V Antarktidě byly objeveny pěkně staré nory

…aneb jak vypadá brloh po 245 milionech let

Nedávný objev výplní podzemních dutin, které zřejmě tvořily nory malých obratlovců, svědčí o pozoruhodných ekologických adaptacích ve fauně Antarktidy před 245 miliony let (na počátku druhohorní periody triasu). V době, kdy dinosauři teprve vznikali, byl polární kontinent ještě poměrně obyvatelným a pohostinným místem (ležel také podstatně severněji – tedy dále od jižního pólu – než dnes). Přesto v místech nálezu zřejmě i v této době byla realitou polární noc. Zvířata zde žijící pravděpodobně vyvíjela různé životní strategie nutné pro přežití, přičemž hloubení podzemních nor zřejmě bylo jednou z nich.

Největší objevená výplň měří 35 cm na délku, 15 cm na šířku a 7 cm do hloubky. Nebyly objeveny žádné známky kostí v díře uchovaných, nicméně záznam stop v ústí nory vypovídá o jejím účelu dostatečně jasně. Nory se podobají dříve objeveným objektům z Jižní Afriky, kde žila podobná fauna i flóra (tehdy byly tyto oblasti propojeny v jediném superkontinentu Pangea). V Antarktidě byly podobné bioglyfy objeveny poprvé a jejich vědecká hodnota je tak poměrně značná. Původcem těchto útvarů mohli být dle vědců drobní anapsidní plazi prokolofonidi (http://en.wikipedia.org/wiki/Procolophonidae) nebo dokonce savcům příbuzný kynodont Thrinaxodon liorhinus (http://en.wikipedia.org/wiki/Thrinaxodon).

Celá studie bude publikována v červnovém vydání Journal of vertebrate paleontology (http://vertpaleo.org/)

http://palaeoblog.blogspot.com/2008/06/245-million-year-old-tetrapod-burrows.html

 

1 Comment

Filed under Jiné pravěké organizmy, Spekulativní paleontologie

One Response to V Antarktidě byly objeveny pěkně staré nory

Napsat komentář: autor Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *