Fantastický dračí král z Bradavic

…aneb Všechna čest, paní Rowlingová

Vážení občasní i stálí čtenáři dinosauřího blogu, nemusíte se předčasně těšit (případně obávat): navzdory názvu článku a perexu se v textu nebudu věnovat fenoménu Harryho Pottera, zůstáváme stále u dinosaurů. Tematiky fiktivního čarodějnického učně se nicméně dotkneme, byť jen okrajově. Jméno jednoho velmi zajímavého dinosaura bylo totiž zvoleno právě jako pocta této proslulé literární a filmové postavě. Zároveň pak i jeho autorce, britské spisovatelce J. K. Rowlingové, kterou zmíněné gesto velmi potěšilo. Tím dinosaurem je svrchnokřídový pachycefalosaurid Dracorex hogwartsia, popsaný roku 2006. Doslovný překlad celého vědeckého jména dinosaura zní „Dračí král z Bradavic (místo fiktivní Školy čar a kouzel, pozn.)“.

Autoři popisu dinosaura, mezi které patří také známý americký paleontolog Robert T. Bakker, mají nepochybně příběh o Harrym Potterovi v oblibě. Dinosaurus, kterému dali ono atraktivní jméno, skutečně jako drak působil. Přestože byla objevena jen část lebky a několik krčních obratlů (holotyp TCMI 2004.17.1), o vzhledu tohoto dávného býložravce vypovídají poměrně výmluvně. Hlava drakorexe byla totiž zdobena velkým množstvím špičatých rohů a hrbolů, které mu propůjčovaly impozantní a odstrašující vzhled. Zřejmě i tento fakt zapříčinil, že se hlava dinosaura objevila na titulní straně jednoho vydání časopisu National Geographic. Co tedy můžeme v současnosti o drakorexovi říci?

———

File:Dracorex 3.jpg

Hypotetická rekonstrukce kostry drakorexe v Children’s Museum, Indianapolis. Ve skutečnosti je však známá jen svrchní část lebky a několik krčních obratlů. Převzato z Wikimedia Commons ( http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dracorex_3.jpg ).

———

Zkameněliny dinosaura byly objeveny v nám již dobře známém svrchnokřídovém souvrství Hell Creek, na území Jižní Dakoty v USA. Drakorex žil tedy na území západu Severní Ameriky v době před nějakými 67 miliony let. Patřil mezi zvláštní skupinu ptakopánvých dinosaurů, známých jako „tlustolebí“ dinosauři (pachycefalosauři, Pachycephalosauria). Byl blízkým příbuzným samotného rodu Pachycephalosaurus wyomingensis, patřil tedy do vývojově odvozené čeledi Pachycephalosauridae. O těchto dinosaurech není mnoho známo, jejich fosilní materiál je totiž v porovnání s většinou jiných skupin velmi skromný. Obvykle se z nich objeví jen fragmenty mohutných temenních kostí, tvořících obvykle masivní lebeční dóm. Předpokládá se, že skupiny pachycefalosaurů obývaly horská prostředí, případně jiná místa s velmi malým fosilizačním potenciálem. Drakorex stejně jako ostatní pachycefalosauři představoval po dvou se pohybujícího býložravého či snad všežravého živočicha, žijícího pravděpodobně v menších stádech.

Objevená lebka měřila na délku asi 40 centimetrů a patřila zvířeti o celkové délce kolem 3-4 metrů a hmotnosti v řádu nanejvýš několika stovek kilogramů. Hlava dinosaura byla velmi výrazná a vizuálně nezaměnitelná – série hrbolků a menších hrotů přecházela v ostré rohy, které čněly i ze zadního okraje hlavy. Zvláštní je však absence typického kupolovitého „dómu“ na jejím temeni, hlava drakorexe byla zkrátka rohatá, ale poměrně plochá. Zuby byly naopak typické pro pachycefalosaura, tedy malé a s trojúhelníkovitou vroubkovanou korunkou, vhodnou pro škubání listů. Není jisté, zda měl drakorex na horní čelisti typické zobákovité zakončení. Některé další znaky (například otvory na vrchu hlavy, známé jako supratemporální fenestry) nasvědčují tomu, že šlo zřejmě o odrostlé mládě nebo nedospělého mladého jedince. Přestože anatomické znaky na lebce řadí drakorexe mezi vývojově primitivní „ploskolebé“ pachycefalosaury, zdá se být pravděpodobné, že jde naopak o odvozenou formu s druhotně vyvinutými „primitivními“ znaky. Geologické stáří i celková podobnost s pachycefalosaurem drakorexe jasně řadí mezi vývojově pokročilé zástupce skupiny.

Není jistě překvapivé, že již od počátku spekulovali někteří paleontologové o kontroverzním taxonomickém postavení drakorexe. Jack Horner a jeho kolegové již od roku 2007 razí myšlenku, že drakorex vůbec není samostatný rod a druh dinosaura, nýbrž že se jedná o nedospělého jedince druhu Pachycephalosaurus wyomingensis (mimochodem, stejně jako další severoamerický druh Stygimoloch spinifer). Důvodem rozdílného vzezření je podle Hornera jednoduše ohromná plasticita a růstové změny, které tyto dinosaury během jejich ontogeneze provázely. Stejné změny ve vývoji se ostatně týkaly také rohatých dinosaurů (Horner například považuje rod Torosaurus pouze za plně dospělého triceratopse, nikoliv za samostatný rod). Ať už je však Dracorex samostatným rodem nebo jen subadultním exemplářem rodu jiného, představuje pouze další část fascinující skládanky, kterou je pro nás dávný svět svrchnokřídových severoamerických dinosaurů.

———

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dracorex

http://en.wikipedia.org/wiki/Pachycephalosauridae

———

1 Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři

One Response to Fantastický dračí král z Bradavic

  1. autor

    A senzační aktualita: http://tn.nova.cz…a-vysocine.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.