Bizoní rohatá tvář

…aneb letošní přírůstek do velké dinosauří rodiny

Geologické souvrství Hell Creek je proslulé již od roku 1902, kdy byl v jeho vrstvách objeven první vědecky rozeznaný exemplář obřího teropoda druhu Tyrannosaurus rex. Tento masivní a rozlehlý pás hornin se rozprostírá na území několika amerických států (přinejmenším Montana, Wyoming a obě Dakoty) a představuje výsek z posledních dvou až tří milionů let existence neptačích dinosaurů. Většina podstatních objevů zde byla učiněna již na přelomu 19. a 20. století a v posledním půlstoletí je frekvence popisu nových dinosaurů jen kolem jednoho rodu za sedm let. Naposledy byl nový rod dinosaura z tohoto souvrství popsán před čtyřmi lety (pachycefalosaurid Dracorex hogwartsia; může však jít pouze o nedospělého jedince rodu Pachycephalosaurus). Celých 40 let mezi roky 1943-1983 ale nebyl ze souvrství popsán jediný nový rod dinosaura. Právě letos přibyl po dlouhém čase další zástupce dinosauří fauny z Hell Creeku – je jím trpasličí rohatý dinosaurus se zajímavým jménem – Tatankaceratops.

 

Přibližná podoba chasmosaurina druhu Tatankaceratops sacrisonorum, menšího příbuzného populárního triceratopse. Kredit: Wikimedia Commons (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tatankaceratops_NT.jpg).File:Tatankaceratops NT.jpg

 

Tatankaceratops sacrisonorum byl relativně malý ceratopsid (z podčeledi Chasmosaurinae) dosahující délky kolem 4 metrů, měl tedy zhruba jen poloviční délku svého obřího současníka triceratopse. Výrazným znakem byl poměrně dlouhý roh nad nozdrami a kratší růžky nad očima, což není příliš typické. Tito zavalití býložravci se zobákovitým zakončením čelistí obývali nížinatou krajinu dnešní Jižní Dakoty (Harding County) v době před asi 66,8 až 65,5 miliony let. Nedaleko odtud byl objeven také známý kontroverzní nález ornitopoda tescelosaura jménem „Willo“ s údajným zkamenělým srdcem. Fragmentární zkamenělou lebku a části postkraniální kostry tatankaceratopse objevili zhruba před deseti lety bratři Stan a Steve Sacrisonovi, podle kterých obdržel nový dinosaurus své druhové jméno. Rodové je zase poctou indiánskému kmeni Lakotů, kteří v této oblasti žili a nazývali (ceratopsidům vzdáleně podobného) amerického bizona slovem „Tatanka“. Nový jedinec s katalogovým označením BHI 6226 je uložen ve sbírkách Institutu v Black Hills ve městě Hill City. Přetrvává však nejistota a rozdíly v mínění o tomto taxonu – někteří paleontologové se domnívají, že by mohlo jít pouze o odrostlé mládě triceratopse, nikoliv o samostatný rod. Více odhalí snad až případné budoucí objevy.

Vrátíme-li se k souvrství Hell Creek, pak i s objevem tatankaceratopse bylo po roce 1943 popsáno z těchto sedimentů jen 30,4% všech dnes známých rodů, téměř 70% jich tedy bylo popsáno ještě v době před Druhou světovou válkou. Po roce 2000 bylo popsáno dokonce jen 13% všech známých platných rodů (3 z 23), což nepochybně vypovídá o intenzivním výzkumu v předchozích obdobích. Za posledních deset let bylo přitom celosvětově popsáno tolik dinosaurů, jako za celé předchozí půlstoletí. Nepochybně ještě některé taxony neznáme, ale většina dinosauřích rodů z Hell Creeku již byla zřejmě objevena. Následuje tabulka s přehledem dnes platných rodů, které byly v souvrství Hell Creek objeveny (některé byly popsány již dříve pod jiným, dnes obvykle neplatným jménem):

Rody dinosaurů vyskytující se v souvrství Hell Creek (podle data popisu rodového jména)

 1. Troodon (1856) – 154 let
 2. Triceratops (1889) – 121
 3. Ornithomimus (1890) – 120
 4. ?Torosaurus (1891) – 119
 5. Stegoceras (1902) – 108
 6. ?Albertosaurus (1905) – 105
 7. Tyrannosaurus (1905) – 105
 8. Ankylosaurus (1908) – 102
 9. Thescelosaurus (1913) – 97
 10. Leptoceratops (1914) – 96
 11. Edmontosaurus (1917) – 93
 12. Struthiomimus (1917) – 93
 13. ?Parasaurolophus (1922) – 88
 14. Chirostenotes (1924) – 86
 15. Edmontonia (1928) – 82
 16. Pachycephalosaurus (1943) – 67
 17. ?Stygimoloch (1983) – 27
 18. ?Nanotyrannus (1988) – 22
 19. Anatotitan (1990) – 20
 20. Richardoestesia (1990) – 20
 21. ?Sphaerotholus (2002) – 8
 22. ?Dracorex (2006) – 4
 23. Tatankaceratops (2010) – 0

K 15. 12. 2010, průměr doby od objevení 75,5 roku. Po roce 1943 popsáno jen 30,4% celkového součtu (7 z 23 rodů); po roce 2000 13,0% (3 platné rody z 23).

 

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tatankaceratops

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/TATANKACERATOPS

Christopher J. Ott and Peter L. Larson, 2010, „A New, Small Ceratopsian Dinosaur from the Latest Cretaceous Hell Creek Formation, Northwest South Dakota, United States: A Preliminary Description“, In: Ryan, M.J., Chinnery-Allgeier, B.J., and Eberth, D.A. (eds.) New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium, Bloomington, Indiana University Press, 656 pp.

 

14 Comments

Filed under Ptakopánví dinosauři

14 Responses to Bizoní rohatá tvář

 1. Almeida

  Zdravím. Môžem sa spýtať, prečo je aj pred niektorými validnými rodmi otáznik?

 2. autor

  Určitě – otazníky jsou před těmi rody, které nejsou v daném souvrství zcela nepochybně prokázané (např. Albertosaurus, Parasaurolophus) nebo je nejistá jejich validita (např. Dracorex, Torosaurus, Nanotyrannus -může jít jen o nedospělé exempláře jiných rodů).

 3. TorosaurusS vyjímkou Torosaura, u kterého se naopak může jednat o plně dospělého Triceratopse.Vyjímka potvrzující pravidlo 😛

 4. autor

  Pravda, toho jsem tam hodil omylem – torosauři jsou naopak možná plně dospělými stadii triceratopsů, alespoň podle Hornera a Scanelly (mimochodem výborného pohodáře).

 5. Jiří Meixner

  No, abych byl upřímný, já mám soukromé pochyby o validitě taky 😉 4metrový ceratop z Hell Creeku, nápadně podobný triceratopsovi, to už tu bylo mockrát… a jak to dopadlo:) Ale enormně by mě zajímala studie, podívám se po ní…

 6. autor

  Souhlas – taky bych se do ní rád začetl, kdyžtak můžeš (please) přeposlat ;o)

 7. Triceratops nebo ne?Jo, taky mne napadlo, že by to mohl být jen mladý triceratops. Na druhou stranu je tu ten nepoměr mezi velikostí rohů, tedy výrazný nosní roh, zatímco nadočnicové jsou relativně malé (vzhledem k poměru nosních a nadočnicových rohů u triceratopsů). Samozřejmě, mohl by zde hrát svoji roli vývoj mláděte, tedy že nejdřív naroste nosní a až pak nadočnicové, ale mám pocit, že už bylo u triceratopsů nalezeno řad mláďat a že by tedy tento vývoj rohů během růstu jedince měl být paleontologům znám. Očividně ale u vývoje triceratopsů nic, co by toto indikovalo, neobjevili, jinak by se tím nedali ošálit a neoznačili by mládě za nový druh. IMHO

 8. dodatekTím závěrem sem chtěl říct (jen sem to zapoměl napsat) že to podporuje samostatnost druhu tatankaceratops.

 9. autor

  Ano, znalosti ontogeneze a růstových změn ve tvaru a velikosti excesivních struktur je už u trikea poměrně dobře znám – na "klasické" mládě triceratopse tatankaceratops určitě nevypadá, můžeme-li soudit podle dosavadních znalostí.

 10. autor

  Chtěl jsem napsat "průběh" ontogeneze…

 11. Takže pokud se nejedná o nějakou deformaci (což by mělo vyvrátit nalezení dalšího jedince rodu) jde s velkou pravděp. o nový rod… však?

 12. autor

  Tak o tom se tu snad mluví od začátku 😉

 13. Almeida

  Otázkou však podľa mňa ostáva, či je to jedinec dospelý. Pretože tento mi príde dosť veľký na to, aby bol pre Tyrannosaura dostatočnou korisťou, ale zároveň príliš malý na to, aby sa dokázal ubrániť (+ príliš pomalý, aby dokázal aspoň utiecť)

 14. autor

  Tak ono není jediným kritériem validity taxonu to, jestli daný rod/druh byl nebo nebyl schopen uniknout velkému predátorovi ve svém ekosystému…je to mnohem komplexnější ekologický problém a jako takový není apriorně řešitelný jen z nastíněného hlediska.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *