Saurornitholestes

…tichý přízrak ze Severní Ameriky

Všímavým čtenářům jistě neunikla značná podobnost v názvech předchozího a aktuálního příspěvku. Málokterá rodová jména dinosaurů jsou si tak podobná, jako Saurornithoides a Saurornitholestes. Oba dinosauři byli navíc vzdálení příbuzní, patřící do skupiny Deinonychosauria. Zatímco prvně jmenovaný rod představoval zástupce čeledi Troodontidae, druhý patřil mezi dromeosauridy. Oba „srpodrápí“ predátoři byli také malými lovci, žijícími v období svrchní křídy (zhruba před 75-70 miliony let). Saurornitholestes („ještěří-ptačí lupič“) byl popsán německým paleontologem Hans-Dieteresm Suesem v roce 1978.

Malý dravec velikosti vlka obýval především oblasti dnešní provincie Alberty (Kanada), několik částečně zachovaných koster, desítky izolovaných kostí a velké množství fosilních zubů bylo objeveno na území tzv. Dinosauřího provinčního parku. Tito obávaní zabijáci byli stejně jako jejich příbuzní vybaveni velkým zahnutým srpovitým drápem na druhém prstu zadní končetiny. Saurornitholestes navíc vykazoval proporcionálně velmi dlouhé a štíhlé končetiny, mohl být tedy rychlým a vytrvalým běžcem. Byl značně podobný (a blízce příbuzný) populárnímu mongolskému rodu Velociraptor, ale přesné vývojové vztahy mezi těmito teropody nejsou dosud plně objasněny.

———

Raptors Big Family

Dromeosauridi představovali poměrně rozšířenou skupinu malých až středně velkých teropodů s velikostním rozmezím 40 cm až 7 metrů délky. Saurornitholestes byl jedním z nich, patřil však k menším rodům. Ilustrace Luise V. Reye, převzato z http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/html/feather.htm.

———

Saurornitolestové byli nejpočetnějšími malými teropody v sedimentech Dinosauřího provinčního parku, jak ukazují jejich četné fosílie. Méně rozšířeným příbuzným zde byl jiný dromeosaurid, kterého představoval samotný rod Dromaeosaurus. Ten byl poněkud robustněji stavěný. Saurornitolestové představovali malé predátory, specializované zřejmě na lov drobných obratlovců a snad i pojídaní zdechlin. Tuto variantu potvrdil velmi zajímavý objev zlomeného zubu saurornitolesta, vetknutý do kosti křídla obřího ptakoještěra, možná nedospělého kvetzalkoatla (Quetzalcoatlus). Objev byl popsán v roce 1995 paleontology Curriem a Jacobsenem. Protože tento obří ptakoještěr (rozpětí křídel je odhadováno na 6 metrů) velikostně zdaleka přesahoval dromeosaurida, paleontologové předpokládají, že jde o nález hodujícího mrchožrouta nad mrtvým tělem. Kvetzalkoatlové byli možná největšími létajícími živočichy všech dob, v rozpětí křídel dosahovali i více než 13 metrů.

Podobně tvarované zuby byly objeveny také v mladších souvrstvích, hojné jsou například i v souvrství Hell Creek. Není však jisté, zda reprezentují stejného velociraptorina jako byl S. langstoni z období kampánu kanadské Alberty. V roce 2006 byl paleontologem Robertem Sullivanem popsán další druh S. robustus z usazenin Nového Mexika (souvrství Kirtland). Ten žil zřejmě o několik milionů let později než jeho kanadský příbuzný, neboť fosílie byly datovány na 73 milionů let. V obou případech lze předpokládat, že šlo o opeřené teropody, celkovým vzhledem i chováním nejvíce podobné některým dnešním ptákům.

———

Odkazy:

http://www.biology.ualberta.ca/faculty/philip_currie/uploads/pdfs/1995/1995Azhdarchidae.pdf (studie o objevu zubu v kosti pterosaura)

http://www.nmnaturalhistory.org/science/bulletins/35/sci_bulletin35_31.pdf (studie s popisem druhu S. robustus)

http://en.wikipedia.org/wiki/Saurornitholestes

http://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatlus

———

Leave a Comment

Filed under Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *