Jednodenní výlet do Afriky

…i za krásami pravěku

Jednou z nejlepších výletních destinací ve Východních Čechách je dlouhodobě proslulá Zoologická zahrada ve Dvoře králové nad Labem. Tato nádherná a poučením i zábavou oplývající instituce byla oficiálně založena v květnu roku 1946, kdy ji však představovalo pouze několik klecí a ohrad s víceméně „ordinérními“ živočichy. Dnes představuje naopak jednu z nejlepších zoo přinejmenším ve střední Evropě a svojí specializací na africkou faunu (včetně mnoha konzervačních a reintrodukčních programů) představuje špičku dokonce v globálním měřítku. Součástí zoologické zahrady je dlouhodobě také výstava původních pláten geniálního malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana (1905-1981). Předem podotýkám, že návštěvu královédvorské zoo i jejího unikátního safari mohu jen doporučit (více informací viz odkazy dole).

Jako rodilý Východočech jsem samozřejmě zahradu navštívil již mnohokrát, z toho poprvé někdy kolem roku 1985. Právě v té době se u mě projevily první příznaky celoživotního „neduhu“ – zájmu o pravěký svět. Burianovy sugestivní obrazy, jakoby lákající k vstoupení a nahlédnutí do světů minulých geologických dob, byly zřejmě jednou z příčin tohoto stavu. Umění Zdeňka Buriana je dnes právem celosvětově vyzdvihováno a jeho přínos „paleorekonstrukci“ (volně přejatý termín z angličtiny) snese srovnání s těmi největšími uměleckými jmény historie. Za Buriana mluví také čísla, která provází jeho uměleckou kariéru. Dnes registrujeme kolem 14 000 jeho vlastních prací, reprodukce originálů v téměř 70 odborných titulech po celém světě a více než 80 uspořádaných výstav (a to ještě minulý režim nejspíš neumožnil pořádání mnoha dalších). Na druhé straně bohužel zůstává světově uznávaný Burian poněkud nedoceněn ze strany národní výtvarné uměnovědy i většinového povědomí české veřejnosti.

 

p8050010.jpg
V Burianově galerii u obrazu svrchnokřídového severoamerického ceratopsida torosaura, 4. 8. 2009. (© Vladimír Socha)

 

Galerie vznikla na popud skvělého bývalého ředitele zoologické zahrady, Ing. Josefa Vágnera (1928-2000). Projektu se následně ujal přírodovědec a antropolog RNDr. Vratislav Mazák (1937-1987), který zhruba v té době vytvářel s Burianem paleoantropologické rekonstrukce. Původní záměr předpokládal instalaci 34 obrazů větších rozměrů. Je velmi smutnou skutečností, že malíř v průběhu jejich tvorby, 1. července roku 1981 zemřel, a dokončil tak pouze 22 z nich. Zmíněné obrazové rekonstrukce vznikaly v letech 1977-81 a posledním z nich byl precizní olej Život v ordovickém moři, dokončený počátkem června roku 1981. Reprezentativní stálá expozice Burianových rekonstrukcí byla slavnostně otevřena 17. června roku 1983. Postupem doby bylo dokupováno a zapůjčováno množství dalších obrazů, takže ke dnešnímu dni vlastní muzeum celkem 147 Burianových originálů. Expozice s názvem „Pravěk očima Zdeňka Buriana“ je umístěna v nádherné secesní vile z let 1905-6, sloužící v areálu zahrady také jako sídlo jejího ředitelství.

Burianovi se definitivního zadostiučinění (ve smyslu plného docenění jeho díla) dostalo až po jeho smrti. Ve dvou etapách, které proběhly v letech 1993 a 1998, byly Burianovy malby pravěku prohlášeny národní kulturní památkou. Tomu plně odpovídá jejich kvalita, umělecké ztvárnění i interpretační dosah. Jde tedy o nesporně zasloužený akt projevu úcty k velkolepému dílu našeho uměleckého génia minulého století. Návštěvu galerie v zoologické zahradě i Burianova muzea ve Štramberku mohu ze všech těchto důvodů opět vřele doporučit, a to zdaleka nejen zájemcům o pravěk naší planety.

 

Odkazy:

http://burianzdenek.cz/ (Web věnovaný Zdeňku Burianovi)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Burian (Článek o Burianovi na české Wikipedii)

http://www.zoo-dvur-kralove.cz/ (Web Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem)

http://www.stramberk.cz/muzeumzb/ (Web Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku)

 

1 Comment

Filed under Na cestách, Něco o autorovi, Pozvánky a tipy, Ze života

One Response to Jednodenní výlet do Afriky

  1. Ve Dvoře králové jsem byla pouze jednou, ale byl to pro mě opravdu veliký zážitek. :)A co se týče kreseb pana Buriana, vzpomínám, jak jsem poprvé držela, jako malá, knihu s jeho díly, a opravdu se mi moc líbila. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *