Další důkaz sociálního chování dinosaurů

….dojímá i po 120 milionech let

Nedávný objev šesti fosilních jedinců malého ptakopánvého psitakosaura (Psittacosaurus) z Číny opět potvrzuje vyvinuté sociální chování u dinosaurů. Zkameněliny pocházejí z jedinců ani ne čtyři roky starých. Co je však důležité, tito jedinci pocházejí z různých hnízdních snůšek, nejsou to tedy „rodní“ bratři a sestry. Přesto vykazuje nález zřetelnou tendenci ke sdružování. Dr. Paul Barrett z Londýnského muzea přírodní historie k tomu uvádí, že „tento nález ukazuje, že tito dinosauři žili v malých skupinách a navíc tyto skupiny byly tvořeny jedinci z různých snůšek“. To je výborný důkaz časné tendence ke sdružování a stádnímu chování. To se pak plně rozvinulo u vyspělých rohatých dinosaurů, potomků těchto zajímavých tvorů z období spodní křídy. Nález pochází z proslulého souvrství Yixian, odkud známe i mnohé slavné „opeřené“ dinosaury.

———

Odkaz: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7005430.stm

———

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *