What the hell is …Hell Creek?

….aneb Něco málo o svrchnokřídovém souvrství

Již od mé první zmínky o odletu do Montany se v příspěvcích na blogu objevoval záhadný pojem Hell Creek. Až téměř měsíc po příletu se však konečně dostávám k jeho zpracování také na stránkách blogu. Pravda, několik vágních slov typu „proslulé geologické souvrství svrchnokřídového stáří“ se tu již dříve objevilo, těžko však poskytuje dostatečně zevrubnou představu. Proto ještě jednou a poněkud podrobněji – co je vlastně ten zatrolený Hell Creek?

Hell Creek je název v současnosti velmi intenzivně studovaného geologického souvrství, které dostalo název přímo od objevitele druhu Tyrannosaurus rex, amerického paleontologa Barnuma Browna. Brown jej údajně někdy po roce 1900 pojmenoval podle říčky, tekoucí nedaleko městečka Jordan v oblasti Garfield County (východní Montana). Samotný název lze přeložit jako „pekelný potok nebo říčka“. Toto souvrství je datováno do pozdní svrchní křídy, překračuje však také populární hranici K-T a obsahuje tedy i vrstvy nejstaršího paleocénu (třetihor). Samotná „iridiová vrstvička“ či tzv. „Z-coal“ je zde na mnoha místech patrná také. Z tohoto důvodu je souvrství pochopitelně jedním z nejlepších pro zkoumání zcela posledních ekosystémů obývaných neptačími dinosaury a také samotného velkého vymírání na konci křídy.

Nejrozšířenější výchozy jsou právě ve východní Montaně, souvrství Hell Creek však nacházíme také v Severní i Jižní Dakotě a Wyomingu. V Montaně překrývají vrstvy Hell Creeku souvrství Fox Hills a jsou tedy skutečně nejmladšími sedimenty křídové periody. Představují je zejména masivní vrstvy jílovců a pískovců, uložených zhruba ve druhé polovině geologického stupně maastricht (před 67-65,5? miliony let), na úplném konci druhohorní éry. Prostředím jejich vzniku byly nejspíše rozsáhlé říční kanály a delty s občasnými rašeliništi a močály (které však nebyly tak běžné, jak se dříve usuzovalo). Na konci křídy se v severovýchodní Montaně rozkládala široká příbřežní nížina, hraničící s velkým vnitrozemským mořem, zvaným Western Interior Seaway. Podnebí zde bylo mírné a přítomnost četných fosílií krokodýlů nasvědčuje subtropickému klimatu s velmi mírnými zimami.

———

Americký paleontolog Barnum Brown (1873-1963), pózující u impozantní lebky obřího ceratopsida triceratopse, nejhojněji se vyskytujícího dinosaura v souvrství Hell Creek. Ilustrace Luise V. Reye, převzato z autorova webu http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/html/maxtop1.htm).

———

Již zmíněná populární iridiová anomálie zde vykazuje podobu tenké vrstvičky o šířce asi 1 – 3 cm, na mnoha místech diskontinuální a patrné jen na některých místech (na rozdíl od našeho očekávání nebyla k vidění příliš často). Nachází se vždy spíše u vysoko ležících (nejmladších) partií výchozů. Dle ústních informací paleontologa Denvera Fowlera bude její dosavadní datace (65,5 +-0,3 milionu let) novým přesnějším datováním brzy upravena směrem „nahoru“, a sice na rovných 66,0 milionů let (+- nějaké ty nepodstatné desítky tisíc let). Kromě fosilií dinosaurů nacházíme v těchto vrstvách také četné pozůstatky sladkovodní i pobřežní fauny a flóry (žraloci, rejnoci, mloci, ryby, krokodýli, želvy, četní bezobratlí a značné množství cévnatých rostlin). Jeden izolovaný objev krčního obratle bývá přisuzován azdarchidnímu pterosaurovi, jde však o dosud ojedinělý objev pozůstatků ptakoještěra v tomto souvrství. Vzácné jsou také objevy otisků dinosauřích stop.

Význam formace Hell Creek, která již přes 150 let vydává svá úžasná tajemství z doby vlády posledních neptačích dinosaurů nad terestrickými ekosystémy západu Severní Ameriky, je samozřejmě zcela nezměrný. Reprezentativní kolekci úžasných fosílií, získaných v terénu v posledních desetiletích, schraňuje již zmiňované Museum of the Rockies v Bozemanu. Nalezneme zde například 13 exemplářů tyranosaura a kolem stovky exemplářů triceratopse. Kurátorem sbírek je další „pojem“ ve svém oboru – rovněž již zmiňovaný paleontolog Jack Horner. Vzhledem k ohromné rozloze, na které výchozy tohoto souvrství vystupují, je zcela nemožné zabránit četným amatérským pátračům v jejich snaze získat cenné fosilie a (v některých případech) zpeněžit je na černém trhu. Nejčastějšími položkami k prodeji jsou poměrně četné zuby teropodů, části krunýřů želv, rybí šupiny nebo osteodermy krokodýlů.

Mezi dlouhodobě nejvýznamnější objevy v celém souvrství patří jistě úžasná dinosauří mumie edmontosaura zvaná „Dakota“, zachovaná i s otisky kůže a původními biomolekulárními komplexy (objevena v Severní Dakotě roku 1999, odtud název); dále „B-rex“ (gravidní samice tyranosaura z východní Montany objevená roku 2000) a další dinosauří fosílie taktéž obsahující původní molekuly proteinů a stopy po měkkých tkáních; a konečně také nejkompletnější a největší dosud objevený jedinec tyranosaura, „Sue“ z Jižní Dakoty (o těchto objevech viz některé minulé příspěvky). Potenciál ohromných plání s výchozy Hell Creeku tím však není ani zdaleka vyčerpán. I v dalších letech a možná celých následujících stoletích se tak my i naši dinosaury-milovní následovníci máme jistě na co těšit…

———

Odkazy:

http://www.dinosauria.com/jdp/misc/hellcreek.html (Informace o souvrství, včetně seznamu zde objevených taxonů)

http://www.scn.org/~bh162/index.html (Web stejného autora, s podobným přehledem)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_Creek_Formation (Informace na anglické verzi Wikipedie)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hell_Creek (Informace na české verzi Wikipedie)

———

5 Comments

Filed under Na cestách, O dinosaurech obecně, Vymírání K-T, Ze života

5 Responses to What the hell is …Hell Creek?

 1. David Černý

  Mluvil Fowler skutečně o budoucnosti? Kuiper et al., 2008 také přišli s odhadem 65 950 000, plus minus 40 000 let…

 2. autor

  Ahoj Davide, tohle bude asi nezávislý nový výzkum, Fowler se tím sám intenzivně zabývá (nebo alespoň do nedávna zabýval, a to i v rámci PhD. thesis). Navíc to dle jeho slov nebylo oněch 65,95 Ma, ale prý těsně "nad" 66,0 Ma s přesností asi 50 tisíc let (0,05 Ma)…

 3. Jiří Meixner

  Teď měl Denver na to téma další post na DML. Skutečně to bude okolo těch 66 Ma…

 4. autor

  Příspěvek tam měl, ale o této partikulární záležitosti tam mnoho nebylo, pokud se pamatuju 🙂

 5. autor

  Více o Montaně také zde: http://www.geo-magazin.cz…image=1 enjoy… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *