Like I said, a few years back

…aneb Veselá historka z vykopávek

Jednou z knih, kterou jsem si nemohl nechat ujít, je dnes již klasické dílo Dinosaurs Under the Big Sky („dinosauři pod velkou oblohou“ – přezdívka státu Montana) od paleontologa Jacka Hornera. Horner, o kterém jsem se poněkud obšírněji rozepisoval před půldruhým rokem patří k největším kapacitám, co se výzkumu severoamerických dinosaurů týče. Zmiňovaná kniha vyšla roku 2001, letos tedy oslaví první dekádu od svého publikování. Obsahově je zaměřena zejména na neptačí dinosaury, jejichž zkameněliny byly objeveny na území Montany. Přestože již nemůže být zcela aktuální (za poslední desetiletí se i v Montaně podařilo učinit nepřeberné množství nových objevů), patří k jakémusi základu, který by měl každý zájemce o severoamerické dinosaury znát.

———

Známá fotografie Barnuma Browna, zachycující jej v kožichu při výzkumu svrchnokřídových sedimentů na území Montany v roce 1914. S Tomem Harwoodem se setkal o dva roky později. Převzato z Wikimedia Commons.

———

Horner je dobrým vypravěčem a jedna z jeho vlastních historek mne upřímně pobavila. Budu proto z knihy přímo citovat. Protože však nevyšla v češtině, dovolím si nabídnout vlastní skromný překlad. Historka se týká Hornerovy návštěvy jistého svérázného farmáře a dotýká se také osudů jedé z ikon americké paleontologie počátku 20. století – Barnuma Browna (1873-1963). Brown prováděl výzkum druhohorních sedimentů na území Montany zhruba čtyřicet let, až do roku 1939. Za tu dobu se stal mj. objevitelem prvních dvou exemplářů tyranosaura, velkého množství jedinců triceratopse a edmontosaura (tehdy zvaného „trachodon“) a stovek dalších obratlovců druhohorního stáří. V roce 1916 obrátil svoji pozornost k svrchnokřídovým souvrstvím St. Mary River a Two Medicine v severozápadní části Montany. Jedním z jeho objevů byl také velký kachnozobý dinosaurus, kterého však popsal až mnohem později sám Horner. Gryposaurus latidens, jak byl hadrosaurid pojmenován, souvisí svou historií objevu s úsměvným příběhem, který jsem avizoval.

Horner doslova píše: Muž, který původně dinosaura objevil, mi v roce 1987 vyprávěl příběh o svém nálezu. Zastavil jsem u rančerova domu, abych od něj získal povolení k vybudování tábora u řeky Two Medicine a sbírání zkamenělin v dané oblasti. Majitel ranče, kterým byl starý elegantní chlapík jménem Tom Harwood, se na mě dlouze a ostře zadíval. Následně mi vysvětlil, že můžu u řeky tábořit, ale nebude možné přebývat tam, kde naposledy tábořili jeho poslední paleontologičtí návštěvníci. Povodeň v roce 1964 totiž celé místo strhla a odnesla. Byl jsem šokován skutečností, že ještě během 60. let navštívili tuto lokalitu nějací sběratelé zkamenělin. Zeptal jsem se ho, ze které byli instituce. Tom se zahleděl do stropu, na několik minut se zamyslel, a pak pronesl: „To nebylo v šedesátých letech, už dřív. Takový profesorský typ z New Yorku.“ „New York? Myslíte Barnuma Browna?“. Zeptal jsem se ho skepticky. „Jo,“ odpověděl. „Brown, to je ono. Profesor Brown!“ „To ale bylo v roce 1916,“ řekl jsem. Tom si promnul bradu, hluboce se zamyslel a pronesl: „Jo, to zní správně. Jak už jsem říkal, několik let zpátky.“ Tom se narodil v roce 1900 a v době Brownovy návštěvy na ranči jeho rodiny mu bylo šestnáct.

Vskutku, 71 let je ve srovnání s geologickým časem pouze krátká epizoda 🙂 Profesor Brown zaplatil chlapci 100 dolarů za kostru, kterou poté jeho tým odvezl. Horner ještě po více než sedmdesáti letech objevil stopy přítomnosti paleontologů z Amerického přírodovědeckého muzea na lokalitě – měly podobu rezavého šídla a cínových plechovek. Podobné nálezy pocházejí i z kanadské Alberty a Mongolska, kde po expedicích z počátku minulého století lze nalézt tehdejší předměty denní potřeby nebo dokonce útržky novin, usnadňující jejich datování. Svého druhu už jsou tyto doklady o přítomnosti paleontologických průkopníků také jakýmisi podivuhodnými fosíliemi.

———

Odkazy

http://en.wikipedia.org/wiki/Barnum_Brown

http://en.wikipedia.org/wiki/Gryposaurus

http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Medicine_Formation

———

1 Comment

Filed under Dějiny paleontologie

One Response to Like I said, a few years back

  1. autor

    Fantastický nový objev z triasových sedimentů Argentiny: http://news.nationalgeographic.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.