113 let filmu

…kinematografie připsala další rok své bohaté historii

Právě dnes, tedy 28. prosince, si připomínáme slavné výročí prvního veřejného filmového představení. Obvykle je tato významná událost považována také za počátek kinematografie (a filmového průmyslu vůbec). První vážné pokusy o zachycení obrazu mají svůj původ již ve 20. letech 19. století, teprve o další půlstoletí později však přicházejí talentovaní mechanici s návrhy na rozpohybování obrázků pomocí navazující série fotografií. V roce 1891 byl patentován první skutečný kinematograf a související promítací zařízení – kinematoskop. V nejstarším improvizovaném filmovém studiu „Black Maria“ pak vznikají již v první polovině 90. let 19. století krátké kinematografické snímky, předváděné většinou na různých estrádách. Pokrok je však již nezadržitelný a skutečná filmová historie se právě dere na světlo světa. První promítání filmu (v užším smyslu) pro veřejnost se slavnostně uskutečnilo 28. prosince roku 1895 v kavárně Grand Café v Paříži.

První nesmělá dílka, která bychom s trochou fanatazie mohli označit za skutečné filmy, natočili talentovaní francouzští bratři Louis a Auguste Lumiérovi. Na krátkých snímcích poučného nebo humorného obsahu byly prezentovány například záběry vlaku vjíždějícího do nádraží, veslařského člunu v přístavu či dělníků vycházejících z továrny Lumiére v Lyonu. Od roku 1896 již bylo zřejmé, že film bude do budoucna ohromně výdělečným obchodním artiklem. První stálé kino, Vitascope Hall v New Orleansu v USA, bylo otevřeno v červnu roku 1896 Williamem T. Rockem. Prvním velkým a skutečné reprezentativním kinem pro 5000 diváků byl však až Aumont Palace v Paříži, otevřený roku 1910. Pravděpodobně vůbec první budovou kina, čistě pro tento účel postavenou, byl Denkikan Electric Theatre z roku 1903, postavený v japonském Tokiu. Prvním „mluvícím filmem“ ovšem nebyl až často zmiňovaný The Jazz Singer z roku 1929, jelikož filmy doprovázené zvukem (nejčastěji z gramofonové desky) se promítaly již nejpozději od roku 1902. První primitivní trikové efekty, použité ve filmu, mají své počátky již v roce 1896 a provází tak filmovou tvorbu prakticky od samého jejího počátku.

Není také bez zajímavosti, že prvním na filmu zachyceným válečným konfliktem bylo povstání na Krétě, natočené roku 1897 průkopníkem kinematografie Georgesem Mélièsem. Film se tedy za svou „nehybnou“ příbuznou – totiž klasickou fotografií – opozdil o necelých 70 let (první známá fotografie byla vytvořena již roku 1826). Dnes si již sotva dokážeme představit Vánoce bez sledování desítek filmů v televizi, na videu či DVD. Neměli bychom však zapomínat, že i ty nejdokonalejší snímky po stránce vizuální a trikové mají stejný společný původ, který sahá až do přítmí strohých sálů francouzských kaváren sklonku předminulého století.

 

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cinema

http://www.filmsite.org/filmh.html

http://www.cinescene.com/dash/lumiere.html

 

Leave a Comment

Filed under Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *