Vláda dinosaurů a lidí

…aneb Zajímavá časová bilance

Proč vlastně chodit okolo horké kaše? Člověk se považuje za pána tvorstva už pěkně dlouho. Nemá cenu hloubat nad tím, zda enormně zvětšené neurokranium k tomu opravňuje, prostě to všichni bereme jako fakt (pokud se zrovna nekrčíme na zubařském křesle). Naše kultura sensu lato existuje už mnoho tisíc let a starověký Egypt nebo antický Řím je pro nás mlhavá představa skrytá kdesi v dávnověku. Ve srovnání s dálavami času, se kterými pracuje paleontologie, je to ale nicotné mrknutí oka. Vlastně ani to ne, celá biologická historie našeho druhu je jen mrknutím oka.

Stačí se podívat na staré známé (desítky milionů let) dinosaury. I ti se v poměru k hodinám astrálního času objevili na naší planetě teprve nedávno. Přesto jsou měřítka doby existence dinosaurů a nás naprosto nesrovnatelná. Takže další důvod k zmírnění hrdosti na příslušnost k poddruhu Homo sapiens sapiens (bohužel stále i demens). Dinosauři existovali na naší planetě asi 165-170 milionů let (berme tedy jako jistější nižší údaj). Celý náš řád (primátů), který existuje s jistotou jen asi 55 milionů let (přelom paleocénu a eocénu), tvoří jen přesně třetinu (33.3%) doby existence dinosaurů. Čeleď Hominidae (hádejte, kdo k ní patří) existuje asi posledních 6 milionů let (konec miocénu), i.e. jen 3,6% doby existence dinosaurů. Náš slovutný živočišný rod Homo vznikl asi před 2,4 miliony let (konec pliocénu) – necelé 1,5% doby existence dinosaurů. Konečně náš vlastní druh existuje asi 165 tisíc let, tedy právě 1000krát kratší dobu než existovali dinosauři, čistě 0,1% té doby. Naše kultura (opět v širším smyslu) má počátky asi před 35 tisíci let, a to je oproti době vlády dinosaurů jen 0,02%, doba téměř 5 tisíckrát kratší. K takovým číslů asi není co dodávat.

Z tohoto pohledu se zdá téměř směšná představa, že mnozí učenci ještě koncem minulého století pokládali dinosaury za evoluční omyl, kterému byl vyměřen jen krátký čas k jejich ubohé a nepotřebné existenci (zatímco člověk má před sebou v jaderné éře jistě ještě miliony let rozkvětu). Ale zpět k časové statistice. Když totiž navíc vezmeme v úvahu i ptáky, kteří nepochybně mezi dinosaury patří, prodlouží se nám doba existence tohoto veleúspěšného kladu (fylogenetické skupiny) na celých 230 milionů let. Tedy od středního triasu až dodneška, mimochodem stejně jako třeba krokodýli a také savci, mezi které se řadíme. Ostatně i celá doba od vymření neptačích dinosaurů před asi 65 miliony let tvoří jen necelých 40% (39,4%) předchozí doby jejich existence. Dá se tedy říci, že ještě stále žijeme pouze v období (mezidobí?) po uvolnění ekologických nik dinosaury.

5 Comments

Filed under O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika

5 Responses to Vláda dinosaurů a lidí

 1. bah

  A co nás počítat pouze jako druh savce? Stejně jako počítáš dobu existence dinosaurů celkově a ne dobu existence tyranosaura Rexe…

 2. autor

  Děkuji za podnětnou připomínku, čekal jsem, jestli se někdo ozve. Za prvé prosím pozor na gramatiku, správně je Tyrannosaurus rex (nikoliv opačně ;o) V tomto ohledu mi nešlo o srovnávání podobných taxonomických kategorií a ruku na srdce – dinosauři představují morfologicky i fylogeneticky poněkud konzervativnější skupinu než všichni savci. Šlo mi zde především o ukázku toho, jak člověk ve své naduté víře ve vlastní nadřazenost zapomíná na detaily, přičemž časově krátká doba naší existence je dobrou ukázkou.

 3. bah

  V tom souhlasím i bez výpočtů:-)

 4. titanis

  Hihi-kdo tu vyzdvihuje populárního „pravého amerického“ saprofága T-Rexe? T-Rex může být spíš obchodní název pro Spielbergovu společnost zázraků a ne pro pojmenování už dávno zaniklého rodu či čeledi jakéhosi plaza. To je snad jediný dinosaurus, kterého zná každý blbec, včetně malých dětí (ti blbci ještě nejsou).K tomu demens bych přidal ještě populator.Stějně nechápu, jak moderní člověk si může myslet, že ví všechno o své „kultuře“, která se počítá nazpět o výše zmíněných 35tis.let. A stejně neví……jak si potom může říct, že chápe druhohorní svět, který je už tak dlouho zkamenělý v zemi??Paleontologové proti archeologům jsou buď takoví mágové, nebo spíš jasnovidci a duchaři……světu zdar.

 5. autor

  Bohužel jsem dostatečně nepochopil tvou (Vaši) argumentaci, takže je pro mne těžké relevantně reagovat. Tyrannosaurus ovšem nebyl saprofág, na to pozor (jediný kdo to zastává, je ještě pouze paleontolog J. Horner 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *