Dinosauři se nejspíš dožili rozhraní K-Pg

…nový objev tomu alespoň nasvědčuje

Mezi dlouho přetrvávající názory na výskyt dinosaurů koncem svrchní křídy patří také tvrzení, že tito fascinující živočichové v posledních milionech let před koncem druhohorního období vymírali a také jejich druhová rozmanitost se výrazně snižovala. Tomu nasvědčovala také tzv. třímetrová mezera v sedimentech nejsvrchnější křídy na území severozápadu Spojených států. Dlouho panovalo přesvěčení, že v šířce zhruba tří metrů pod známou iridiovou vrstvičkou se žádné dinosauří fosílie nevyskytují. Z toho pak paleontologové odvozovali, že dinosauři se možná samotné hranice křídy a paleocénu před asi 66,0 milionu let ani nedožili. Nový nález však toto tvrzení zpochybňuje.

Roh ceratopsida (rohatého dinosaura), objevený v souvrství Hell Creek na území jihovýchodní Montany nyní vypráví jiný příběh. Je velmi pravděpodobné (i když ne jisté) že roh patřil známému rodu Triceratops, masivnímu rohatému dinosaurovi velikosti slona. Co je však nejzajímavější, je vzdálenost rohu od zmíněné iridiové vrstvy – ta totiž činí pouhých 13 centimetrů! K osudné události ve vývoji života na Zemi je tedy zhruba 23krát blíže, než ostatní dinosauří zkameněliny v této oblasti. Pravdou je, že zkameněliny některých dinosaurů (např. tyranosaura) byly také objeveny blíže k hranici K-Pg než ony zmíněné tři metry – dosavadním „rekordem“ mohlo být umístění tyranosauřích fosílií ve vzdálenosti 1,3 metru nad touto hranicí (tedy asi 40 000 let po dopadu slavného „mexického“ meteoritu). Další podobné nálezy jsou známé například i z Číny. Problém je ale v tom, že se v případě těchto nálezů nejspíš jedná o druhotně uložené zkameněliny dinosaurů, žijících podstatně dříve. Zatím nebyl definitivně potvrzen a vědeckou komunitou akceptován žádný nález fosílií neptačích dinosaurů, který je bez jakékoliv pochybnosti mladší než oněch zhruba 66 000 000 let.

———

File:Triceratops prorsus old.jpg

Zastaralá rekonstrukce kostry triceratopse z roku 1891. Jak se nově ukazuje, právě tento dinosaurus mohl být vůbec posledním „trosečníkem“ své vývojové skupiny. Kredit: Wikimedia Commons

———

Nový objev je ve své podstatě kontroverzní a byl proto také podroben kritice. Nejčastěji se ozývají hlasy, že se rovněž jedná o „reworked“, tedy druhotně uloženou fosílii. Proti této námitce však autoři studie hlasitě protestují a uvádí, že charakter sedimentu, ve kterém je fosilní roh uchován, prakticky vylučuje možnost druhotného transferu. Triceratops zkrátka zemřel v době, kdy jej od dopadu osudného mimozemského tělesa nedělilo víc než zhruba několik tisíc let. V tom případě je však nutné odvrhnout myšlenku postupného vymírání zubožených populací svrchnokřídových dinosaurů – pokud tak velcí megaherbivoři, jako byl triceratops, stále obývali tehdejší ekosystémy i na samotném konci křídy, muselo jít o relativně silnou a zdravou dinosauří megafaunu. V tom případě je také pravděpodobný katastrofický scénář relativně rychlého vyhlazení dinosaurů po dopadu meteoritu Chicxulub.

Zatím je samozřejmě brzy na jakékoliv dalekosáhlé závěry. Jak ale říká jeden z objevitelů rohu, paleontolog Tyler Lyson (mimochodem objevitel slavné edmontosauří „mumie“ Dakoty), je velmi pravděpodobné, že s dalšími výzkumy v terénu Badlands bude takto mladých dinosauřích fosílií jistě přibývat. V takovém případě pak „třímetrový interval“ a s ním i hypotéza o dramatickém úbytku dinosauřích populací a biodiverzity ještě celé desítky tisíc let před koncem křídy nejspíš zanikne. Stejně jako samotní dinosauři po dopadu desetikilometrové planetky na území dnešního Mexického zálivu…

———

Odkazy:

http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2011/7/13/4857964.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene_dinosaurs

http://news.discovery.com/animals/dinosaur-last-survivor-extinction-triceratops-110712.html

———

2 Comments

Filed under Spekulativní paleontologie, Vymírání K-T

2 Responses to Dinosauři se nejspíš dožili rozhraní K-Pg

  1. Anonym

    I kdyby to nepotvrzovaly nálezy z Montany, tak celá řada lokalit na světě už se fosiliemi hodně přiblížila, ne-li dotkla K/T (hlavně Španělsko a Francie -viz třeba lokalita Arén – López-Martínez et al. 2000, Sanz et al. 1995 aj.)… 😉 J.

  2. autor

    To určitě, bohužel jakýsi konzervativní zkostnatělý pohled paleontologické majority stále vidí dinosaury jako tvory, kteří ze samé slušnosti hranici K/T "navštívit" (natož pak překročit) nemohli 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *