. Oblast dnešní Sibiře byla před 250 miliony let dějištěm kolosální vulkanické činnosti, proti které činnost všech dnešních aktivních sopek je jen klidné pokuřování dýmky. Tehdy došlo k výlevům obrovského množství lávy a do moře byla pak erozí spláchnuta kvanta látek polysacharidické povahy. Navíc erupce plynů poškodily ozónovou vrstvu a změnily výrazně pH půdy i vodstva (okyselením). To mj. vedlo k snížení retence (zadržování) minerálních látek v půdě, a tyto byly erozí přepraveny do moří aoceánů. Následkem toho došlo ve vodních ekosystémech k úbytku kyslíku a to podnítilo v konečném důsledku nejstrašnější vymírání za posledních 600 milionů let.

Odkaz: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4499722.stm

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Vymírání K-T

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.