Zase ti báječní neandrtálci

…a módní trendy v paleontologii

V poslední době se doslova roztrhl pytel s novými studiemi o neandrtálcích. Za dob malíře Buriana byli naši nejbližší příbuzní populární a při mnoha příležitostech často skloňovaní (většinou rádoby inteligentními jedinci, kteří o paleotologii vědí tolik, jako já o politických peripetiích v jižní Barmě na sklonku 60. let). Později "neandrtálský evergreen" zevšedněl a byl odsunut až téměř na okraj zájmu vědců i laické veřejnosti. Neandrtálci dostali nálepku jakýchsi primitivních a zdegenerovaných opičáků, kteří žili politováníhodně ubohým životem ve vlhkých jeskyních, kde pokorně čekali, až se objeví naši dokonalí předkové, kteří je rychle vyhubí. To poslední konstatování je mimochodem zřejmě pravdivé.

V paleontologii můžeme, tak jako v mnoha jiných odvětvích lidské činnosti, vysledovat jakési oscilující módní vlny, které nutí víceméně nevědomě akademické instituce i jejich pracovníky napínat úsilí o nové poznatky určitým směrem. Typické objekty módních vln v paleontologickém výzkumu mají dvě hlavní těžiště – prvním jsou druhohory se svými dinosaury, prvními ptáky a savci, nejstaršími krytosemennými rostlinami a v závěru také radiací savčích řádů, včetně prvotních primátů. Druhým pak je závěr třetihor – pliocén a v podstatě celé krátké období kvartéru (důvod jistě nemusím zmiňovat). Mezi "módní vlny" patří i alternující zájem o neandrtálce, který se právě během posledních několika let zvedl k původním výšinám. Genetické analýzy neandrtálčí DNA provádí paralelně hned několik týmů (a část genomu už prý byla dokonce úspěšně přečtena), objevily se nové údaje o pravděpodobném vzezření a rozumových schopnostech těchto pozoruhodných evolučních "bratranců".

Dvě nové studie přibyly i v posledních dnech. První se opět vrací k původní myšlence možného významu dělby práce našich předků jakožto účinné socio-ekonomické zbrani proti konkurenčním hominidům (nihil novi sub sole, chce se zvolat), druhá pak poněkud vrací k životu představu o neandrtálcích jakožto nepříliš civilizovaných (sensu lato) příslušníků našeho rodu, neboť poukazuje na možné kanibalistické choutky těchto lidí (ne, že by náš poddruh byl výjimkou):

http://www.osel.cz/index.php?clanek=2293

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/12/061205-cannibals.html

Leave a Comment

Filed under Nezařazené

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *