Jak velký byl čerstvě vylíhnutý T. rex?

…aneb Trocha vědecky podložených spekulací

O maximální velikosti dospělých jedinců druhu T. rex už na blogu řeč byla, a to nejednou. Mohli bychom se ale pokusit odpovědět na jinou zajímavou otázku, a sice, jak velká byla právě vylíhnutá mláďata tohoto gigantického predátora. Zatímco dospělí jedinci by vyvážili leckterý autobus[1], mláďata, která se musela vejít do vajíček o maximální délce několika decimetrů, byla samozřejmě nesrovnatelně drobnější. Vzhledem k tomu, jak vzácné jsou fosilní pozůstatky malých tyranosaurů (zhruba pod 6 metrů délky) je přesná rekonstrukce vzezření a velikosti tyranosauřích „novorozeňat“ bohužel nemožná a všechny odhady jsou pouhými spekulacemi. Naštěstí si ale můžeme vypomoci objevy velmi dobře zachovaných zkamenělin malých exemplářů jiných tyranosauridů nebo teropodů z příbuzných skupin. Již v roce 1970 se o něco podobného pokusil kanadský paleontolog Dale Russell, který využil známou růstovou sérii šesti jedinců druhu Albertosaurus (Gorgosaurus) libratus a stanovil pomocí něj základní vzorec kosterního vývoje tyranosauridů.[2] Jak vtipně poznamenal, tito dinosauři museli postupně doslova „vrůst do svých nohou.“ Jejich zadní končetiny byly totiž proporcionálně mnohem delší, než čemu odpovídaly rozměry dalších částí těla, takže v průběhu vývoje musely jiné tělní partie tento zdánlivý hendikep dohánět relativně rychlejším růstem. U dospělců už tělo, krk i pánevní a lopatkový pletenec tuto ztrátu dohnaly a tvar těla tak odpovídal nám dobře známému vzoru robustního dravého dinosaura. Pomaleji v pozdějších fázích vývoje rostl především ocas, spodní části nohou a přední části „paží“. Bohužel nemáme k dispozici žádné fosilie hodně malých tyranosauřích mláďat. V současnosti nejmenší exemplář (MOR 6625 odkrytý v letech 2010 až 2014) je fragmentární lebka o délce lehce přes 30 centimetrů. Honosí se přezdívkou „Chomper“, tedy něco jako „žvýkač“, a její majitel ve svých 2 až 3 letech věku měřil na délku asi 2 až 2,8 metru a dosahoval tedy přibližně velikosti levharta.[3]

———

Spíše komické (či komiksové?) ztvárnění mláděte tyranosaura s pokryvem těla v podobě primitivného opeření a s tlamou plnou masa. Zřejmě již v několika měsících věku by byl jedinec druhu T. rex smrtelně nebezpečný i dospělému člověku. Kredit: Wikipedie (volné dílo)

———

Paleontolog Peter Larson v 90. letech minulého století využil Russellovy údaje a extrapoloval udávané rozměry pro hypotetického právě vylíhlého tyranosauřího jedince. Píše o tom například i ve své knize Rex Appeal z roku 2002.[4] Využil přitom také znalosti o největších známých vejcích teropodů (ichnorod Macroelongathoolithus, který ale – jak dnes již víme – označoval spíše fosilní vejce obřích oviraptorosaurů).[5] Larson pracoval s odhadovanými rozměry „Sue“ coby dospělce a velikost jednotlivých částí těla malého mláděte mu vyšla následovně. Lebka mohla být dlouhá necelých 10 cm, krk a trup měly dohromady rovných 30 cm, ocas pak zhruba 51 cm. Celková délka tyranosauřího novorozence by pak činila asi 92 centimetrů. Délka paží vyšla překvapivě vzhledem k rozdílné rychlosti růstu jednotlivých částí těla shodná s délkou zadních končetin (necelých 28 cm) a délka „chodidla“ dosahovala 6 cm. Výška v kyčlích činila u malého mláděte zhruba 33 cm. Hmotnost takto velkého jedince by nepřesahovala několik málo kilogramů (odpovídala by zhruba statnější kočce domácí) a ve svém ekosystému by takové mládě bez ochrany dospělého tyranosaura zřejmě nemělo příliš velkou šanci na přežití. Jedná se tedy o důkaz rodičovské péče tyranosaurů? To zatím s jistotou říci nemůžeme, ačkoliv některé dosud zjištěné skutečnosti by tomu mohly nasvědčovat. Čerstvě vylíhnuté mládě „rexe“ by bylo nejspíš roztomilé, ale vzhledem k rychlému tempu svého růstu by takovým určitě dlouho nesetrvalo. Pro svého hypotetického lidského chovatele by představovalo smrtelnou hrozbu nejpozději již za několik měsíců či nanejvýš za dva roky. Ten okamžik by přišel ve chvíli, kdy by si odrostlejší mládě uvědomilo, že toho podivného bezocasého dvounohého tvora s malými čelistmi dokáže zabít a že ho pak může i sníst. Krmení by zkrátka muselo být řešeno distančně, nikoliv oblíbeným stylem z „ruky do tlamy“…

———

Moderní rekonstrukce vzezření dospělého tyranosaura. Tito gigantičtí teropodi představovali jedny z nejúspěšnějších obřích teropodů v dějinách naší planety. Do hmotnosti kolem 8 tun dorostli z úvodních několika kilogramů za zhruba dvě desetiletí, v období nejrychlejšího růstu přibývali stabilně na váze kolem dvou kilogramů každý den. Kredit: Steveoc 86, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Currently, we don’t know the size of a hatchling Tyrannosaurus rex individuals, but it is likely that these giant theropods were very small and tiny in the first weeks and months of their lives. They were probably even smaller than a large house cat.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691809/pdf/15347508.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotyrannus

———

[1] Therrien, F.; Henderson, D. M. (2007). „My theropod is bigger than yours … or not: estimating body size from skull length in theropods“. Journal of Vertebrate Paleontology. 27 (1): 108–115. doi: 10.1671/0272-4634(2007)27[108:MTIBTY]2.0.CO;2

[2] Russell, Dale A. (1970). „Tyrannosaurs from the Late Cretaceous of western Canada“. National Museum of Natural Sciences Publications in Paleontology. 1: 1–34

[3] Viz například https://www.deviantart.com/yutyrannus/art/T-rex-Ontogeny-692000438

[4] Viz odkaz https://www.amazon.com/Rex-Appeal-Amazing-Dinosaur-Changed/dp/1931229384 (vydání z roku 2002; str. 181)

[5] Simon, D. J. (2014). „Giant Dinosaur (theropod) Eggs of the Oogenus Macroelongatoolithus (Elongatoolithidae) from Southeastern Idaho: Taxonomic, Paleobiogeographic, and Reproductive Implications.“ (Doctoral dissertation, Montana State University, Bozeman).

———

Leave a Comment

Filed under Rekordy a statistika, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *