Největší australský dinosaurus

…aneb Představuje se Australotitan

Austrálie je kontinentem s druhým nejmenším počtem popsaných dinosauřích druhů na svém území (celkem 24), a to hned za ledovou Antarktidou s pouhými šesti druhy (oproti tomu „vedoucí“ Asie má již přes pět stovek popsaných druhů). Přesto nám Austrálie nabízí velmi zajímavé objevy, které pocházejí zejména z doby posledních třech desetiletí. Jedním z nich je také nejnovější přírůstek do australské druhohorní fauny, a tím je zároveň i největší známý dinosaurus tohoto kontinentu, obří titanosaur druhu Australotitan cooperensis.[1] Až dosud se o pomyslný titul největšího známého australského dinosaura dělilo několik druhů sauropodů, dosahujících shodně délky mezi 15 a 20 metry a hmotnosti až kolem 20 tun. Jedná se (v pořadí podle data formálního popisu) o druhy Austrosaurus mckillopi (1933)[2], Diamantinasaurus matildae (2009)[3], Wintonotitan wattsi (2009)[4] a Savannasaurus elliottorum (2016)[5]. O trochu menší pak byl vůbec nejstarší formálně popsaný sauropod z Austrálie, asi 15 metrů dlouhý a kolem 9 tun vážící Rhoetosaurus brownei (1926).[6] Ten je se stářím 162 milionů let (počátek pozdní jury) také výrazně starší než předchozí zmíněné druhy, žijící v době před asi 110 až 90 miliony let (přelom rané a pozdní křídy).[7] Každopádně posoudit s jistotou, který druh byl největší, není dost dobře možné, a to především kvůli úlomkovitého charakteru dochovaného fosilního materiálu. Nyní už je ale o nepsaném titulu největšího australského dinosaura definitivně rozhodnuto – je jím zmíněný titanosaurní sauropod z nově stanoveného kladu Diamantinasauria, Australotitan cooperensis. Tohoto obřího křídového býložravce popsal tým paleontologů na základě fosilií, objevených v roce 2005 v sedimentech souvrství Winton v pánvi Eromanga v jižně-centrální části státu Queensland. Nálezcem byl tehdy čtrnáctiletý chlapec Sandy Mackenzie, který učinil první objev na pozemku svého otce Robyna, jednoho ze spoluautorů popisné studie. Na fosilie narazil v blízkosti města Eromanga, kde nacházel dinosauří zkameněliny již v předchozím roce. Od podzimu 2005 do jara 2010 pak na lokalitě probíhaly vykopávkové práce pod vedením institucí Eromanga Natural History Museum a Queensland Museum. Holotyp se sbírkovým označením EMF 102 a familiární přezdívkou „Cooper“ (podle názvu řeky Cooper Creek, tekoucí nedaleko místa objevu) má podobu nekompletní postkraniální kostry. Ke stejnému druhu sauropoda byly přiřazeny ještě tři další exempláře, z nichž jeden má také svoji přezdívku – „George“. Šestnáct let po prvním objevu byl tedy obří dinosaurus, kterému se v Queenslandském muzeu přezdívalo „Bananabendersaurus“, konečně popsán a pojmenován.

———

Right femur of the holotype

Masivní fosilie pravé stehenní kosti druhu Australotitan cooperensis dokládá obří velikost svého dávného původce. Tento kolosální obyvatel současného Queenslandu z období počínající pozdní křídy je se značným odstupem největším známým australským dinosaurem. Kredit: Hocknull et al. (2021); Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Rodové jméno znamená doslova „australský titán“, druhové pak odkazuje k již zmíněné řece, jejíž řečiště se nachází nedaleko lokality objevu. Zajímavý je také fakt, že zkameněliny tohoto dinosaura byly zřetelně poškozeny mechanickým tlakem nohou menších procházejících sauropodů, kteří po mrtvém těle a později ještě nepohřbené kostře při chůzi šlapali. Dochovaná část jejich stezky v podobě lineárně uspořádaných fosilních otisků stop měří na délku kolem sta metrů a je sama o sobě významným paleontologickým objevem. A jak byl tedy titán z Austrálie velký? Dochovaná stehenní kost exempláře EMF 164 měří na délku téměř 215 centimetrů, což tohoto sauropoda řadí do zcela jiné hmotnostní kategorie než všechny dosud objevené australské sauropody. Autoři popisu odhadují, že mohl být zhruba stejně velký jako argentinské druhy Futalognkosaurus dukei nebo Dreadnoughtus schrani a patřil tak mezi deset až patnáct největších známých dinosaurů vůbec.[8] Výrazně větší už pak byli jen další jihoameričtí supergiganti typu patagotitana a argentinosaura.[9] Paleontolog Scott Hocknull z Queenslandského muzea v Brisbane a jeho kolegové se domnívají, že australotitan mohl dosahovat délky mezi 25 až 30 metry a v nejvyšším bodě hřbetu nad pánví byl vysoký asi 5 až 6,5 metru. Odhad hmotnosti v popisné práci uveden nebyl (publikováno bylo pouze nadměrně široké rozmezí 23 až 74 tun), paleontologové podepsaní pod výzkumem se ale domnívají, že mohla činit přibližně 67 tun. To by z australského titanosaura činilo jednoho z nejhmotnějších známých dinosaurů vůbec, jen lehce zaostávajícího za největšími známými sauropody.[10] Pro jistější odhad bychom však potřebovali objevit více jeho fosilního materiálu. Australotitan každopádně obýval území někdejší jihovýchodní Gondwany v období počínající pozdní křídy, na přelomu geologických věků cenoman a turon, asi před 96 až 92 miliony let. Jeho blízkými vývojovými příbuznými byli zástupci většiny zmíněných australských sauropodích rodů, ale například také jihoamerických rodů Sarmientosaurus a Pitekunsaurus nebo východoasijských rodů Baotianmansaurus, Dongyangosaurus a Erketu. Pro tyto taxony byl právě letos v jiné odborné práci stanoven nový klad Diamantinasauria, jehož byl obří australský sauropod patrně největším známým zástupcem.[11] Objev australského titána představuje pomyslné přidání dalšího významného střípku do obří skládanky, kterou je evoluce jedné z nejúspěšnějších skupin obratlovců v dějinách života na Zemi.

———

Trojrozměrné virtuální modely fosilií typového exempláře druhu A. cooperensis. Samotná stehenní kost tohoto dinosaura měří na délku asi 215 centimetrů. Autoři popisné studie spočítali, že australský sauropod dosahoval délky až kolem 30 metrů a výšky hřbetu až 6,5 metru. Kredit: Hocknull et al. (2021); Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Australotitan is a genus of giant titanosaurian sauropod living during the earliest phase of the Late Cretaceous (about 96 to 92 million years ago) in what is now Queensland, Australia. With the length of up to 30 meters this species represents the largest dinosaur discovered to date from Australia.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Australotitan

https://phys.org/news/2021-06-australia-largest-dinosaur-australotitan-southern.html

https://www.bbc.com/news/world-australia-57394830

http://www.sci-news.com/paleontology/australotitan-cooperensis-09741.html

https://www.livescience.com/largest-dinosaur-australia.html

———

[1] Hocknull, S. A.; et al. (2021). A new giant sauropod, Australotitan cooperensis gen. et sp. nov., from the mid-Cretaceous of Australia. PeerJ. 9: e11317. doi: 10.7717/peerj.11317

[2] Longman, H. A. (1933). A new dinosaur from the Queensland Cretaceous. Memoirs of the Queensland Museum. 10 (3): 131–144. ISSN 1440-4788

[3] Poropat, S. F.; et al. (2014). Revision of the sauropod dinosaur Diamantinasaurus matildae Hocknull et al. 2009 from the mid-Cretaceous of Australia: Implications for Gondwanan titanosauriform dispersal. Gondwana Research. 27 (3): 995–1033. doi: 10.1016/j.gr.2014.03.014

[4] Hocknull, Scott A.; et al. (2009). Sereno, Paul (ed.). New Mid-Cretaceous (Latest Albian) Dinosaurs from Winton, Queensland, Australia. PLOS ONE. 4 (7): e6190. doi: 10.1371/journal.pone.0006190

[5] Poropat, S. F.; et al. (2016). New Australian sauropods shed light on Cretaceous dinosaur palaeobiogeography. Scientific Reports. 6: 34467. doi: 10.1038/srep34467

[6] Longman, H. A. (1926). A giant dinosaur from Durham Downs, Queensland. Memoirs of the Queensland Museum. 8: 183–194.

[7] Todd, C. N.; et al. (2019). Refined age and geological context of two of Australia’s most important Jurassic vertebrate taxa (Rhoetosaurus brownei and Siderops kehli), Queensland. Gondwana Research. 76. doi: 10.1016/j.gr.2019.05.008

[8] Paul, G. S. (2019). Determining the largest known land animal: A critical comparison of differing methods for restoring the volume and mass of extinct animals (PDF). Annals of the Carnegie Museum. 85 (4): 335–358. doi: 10.2992/007.085.0403.

[9] Carballido, J. L.; et al. (2017). A new giant titanosaur sheds light on body mass evolution among sauropod dinosaurs. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 284 (1860): 20171219. doi: 10.1098/rspb.2017.1219

[10] Otero, A.; et al. (2020). The appendicular osteology of Patagotitan mayorum (Dinosauria, Sauropoda). Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (4): e1793158. doi: 10.1080/02724634.2020.1793158

[11] Poropat, S. F.; et al. (2021). Second specimen of the Late Cretaceous Australian sauropod dinosaur Diamantinasaurus matildae provides new anatomical information on the skull and neck of early titanosaurs. Zoological Journal of the Linnean Society: zlaa173. doi: 10.1093/zoolinnean/zlaa173

———

Leave a Comment

Filed under Rekordy a statistika, Sauropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *