Krokodýl nebo teropodní dinosaurus?

…toť otázka

Ne, že by snad panovaly podstatné pochybnosti o taxonomickém zařazení spinosauridního dinosaura druhu Baryonyx walkeri. Doteď však nebylo jisté, jakým způsobem se tento na dinosauří standarty poněkud podivný dravec stravoval a jak při lovu využíval svoje úzké čelisti. Od prvního objevu v Anglii v roce 1983 paleontology udivovala neobvyklá podobnost čelistí baryonyxe a dnešních indických krokodýlů gaviálů (Gavialis gangeticus). Předpoklad, že se tento teropod stravoval rybí kořistí, byl na základě nálezů šupin v jeho blízkosti i celkové podobě čelistí s piscivorními (rybožravými) gaviály rozšířený i dříve. Nevědělo se ale, do jaké míry byla rybí potrava pro tohoto dinosaura výlučná a jakým podílem se tedy objevovala v jeho jídelníčku. Teprve nová studie Emily Rayfieldové z bristolské univerzity umožnila do jisté míry upřesnit naši představu. Podle srovnání CT snímků lebky baryonyxe a gaviálů i jiných krokodýlů lze vyvodit značnou podobnost utváření některých lebečních kostí. Baryonyx se tak zřejmě značně podobal jinak vývojově nepříbuznému gaviálovi alespoň co se potravních návyků týče. Není však vyloučeno, že využíval širší potravní spektrum, zřejmě podle aktuální nabídky okolního environmentu. Zdá se, že spinosauridi příležitostně nepohrdli také soustem v podobě ptakoještěrů (jak ukázal unikátní objev z roku 2004), jiných dinosaurů i většiny dalších obratlovců, žijících ve stejných ekosystémech.

 …

Odkazy:

http://www.rozhlas.cz/leonardo/zpravy/_zprava/414231

http://en.wikipedia.org/wiki/Baryonyx

Odkazy na NatGeo, Science Daily a BBC:

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/01/photogalleries/dinosaur-pictures/index.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080113212741.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7184012.stm

 …

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *