Vyhubily mamuty stromy?

Na první pohled nesmyslná úvaha, která však nejspíš zahýbá původními teoriemi o vymření velkých pleistocénních savců…a nebo ne?

Samozřejmě nejde o teorii „vraždících, oživlých stromů“. Na vině je zde opět především změna klimatu na konci pleistocénu. V Severní Americe došlo k poslednímu velkému vymírání savců na konci poslední doby ledové před asi 11 tisíci lety. Dlouho se mělo za to, že vymření způsobili především první zástupci Homo sapiens s., kteří sem zhruba tou dobou pronikli z východní Asie přes zamrzlou Beringovu úžinu. Tuto i dnes dominantní teorii (které se někdy v odborné literatuře přezdívá „blitzkrieg doby ledové“, pozn. aut.) se pokusil poněkud pozměnit Dale Guthrie, archeolog z University of Alaska ve Fairbanksu, který strávil celých 20 let podrobným zkoumáním více než 600 kostí velkých savců z Aljašky a Yukonského území. Zjistil poměrně zajímavou věc, že totiž před 13,500 až 11,500 lety zavládlo na tomto území vlhčí a teplejší podnebí, které umožnilo rozvoj výživných rostlin bylinného patra. Díky tomu sem z jihu začalo migrovat velké množství tehdejší megafauny (koně, mamuti, bizoni, jeleni ad.).

Po tomto dva tisíce let trvajícím období relativní hojnosti se však klima stalo mírnějším a to vedlo k fatálním změnám ve vegetačním pokryvu. Většina bylin zmizela a nahradily je porosty jehličnatých stromů, které zvířatům jako jsou mamuti nemohly poskytnout obživu. Lépe se adaptovali bizoni a jeleni, hůře už mamuti a koně. V té době navíc začali proudit do těchto oblastí a dále na jih první lidé, kteří početnost stavů zvířat jistě nezvyšovali. V tom však také leží problém Guthrieho teorie. Není jisté, nakolik se ve skutečnosti první lovci podíleli na vyhubení velkých savců a nakolik si svou roli odbylo tehdejší klima. Zřejmě je nejblíže pravdě myšlenka, že změna klimatu byla „první ranou“, která oslabila početné populace zvířat, načež tyto oslabené populace již byly náchylnější k vymření v případě dalšího stresujícího faktoru. A málokdo se asi bude hádat, že náš druh je pro ostatní živočichy na planetě navýsost „stresujícím“ faktorem…

———

Odkaz: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/05/ice-age.html

———

Leave a Comment

Filed under Jiné pravěké organizmy, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *