Noví dinosauři v roce 2012

…aneb přehledný výčet a malá statistika

Rok se nám opět s rokem schází a přesně jak jsem sliboval, uvádím opět přehled nově popsaných neptačích dinosaurů v již téměř zcela minulém kalendářním roce. Co nám tedy z hlediska dinosauří paleontologie přinesl nového? Co se týče obecných informací o výzkumu dinosaurů v roce 2012, podívejte se také na předminulý příspěvek na blogu. Co se však týká nově popsaných taxonů v tomto roce, čtěte směle dál – všechny nové rody jsou i s krátkou charakteristikou seřazeny dle abecedy níže (velikostní údaje jsou uvedeny pouze u rodů, u nichž jsou alespoň přibližně známy).

 

File:Pegomastax africana reconstruction.jpg

Jedním z nově popsaných neptačích dinosaurů je také jihoafrický heterodontosaurid Pegomastax africana. Žil v období spodní jury a dosahoval délky pouhých 60 cm. Kredit: Todd Marshall, Wikimedia Commons

 

Platné rody dinosaurů, popsané v roce 2012

1.) Alnashetri (A. cerropoliciensis; Makovicky et al.) – menší alvarezsauroidní teropod, raná svrchní křída (cenoman; před 97 miliony let), Argentina (provincie Río Negro)

2.) Astrophocaudia (A. slaughteri; D’Emic) – somfospondylní sauropod, délka kolem 20? metrů, pozdní spodní křída (alb; před 112 miliony let), USA (státy Texas a Oklahoma)

3.) Batyrosaurus (B. rozhdestvenskyi; Godefroit et al.) – bazální hadrosauroidní ornitopod, svrchní křída (santon – kampán; před asi 80 miliony let), střední Kazachstán

4.) Bicentenaria (B. argentina; Novas et al.) – célurosaurní teropod, délka 2,5 až 3 metry, raná svrchní křída (turon?; asi před 90 miliony let), Argentina

5.) Bonapartenykus(B. ultimus; Agnolin et al.) – alvarezsauroidní teropod, délka kolem 2,6 metru, svrchní křída (kampán – maastricht; před asi 70 miliony let), Argentina

6.) Comahuesaurus (C. windhauseni; Carballido et al.) – rebbachisauridní sauropod, spodní křída (apt – alb; asi před 115 miliony let), Argentina

7.) Coronosaurus (C. brinkmani; Ryan, Evans & Shepherd) – centrosaurinní ceratopsid, délka kolem 5 metrů a hmotnost kolem 2 tun, pozdní svrchní křída (kampán; před 76,5 – 76,2 miliony let), Kanada (provincie Alberta)

8.) Elaltitan (E. lilloi; Mannion & Otero) – obří titanosaurní sauropod, délka přes 30 metrů?, raná svrchní křída (cenoman – turon; asi před 96 – 89 miliony let), Argentina (provincie Chubut)

9.) Eoabelisaurus (E. mefi; Pol & Rauhut) – středně velký abelisauridní teropod, délka kolem 6,5 metru, střední jura (aalen – bajok; asi před 170 miliony let), Argentina (provincie Chubut)

10.) Gideonmantellia (G. amosanjuanae; Ruiz-Omeñaca et al.) – bazální ornitopod, spodní křída (barrem; asi před 125 miliony let), Španělsko (provincie Teruel)

11.) Gryphoceratops (G. morrisoni; Ryan et al.) – leptoceratopsidní ceratops, délka 2 metry?, svrchní křída (santon; asi před 83,5 miliony let), Kanada (provincie Alberta)

12.) Hexing (H. qingyi; Jin, Chen & Godefroit) – ornitomimosaurní teropod, délka kolem 1 metru, spodní křída (valang – barrem; asi před 130 miliony let), Čína (provincie Liao-ning)

13.) Huehuecanauhtlus (H. tiquichensisRamírez-Velasco et al.) – středně velký hadrosauroidní ornitopod, délka kolem 5 metrů, svrchní křída (santon; před 85 – 83 miliony let), Mexiko (stát Michoacán)

14.) Ichthyovenator (I. laosensis; Allain et al.) –  velký spinosauridní teropod, spodní křída (apt; asi před 120 miliony let), Laos (provincie Savannakhet)

15.) Kaatedocus (K. siberi; Tschopp & Mateus) – velký diplodocidní sauropod, délka kolem 20? metrů, svrchní jura (kimmeridž; před 155 miliony let), USA (stát Wyoming)

16.) Kundurosaurus (K. nagornyi; Godefroit et al.) – středně velký saurolofinní hadrosaurid, délka kolem 9? metrů, pozdní svrchní křída (asi před 67 – 65 miliony let), Ruská federace  (Amurská oblast)

17.) Lapampasaurus (L. cholinoi; Coria, Riga & Casadío; bude ale popsán až leden 2013) – hadrosauridní ornitopod, svrchní křída (kampán; asi před 76 – 70 miliony let), Argentina (provincie La Pampa)

18.) Latirhinus (L. uitstlani; Prieto-Márquez a Brañas) – saurolofinní hadrosaurid, délka kolem 9? metrů, svrchní křída (kampán – maastricht; asi před 72,5 miliony let), Mexiko

19.) Magnapaulia (M. laticaudus; Prieto-Márquez et al.) – velký lambeosaurinní hadrosaurid, délka asi 12,5 metru, svrchní křída (kampán; před 76,3 – 76 miliony let), Mexiko (Baja California)

20.) Martharaptor (M. greenriverensis; Senter et al.) – menší terizinosauroidní teropod, spodní křída (asi před 130 miliony let), USA (stát Utah)

21.) Ostafrikasaurus (O. crassiserratus; Buffetaut) – spinosauroidní teropod, pozdní svrchní jura (asi před 148 – 145 miliony let), Tanzanie

22.) Pegomastax (P. africana; Sereno) – malý heterodontosaurid, délka kolem 60 centimetrů, spodní jura (hettang – sinemur; asi před 200 – 190 miliony let), Jihoafrická republika (provincie Kapsko)

23.) Philovenator (P. curriei; Xu et al.) – malý troodontidní teropod, délka asi 2 metry, svrchní křída (kampán – maastricht; před 75 – 71 miliony let), Čína (autonomní oblast Vnitřní Mongolsko)

24.) Proa (P. valdearinnoensis; McDonald et al.) – středně velký hadrosauriformní ornitopod, spodní křída (alb; asi před 112 miliony let), Španělsko (provincie Teruel)

25.) Rugocaudia (R. cooneyi; Woodruff) – bazální titanosauriformní sauropod, spodní křída (apt – alb; asi před 113 miliony let), USA (stát Montana)

26.) Sauroniops (S. pachytholus; Cau et al.) – velký karcharodontosauridní teropod, délka kolem 12 metrů, raná svrchní křída (cenoman; asi před 100 miliony let), Maroko

27.) Sciurumimus (S. albersdoerferi; Rauhut et al.) – opeřený megalosauroidní teropod, pozdní svrchní jura (tithon; asi před 150 miliony let), Německo (Bavorsko)

28.) Unescoceratops (U. koppelhusae; Ryan et al.) – menší leptoceratopsidní ceratops, délka do 2 metrů a hmotnost do 90 kilogramů, svrchní křída (kampán; asi před 76,5 – 75 miliony let), Kanada (provincie Alberta)

29.) Xenoceratops (X. foremostensis; Ryan, Evans & Shepherd) – středně velký centrosaurinní ceratopsid, délka kolem 5? metrů, svrchní křída (kampán; asi před 76 miliony let), Kanada (provincie Alberta)

30.) Yueosaurus (Y. tiantaiensis; Zheng et al.) – bazální ornitopod, přelom spodní a svrchní křídy (apt – cenoman; asi před 100 miliony let), Čína (provincie Če-ťiang)

31.) Yurgovuchia (Y. doellingi; Senter et al.) – malý dromeosauridní teropod, délka asi 2 metry, spodní křída (barrem; asi před 130 – 125 miliony let), USA (stát Utah)

32.) Yutyrannus (Y. huali; Xu et al.) – velký opeřený tyranosauroidní teropod, délka asi 9 metrů a hmotnost až 1,5 tuny, spodní křída (apt; před 125 miliony let), Čína (provincie Liao-ning)

 

Všechny údaje jsou aktuální ke dni 29. 12. 2012.  Kromě výše uvedených rodů bylo letos popsáno také několik nových druhů již známých rodů dinosaurů a několik neplatných rodů či mladších synonym. Nově popsané druhy jsou čínský dromeosauridní teropod Microraptor hanquingi, maďarský rabdodontidní ornitopod Mochlodon vorosi a americký centrosaurinní ceratopsid Pachyrhinosaurus perotorum. Novými jmennými (rodovými) kombinacemi pak jsou ceratopsid Coronasaurus (pův. Centrosaurus) a hadrosaurid Magnapaulia (pův. Lambeosaurus).

 

Statistika za rok 2012:

Celkem 32 platných nových rodů (v průměru jeden za 11,4 dne v roce). Bylo popsáno: 13 nových teropodů (40,6 % z celku) – 9 ornitopodů (28,1 %) – 5 sauropodů (15,6 %) – ceratopsové (12,5 %) a jeden heterodontosaurid (3,1 %). Z celku je to 18 rodů plazopánvých a 14 rodů ptakopánvých dinosaurů, tedy poměr 56,2 : 43,8 %). Zajímavé je, že letos nebyl objeven žádný nový tyreofor (stegosaur nebo ankylosaur), případně pachacefalosaur. Oproti rekordnímu roku 2010 byla letos objevena zhruba jen polovina (!) rodů, přesto je rok 2012 celkově 6. nejúspěšnějším vůbec.

Podle států: Celkem 13 států; 1. Argentina – 7 rodů (21,9 %); 2. USA – 5 (15,6 %); 3. Čína a Kanada – 4 (12,5 %); 5. Mexiko – 3 (9,4 %); 6. Španělsko – 2 (6,3 %); 7.-13. Jihoafrická republika, Kazachstán, Laos, Maroko, Německo, Ruská federace, Tanzanie – 1 (3,1 %). (Argentina byla letos dominantní, pozoruhodný je ústup Čínské lidové republiky z pozice první velmoci v popisování nových rodů – přesto si asijská velmoc udržuje prvenství v celkovém počtu popsaných rodů dinosaurů, když součtem asi 190 rodů lehce překonává USA).

Podle kontinentů: Celkem 5 kontinentů; 1. Severní Amerika (vč. Mexika) – 12 (37,5 %); 2. a 3. Asie (vč. Ruska) a Jižní Amerika7 (21,9 %); 4. a 5. Afrika a Evropa – 3 (9,4 %).

Podle počátečního písmene: B, P, Y – 3; A, C, E, G, H, K, L, M, S – 2; I, O, R, U, X – 1.

Podle geologického období: 1. Křída – 27 rodů (84,4 %); 2. Jura – 5 rodů (15,6 %); 3. Trias – x. Z toho svrchní křída (před 100-66 miliony let) 16 rodů (50 %); spodní křída (před 145 – 100 miliony let) – 11 rodů (34,4 %); svrchní jura (před 161 – 145 miliony let) – 3 rody (9,4 %); střední (před 175 – 161 miliony let) a spodní (před 200 – 175 miliony let) jura – 1 rod (3,1 %). Trias by se letos umístil pouze v případě, že Nyasasaurus parringtoni je skutečným dinosaurem (v předchozí statistice tento dinosauromorf zahrnut není).

Nejstarší objevený dinosaurus: Nyasasaurus parringtoni – geologické stáří 243 milionů let (střední trias, stupeň anis – pokud jde ale skutečně o dinosaura), jinak by šlo o rod Pegomastax z nejstarší spodní jury Jihoafrické republiky (stáří asi 200 – 190 milionů let).

Nejmladší objevený dinosaurus: Pravděpodobně hadrosaurid druhu Kundurosaurus nagornyi, stáří zkamenělin činí asi 67 – 65,5 milionu let (nejsvrchnější křída, stupeň maastricht).

Největší objevený dinosaurus: Nepochybně argentinský titanosaurní sauropod Elaltitan lilloi, zhruba stejně velký jako Antarctosaurus giganteus (délka přes 30? metrů, hmotnost až 70? tun).

Nejmenší objevený dinosaurus: – zřejmě jihoafrický druh Pegomastax africana s tělesnou délkou kolem 60 cm.

 

Na závěr již pouze malé přání – ať stejně bohatou dinosauří nadílku přinese také rok 2013! Štastný vstup do nového roku přeje všem pravidelným i občasným čtenářům blogu autor V. S. :-)

 

1 Comment

Filed under Dějiny paleontologie, O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika, Výročí a ohlédnutí

One Response to Noví dinosauři v roce 2012

  1. Bezvadné. Já však u takových seznamů postrádám údaje o kompletnosti nálezu. Je sice pěkné definovat nový rod nebo druh podle dvou zubů nebo jednoho obratle (který se vzápětí rozpadne), ale jaksi cítím, že to není to pravé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *