Veselé vánoční svátky všem čtenářům

….a šťastné rozloučení se zatím nejlepším rokem v historii dinosauří paleontologie

Ano, je to tak. Už je to oficiální! Rok 2006 se zapsal do historie paleontologie jako nejúspěšnější rok, co se nově popsaných rodů dinosaurů týče. Dosavadní rekord z roku 2003 – rovných 30 rodů – totiž o dva překonal! Více už vám prozradí následující statistika…

———

Státy nejbohatší dinosauřími fosiliemi (platné rody):

1.) USA – val. 140 (1)

2.) Čína 131 (1)

3.) Argentina 64

4.) Mongolsko 62

5.) Kanada 44

6.) Velká Británie 40 (1)

7.) Francie 23 (1)

8.) Brazílie 18

9.) Portugalsko 18

10.) JAR 16

11.) Španělsko 15

12.) Niger 14

13.) Austrálie 13 (1)

14.) Německo 13

15.) Uzbekistán 11

16.) Maroko 10

17.) Tanzánie 9 (1)

18.) Indie 9

19.) Madagaskar 8 (1?)

20.) Rumunsko 8

21.) Lesotho 7

22.) Alžírsko 6

23.) Egypt 5

Rusko 5

24.) Thajsko 4

Uruguay 4

Zimbabwe 4

28.) Antarktida 3

Mexiko 3

Tunisko 3

31.) Kazachstán 2 (1)

32.) Belgie 2

Japonsko 2

Kyrgystán 2

Maďarsko 2

Malawi 2

Oranžsko 2

Rakousko 2

Švýcarsko 2

40.) Dánsko 1

Chile 1

Chorvatsko 1

Itálie 1

Jižní Korea 1

Laos 1

Lýbie 1

Namíbie 1

Tádžikistán 1

Tibet 1

Celkem 49 států, 738 validních rodů (mnohé se opakují ve více státech, celkem jich je 605) a 7 nejistých. Ke 23. 12. 2006.

 

Kontinenty podle počtu validních rodů

1.) Asie 227 (3)

2.) Severní Amerika 184 (1)

3.) Evropa 133 (2)

4.) Afrika 88 (1)

5.) Jižní Amerika 87

6.) Austrálie 13 (1)

7.) Střední Amerika 3

8.) Antarktida 3

 

 

 

Dinosauří rody v jednotlivých érách

Období Počet rodů Doba trvání(Ma) Rody za 1 Ma

 

Svrchní Trias:

Carn 25 11.5 2.2

Nor 28 12.9 2.1

Rhaet 10 4.0 2.5

Spodní Jura:

Hettang 19 3.1 6.1

Sinemur 24 6.9 3.5

Pliensbach 20 6.6 3.0

Toarc 13 7.4 1.8

Střední Jura:

Aalen 7 4.0 1.7

Bajoc 9 3.9 2.3

Bathon 26 3.0 8.6

Callow 31 3.5 8.8

Svrchní Jura:

Oxford 26 5.5 4.7

Kimmeridg 61 5.1 11.9

Tithon 45 5.1 8.8

Spodní Křída:

Berrias 16 5.3 3.0

Valangin 34 3.8 8.9

Hauteriv 37 6.4 5.8

Barrem 63 5.0 12.6

Apt 63 13.0 4.8

Alb 72 12.4 5.8

Svrchní Křída:

Cenoman 45 6.1 7.3

Turon 35 4.2 8.3

Coniac 18 3.5 5.1

Santon 32 2.3 13.9

Campan 141 12.9 10.9

Maastricht 118 5.1 23.1

Celkem

Trias 64

Jura 284

Křída 679

Navíc rody bez přesného časového zařazení:

Svrchní Trias: 1

Spodní Jura: 1

Střední Jura: 4

Svrchní Jura: 2(?) Pedopenna

Spodní Křída: 10 (+ započítaný Falcarius utahensis pod Barremem)

Svrchní Křída: 2

(Mj. Daanosaurus, Chebsaurus, Chuanjiesaurus, Genyodectes, Shanxia, Tianzhenosaurus, Auroraceratops a Lanzhousaurus)

Nejistý je Megapnosaurus, Nemegtia, Shixinggia, Chebsaurus, Erketu, Yuanmousaurus, Sonidosaurus, Jiutaisaurus, Yamaceratops, Dracovenator, Huanghetitan, Fusuisaurus, Xuanhuasaurus a Dashanpusaurus).

Všechny údaje ke 23. 12. 2006.

Dle počtu rodů na 1 Ma

1.) Maastricht 23.1

2.) Santon 13.9

3.) Barrem 12.6

4.) Kimmeridg 11.9

5.) Campan 10.9

6.) Valangin 8.9

7.) Callow 8.8

8.) Tithon 8.8

9.) Bathon 8.6

10.) Cenoman 7.3

11.) Hettang 6.1

12.) Turon 8.3

13.) Hauteriv 5.8

14.) Alb 5.8

15.) Coniak 5.1

16.) Apt 4.8

17.) Oxford 4.7

18.) Sinemur 3.5

19.) Pliensbach 3.0

20.) Berrias 3.0

21.) Rhaet 2.5

22.) Bajoc 2.3

23.) Carn 2.2

24.) Nor 2.1

25.) Toarc 1.8

26.) Aalen 1.7

V průměru tedy během celého období existence dinosaurů (tj. asi 170 milionů let) existovalo 605 validních rodů, tedy 3.559 rodu na 1 milion let. V triasu to z celkem 35 milionů let (během kterých již dinosauři existovali) je 64 rodů, tedy 1.83 rodu na 1 milion let, v juře 284 rodů na 54.1 milionů let, tedy 5.25 rodu na milion let a konečně v křídě 679 rodů na 80.0 milionů let, což je 8.49 rodu na milion let.

Počty dinosauřích rodů podle písmen

A 67 (A 67

B 32 S 65

C 48 P 49

D 28 C 48

E 29 T 45

F 7 M 35

G 27 B 32

H 25 E 29

I 10 L 29

J 8 D 28

K 13 G 27

L 29 H 25

M 35 N 20

N 20 R 15

O 13 K 13

P 49 O 13

Q 4 I 10

R 15 Y 9

S 65 J 8

T 45 V 8

U 5 F 7

V 8 Z 6

W 2 U 5

X 5 X 5

Y 9 Q 4

Z 6 W 2)

Celkem 604(605) rodů. Nejvíce je zastoupeno písmeno A s 67 rody. Z písmen s alespoň jedním rodem má nejméně W se dvěma položkami, následováno písmeny Q a X shodně se 4 položkami.

Nejúspěšnější roky podle počtu popisů nových rodů

1.) 2006 – 32

2.) 2003 – 30

3.) 1998 – 26

4.) 2001 – 25

5.) 1999 – 24

6.) 2005 – 23

7.) 2000 – 19

8.) 1996 – 18

2004 – 18

10.) 1991 – 16

11.) 1994 – 15

12.) 1979 – 13

13.) 1995 – 12

2002 – 12

15.) 1993 – 11

16.) 1877 – 9

1914 – 9

1973 – 9

1983 – 9

1990 – 9

21.) 1977 – 8

1980 – 8

1984 – 8

1985 – 8

25.) 1924 – 7

1933 – 7

1981 – 7

28.) 1932 – 6

1970 – 6

1974 – 6

1986 – 6

1997 – 6

33.) 1972 – 5

1978 – 5

1987 – 5

1988 – 5

1989 – 5

1992 – 5

39.) 1869 – 4

1903 – 4

1922 – 4

1923 – 4

1929 – 4

1975 – 4

1976 – 4

1982 – 4

47.) 1885 – 3

1889 – 3

1890 – 3

1902 – 3

1905 – 3

1913 – 3

1915 – 3

1928 – 3

1954 – 3

1964 – 3

57.) 1854 – 2

1859 – 2

1876 – 2

1891 – 2

1893 – 2

1908 – 2

1910 – 2

1911 – 2

1916 – 2

1925 – 2

1927 – 2

1936 – 2

1937 – 2

1942 – 2

1948 – 2

1950 – 2

1957 – 2

1960 – 2

1969 – 2

1971 – 2

77.) 1824 – 1

1825 – 1

1833 – 1

1836 – 1

1837 – 1

1838 – 1

1841 – 1

1848 – 1

1850 – 1

1856 – 1

1857 – 1

1861 – 1

1865 – 1

1866 – 1

1867 – 1

1870 – 1

1875 – 1

1878 – 1

1879 – 1

1881 – 1

1883 – 1

1884 – 1

1888 – 1

1894 – 1

1901 – 1

1904 – 1

1909 – 1

1912 – 1

1917 – 1

1919 – 1

1920 – 1

1921 – 1

1926 – 1

1931 – 1

1934 – 1

1939 – 1

1940 – 1

1941 – 1

1943 – 1

1947 – 1

1951 – 1

1952 – 1

1953 – 1

1955 – 1

1956 – 1

1958 – 1

1959 – 1

1962 – 1

1963 – 1

1965 – 1

1966 – 1

1967 – 1

1968 – 1

Celkem 129 let (ze 182 od r. 1824)

Celkový počet 605 rodů tedy představuje v průměru 3.324 popsaných rodů za každý rok od prvního popisu (mění se vždy ke 20. únoru). Za prvních šest let nového tisíciletí (2001-2006) to ale bylo celkem již 140 rodů, tj. průměr 23.3 rodů za rok (23.14 % z celkového počtu v té době známých rodů dinosaurů, přitom jde o dobu tvořící pouze 3.29 % celkové doby popisování dinosaurů, t. j. 6 let ze 182).

Země podle největší „hustoty“ nálezů dinosauřích rodů

(příslušné číslo zde znamená na jak velké území v km2 připadá jeden objevený rod):

USA 9.629.091 km2/140 rodů = 68 779.2 km2 na 1 rod

Čína 9.598.086 km2/131 rodů = 73 267.8

Argentina 2.780.400 km2/64 rodů = 43 443.7

Mongolsko 1.564.116 km2/62 rodů = 25 227.7

Kanada 9.970.610 km2/44 rodů = 226 604.8

Velká Británie 242.900 km2/40 rodů = 6072.5

Francie 551.500 km2/23 rodů = 23 978.2

Brazílie 8.514.877 km2/18 rodů = 473 048.7

Portugalsko 91.982 km2/18 rodů = 5110.1

JAR 1.221.037 km2/16 rodů = 76 314.8

Španělsko 505.992 km2/15 rodů = 33 732.8

Niger 1.267.000 km2/14 rodů = 90 500

Austrálie 7.741.220 km2/13 rodů = 595 478.4

Německo 357.022 km2/13 rodů = 27 463.2

Uzbekistán 447.400 km2/11 rodů = 40 672.7

Maroko 446.550 km2/10 rodů = 44 655

Tanzánie 945.087 km2/9 rodů = 105 009.6

Indie 3.287.263 km2/9 rodů = 365 251.4

Madagaskar 587.041 km2/8 rodů = 73 380.1

Rumunsko 238.391 km2/8 rodů = 29 798.9

Lesotho 30.355 km2/7 rodů = 4336.4

Alžírsko 2.381.741 km2/6 rodů = 396 956.8

Egypt 1.001.449 km2/5 rodů = 200 289.8

Rusko 17.098.242 km2/5 rodů = 3 419 648.4

Thajsko 513.115 km2/4 rody = 128 278.7

Uruguay 175.016 km2/4 rody = 43 754

Zimbabwe 390.757 km2/4 rody = 97 689.2

Antarktida 14.425.000 km2/3 rody = 4 808 333.3

Mexiko 1.958.201 km2/3 rody = 652 733.6

Tunisko 163.610 km2/3 rody = 54 536.7

Kazachstán 2.724.900 km2/2 rody = 1 362 450

Belgie 30.528 km2/2 rody = 15 264

Japonsko 377.873 km2/2 rody = 188 936.5

Kyrgystán 199.900 km2/2 rody = 99 950

Maďarsko 93.032 km2/2 rody = 46 516

Malawi 118.484 km2/2 rody = 59 242

Oranžsko 129.400 km2/2 rody = 64 700

Rakousko 83.858 km2/2 rody = 41 929

Švýcarsko 41.284 km2/2 rody = 20 642

Dánsko 43.094 km2/1 rod = 43 094
Chile 756.096 km2/1 rod = 756 096
Chorvatsko 56.538 km2/1 rod = 56 538
Itálie 301.318 km2/1 rod = 301 318
Jižní Korea 99.538 km2/1 rod = 99 538
Laos 236.800 km2/1 rod = 236 800
Lýbie 1.759.540 km2/1 rod = 1 759 540
Namíbie 824.292 km2/1 rod = 824 292
Tádžikistán 143.100 km2/1 rod = 143 100
Tibet 2.500.000 km2/1 rod = 2 500 000 (?)
Pořadí dle četnosti rodů na rozlohu státu:
1.) Lesotho – 1/4336.4 km2
2.) Portugalsko – 1/5110.1 km2
3.) Velká Británie – 1/6072.5 km2
4.) Belgie – 1/15 264 km2
5.) Švýcarsko – 1/20 642 km2
6.) Francie – 1/23 978.2 km2
7.) Mongolsko – 1/25 227.7 km2
8.) Německo – 1/27 463.2 km2
9.) Rumunsko – 1/29 798.9 km2
10.) Španělsko – 1/33 732.8 km2
11.) Uzbekistán – 1/40 672.7 km2
12.) Rakousko – 1/41 929 km2
13.) Dánsko – 1/43 094 km2
14.) Argentina – 1/43 443.7 km2
15.) Uruguay – 1/43 754 km2
16.) Maroko – 1/44 655 km2
17.) Maďarsko – 1/46 516 km2
18.) Tunisko – 1/54 536.7 km2
19.) Chorvatsko – 1/56 538 km2
20.) Malawi – 1/59 242 km2
21.) Oranžsko – 1/64 700 km2
22.) USA – 1/68 779.2 km2
23.) Čína – 1/73 267.8 km2
24.) Madagaskar – 1/73 380.1 km2
25.) JAR – 1/76 314.8 km2
26.) Niger – 1/90 500 km2
27.) Zimbabwe – 1/97 689.2 km2
28.) Jižní Korea – 1/99 538 km2
29.) Kyrzystán – 1/99 950 km2
30.) Tanzánie – 1/105 009.6 km2
31.) Thajsko – 1/128 278.7 km2
32.) Tádžikistán – 1/143 100 km2
33.) Japonsko – 1/188 936.5 km2
34.) Egypt – 1/200 289.8 km2
35.) Kanada – 1/226 604.8 km2
36.) Laos – 1/236 800 km2
37.) Itálie – 1/301 318 km2
38.) Indie – 1/365 251.4 km2
39.) Alžírsko – 1/396 956.8 km2
40.) Brazílie – 1/473 048.7 km2
41.) Austrálie – 1/595 478.4 km2
42.) Mexiko – 1/652 733.6 km2
43.) Chile – 1/756 096 km2
44.) Namíbie – 1/824 292 km2
45.) Kazachstán – 1/1 362 450 km2
46.) Lýbie – 1/1 759 540 km2
47.) Tibet – 1/2 500 000 km2
48.) Rusko – 1/3 419 648.4 km2
49.) Antarktida – 1/4 808 333.3 km2

———

3 Comments

Filed under O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika

3 Responses to Veselé vánoční svátky všem čtenářům

  1. Szkoda jedynie, że polski Silesaurus oplensis (Dzik, 2002) okazał się „pradinozaurem“. Pozdrawiam i podziwiam blog – „Keep up good work…“ 😀

  2. autor

    Děkuji….ano, taky mě to mrzelo, střední Evropa už by si nějakého zasloužila 🙂 Ale snad se dočkáme v budoucnu….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *