Dinosauři z ostrova Vega

…aneb Ještě pár slov k Antarktidě

Jak již bylo na blogu zmíněno dříve, fosílie neptačích dinosaurů byly v 80. letech a později objeveny také na „ledovém kontinentu“ – Antarktidě. Dinosauři, ale také četné další skupiny druhohorních obratlovců zde bojovaly s těžkými klimatickými podmínkami, přestože podstatně mírnějšími, než jaké známe ze současné doby. O těchto „polárních“ dinosaurech pojednával například již příspěvek z února loňského roku, nyní se proto zaměříme spíše na geografické pojetí jedné paleontologicky významné antarktické oblasti. Tou je ostrov Vega (angl. Vega Island), ležící severozápadně od Ostrova Jamese Rosse. Je součástí tzv. Grahamovy země a nachází se v rámci kontinentu relativně blízko jižnímu cípu Jižní Ameriky.

Zajímavé je zejména to, že ostrov Vega představuje pokladnici zkamenělin z období svrchní křídy a nejstarších třetihor (raného paleogénu). Je velmi pravděpodobné, že se jedná o jedno z nejlepších míst na světě pro výzkum stále záhadné katastrofy na přelomu těchto dvou období, která se před 65,5 miliony let stala osudnou zřejmě pro všechny neptačí dinosaury. Bohužel je to však právě odlehlost a špatná dostupnost tohoto dálného místa, co do značné míry ztěžuje možnosti pravidelného výzkumu. I s moderní technikou je každá výprava v extrémních podmínkách potenciálně ohrožena a často jsou terénní výzkumy a výpravy rušeny nebo odkládány (např. v roce 2003 jedna výprava téměř zamrzla v ledu a byla nucena se vrátit). Je pochopitelné, že za takových podmínek můžeme jen velmi nesměle odhadovat, jaké poklady v asi 70-60 milionů let starých sedimentech ostrova dosud čekají na své objevení.

———

File:Wfm antarctic peninsula islands.png

Zeměpisná poloha ostrova Vega, ležícího severozápadně od Ostrova Jamese Rosse na severozápadním cípu antarktického kontinentu (zde pod číslovkou 7). Je nepochybné, že fosilní záznam v těchto špatně přístupných oblastech je velmi bohatý a budoucí výzkumy zdejších svrchnokřídových sedimentů jsou velmi slibné. Kredit: Wikimedia Commons

———

Prvním antarktickým dinosaurem se v roce 1986 stal čtyři metry dlouhý „obrněný“ ankylosaur z Ostrova Jamese Rosse, popsaný o 20 let později jako Antarctopelta oliveroi. Záhy poté pak vydal první střípek zkamenělé skládačky také ostrov Vega. Britská výprava polárních průzkumníků zde v jílovcích svrchnokřídového souvrství López de Bertodano objevila fragmenty kostry malého ornitopoda z čeledi hypsilofodontidů (lehce stavění běhaví býložravci). V roce 1992 pak přišel nečekaný objev vrubozobého ptáka, později pojmenovaného jako Vegavis iaai. Ten se stal důkazem existence pokročilých typů ptáků ještě v období svrchní křídy, a to společně s jejich vývojově primitivními příbuznými. Přes 65 milionů let starý příbuzný dnešních kachen, hus a labutí byl popsán až v roce 2005. Vegavis je unikátním nálezem vzhledem ke svému výbornému stavu zachování, u druhohorních ptáků poměrně neobvyklému.

Zatím poslední objev neptačích dinosaurů z ostrova Vega (nikoliv však celé Antarktidy) byl učiněn v roce 1998 paleontology z agentury Instituto Antarctico Argentino a Saint Mary’s College v Kalifornii. Expedice objevila zuby kachnozobého dinosaura (hadrosaurida), velkého býložravého ornitopoda s důmyslným systémem nepravého žvýkání. Hadrosauridi byli velmi úspěšnou skupinou herbivorů v posledních zhruba 20 milionech let křídy a jejich rozkvět se odehrával jak ve Východní Asii a Severní Americe, tak i na území dnešní západní Evropy. Antarktický hadrosaurid žil asi před 67-66 miliony let a je dosud jediným známým zástupcem své skupiny z tohoto kontinetu (dalšími neptačími dinosaury z antarktidy jsou také teropod Cryolophosaurus elliotti a sauropodomorf Glacialisaurus hammeri z období spodní jury). Kromě toho byly objeveny fragmenty kostry 4 metry dlouhého iguanodontida (únor 1999) a asi 2,4 metru vysokého teropoda (2003). Zmíněná výprava objevila také vzácné zkameněliny mláďat i dospělců dravých mořských plazů plesiosaurů a mosasaurů. Zajímavým objevem byl také čtyřcentimetrový kus kosti z dolní končetiny jakéhosi druhohorního ptáka, ještě staršího než je vegavis.

Žijeme nesporně ve zlatém věku paleontologického výzkumu, což se však zdaleka netýká jen studia druhohorních obratlovců. Bohaté lokality na mnoha místech světa jsou dnes intenzivně a dlouhodobě zkoumány a zcela netknutých „pokladnic“ se zkamenělým poselstvím pravěku pomalu ubývá (přestože nejde o nijak závažný trend, na mnoha místech může výzkum a vykopávkové práce probíhat teoreticky ještě po staletí). Jsou to nicméně právě odlehlé mrazivé pustiny, jakými se pyšní Antarktida, kam se upírají zraky paleontologů nového věku. Bude-li tam jednou výzkum probíhat na bázi pravidelných sezónních expedic, můžeme se pouze domýšlet, co všechno ještě můžeme v budoucnu odhalit.

———

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vega_Island

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=102864&org=olpa&from=news

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=108228

http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinofossils/locations/Antarctica.shtml

———

2 Comments

Filed under O dinosaurech obecně

2 Responses to Dinosauři z ostrova Vega

  1. Mike32

    Fascinující představa, co všechno možná čeká na objevení pod antarktickým ledovým příkrovem…

  2. autor

    Děkuji za komentář. Uvidíme, jak bude probíhat průzkum Antarktidy (a to nejen z hlediska paleontologie) v příštích letech a dekádách. Momentálně se dějí doslova fantastické věci ohledně rohatých dinosaurů, více k tomu viz další příspěvek 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *