Bestie s rukama

…aneb dinosauří vratiprsty v akci

Málo lidí si dnes uvědomuje, jak významné a důležité morfologické adaptace, které bereme jako samozřejmost, do značné míry určují a vlastně umožňují naši běžnou existenci. Jednou takovou adaptací, mající původ již ve stromovém životě našich primátích předků, je existence vratiprstu (tj. palce). Asi se mnou budete souhlasit, že bez palců na rukách by náš život byl značně ztížený (zkuste třeba jen něco napsat tužkou drženou mezi zbývajícími prsty nebo bez něj přenášet těžké tvarově heterogenní předměty). Vznik palce u našich zvířecích předchůdců byl tedy dost možná jedním z mnoha prekurzorů pro počátek lidské civilizace a de facto i jakékoliv kultury.

Snad právě proto, že podvědomě považujeme přítomnost vratiprstu za vlastní a člověku vrozený znak, vzbuzuje objev konvergentní struktury u jiného (zvláště nesavčího) tvora údiv a nefalšovaný zájem. Bambiraptor feinbergi je malý dromeosauridní teropod, který byl objeven roku 1995 v 75 milionů let starých vrstvách Glacier National Park v Montaně (USA). Byl dlouhý jen asi třičtvrtě metru a vážil kolem pěti kilogramů. Přesto, že nebyl objeven žádný náznak pernatého pokryvu těla (což se vzhledem ke kvalitě fosilizace mimo severovýchodní Čínu stejně nedá očekávat), předpoklad a fylogenetická pozice dinosaura jasně hovoří ve prospěch přítomnosti peří. Bambiraptor představuje velmi zajímavý příklad drobného, agilního a zřejmě výrazně (na poměry dinosaurů) inteligentního dravce. Skutečné překvapení si ale malý „raptor“ schoval až na počátek letošního roku. Když prováděl americký paleontolog Phil Senter z Lamar State College ve městě Orange v Texasu výzkum možných pohybů přední končetiny zvířete, čekal ho malý šok. Senter pracoval s modely kostí bambiraptora a mezi jeho závěry patří i fakt, že predátor byl schopen držet svou kořist oběma „rukama“ a dokonce si i podat menší kořist do tlamy (což je samo o sobě pozoruhodné, neboť většina dinosaurů operovala s potravou pouze čelistmi).

Nejzajímavější bylo ale poslední zjištění, které přepsalo historii vzniku vratiprstu u obratlovců. Senter si povšimnul faktu, že bambiraptor byl schopen dát k sobě dva krajní ze svých třech prstů (jako když se člověk dotkne palcem prostředníku). To ale znamená, že tento dinosaurus byl schopen držet pevně jakoukoliv malou kořist z obou stran jednou končetinou, přesně jako primáti a koneckonců i člověk. Je to vůbec první důkaz o takové schopnosti manipulace s objekty u dinosaurů. Bambiraptor navíc patří (podle propočtů encefalizačního kvocientu, EQ) mezi nejinteligentnější dinosaury (viz můj příspěvek http://dinosaurus.bloguje.cz/271634-inteligence-dinosauru.php). Pro zájemce o odhady inteligence u dinosaurů dále doporučuji také http://www.geo.arizona.edu/~rwright/figures.ppt. Podle jednoho údaje bylo EQ bambiraptora oproti plazům dokonce 12,5 – 13,8 (tj. dvojnásobek hodnoty u „superchytrého“ troodona). Vzhledem k výše řečenému se přimo vkrádá myšlenka: Byl snad tento dromeosaurid schopen používat i primitivní nástroje (kamínky, klacky, apod.)? Zní to přímo fantasticky. Taková úvaha je však nejspíš dosti přehnaná, přestože s bambiraptorem srovnatelně inteligentní novokaledonská vrána takové schopnosti vykazuje (viz např. http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2393). Bereme-li v potaz moderní taxonomii, pak je tento odkaz vlastně důkazem o schopnosti dinosaurů manipulovat s předměty (a tedy mít jistou úroveň abstraktního myšlení). Ale zpět k 75 milionů let starému neptačímu druhu dinosaura. Je pravděpodobné, že bambiraptor stále neřekl poslední slovo, jelikož o závěrech Phila Sentera se nyní budou chtít přesvědčit celé týmy amerických vědců z jiných pracovišť (mezi kterými mají být i odborníci z nepaleontologických oborů). Ať už však schopnost uchopit a pevně držet kořist znamenala pro zmiňovaného teropoda výraznou ekologickou adaptační výhodu nebo nikoliv (případně měla zcela jinou, nám utajenou funci), jedno je jasné. Naše povědomí o fyziologii a morfologii dinosaurů je stále ještě značně kusé a v mnoha aspektech nedokonalé. 170 milionů let existence dinosauří megafauny druhohor je příliš dlouhá doba na to, abychom si mohli být dnes jisti, že o těchto fascinujících tvorech už víme všechno. Jsme teprve na počátku cesty, na jejímž konci, jenž je dnes v nedohlednu, snad čeká definitivní odpověď na otázku kdo vlastně byli pradávní vládci naší planety – stále záhadní dinosauři.

 

Odkazy:

http://www.newscientist.com/article/dn11047-birdlike-dinosaur-boasted-opposable-fingers.html

http://news.softpedia.com/news/Shocking-A-Dinosaur-With-Hands-46002.shtml

 

1 Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

One Response to Bestie s rukama

  1. LMS

    to je krásný (skoro) dinosauroid

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *