9 let „opeřených“ dinosaurů

10. října roku 1996 se opět změnilo nahlížení vědeckého světa na úžasnou skupinu zvířat, známých jako dinosauři…

Dne 10. 10. 1996 proběhla odborným tiskem zpráva mající punc vědecké senzace. Dlouho předtím již mnozí paleontologové předpokládali, že teropodní dinosauři jsou předky současných ptáků. Byly snášeny důkazy jako četné podobnosti na kostře, vzpřímený postoj, pneumatizované dutiny kostí, poměr dravců a býložravců na určité lokalitě apod. Nicméně nejdůležitější důkaz přišel až před devíti lety. Z čínské provincie Liao-ning (která je dnes největší pokladnicí fosilií z období spodní křídy) byl tehdy popsán malý, jen asi metr dlouhý dravý dinosaurus, který dostal vědecký název Sinosauropteryx prima. Vypadal podobně jako evropský Compsognathus longipes a na první pohled nebudil žádný údiv. Nicméně po krátkém zkoumání bylo zjištěno, že podél zad a končetin se mu téměř v celé délce těla táhne pás jakéhosi chmýří, podobné prachovému peří ptačích mláďat. Laboratorní rozbor dokázal, že tyto jemné struktury obsahují strukturální protein beta-keratin, který tvoří u savců chlupy (vlasy) a nehty, u ptáků pak právě peří. Přesto, že S. prima nemůže být předkem ptáků (ti v té době – cca  před 125 miliony let – již asi 30 milionů let existovali), nicméně tento nález velkou měrou přispěl k podpoře teorie vzniku ptáků z dinosaurů. Během následujících let z této výjimečné lokality vzešlo mnoho desítek dalších exemplářů opeřených dinosaurů, těch už nyní známe 9 rodů. Jinde na světě nebyly fosilizační pochody tak vstřícné a bezmála jakýkoliv integument (pokryv těla) se nezachoval. Můžeme se tedy jen dohadovat u jak velké části teropodních dinosaurů se pernatý pokryv těla vyskytoval. Budoucí nálezy z Liao-ningu nicméně dávají velkou perspektivu pro ještě zajímavější objevy…

———

Leave a Comment

Filed under Teropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *