Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

…aneb pár vět o parvikurzorovi

Mezi nejmenší známé dinosaury patří také někteří zástupci skupiny zvláštních teropodů z čeledi Alvarezsauridae. Snad nedrobnějším z nich, zároveň pak i jedním z nejmenších neptačích teropodů vůbec, mohl být drobný maniraptor Parvicursor remotus. Tento „malý běžec z daleka“, jak lze přibližně přeložit jeho celé vědecké jméno, byl skutečným dinosaurem jen podle svého systematického zařazení. Dle neúplných kosterních pozůstatků byla totiž jeho celková délka odhadnuta pouze na 30 – 40 centimetrů a hmotnost zhruba na 162 gramů. Pokud šlo v případě jedince s odhadovanou velikostí skutečně o dospělce, pak jen velmi málo jiných dnes známých neptačích teropodů (např. Anchiornis huxleyi) bylo ještě menších. Parvikurzor skutečně představoval jednoho z „nejkratších“ i nejlehčích zástupců této skupiny.

 

Shuvuuia je blízce příbuzným rodem alvarezsaurního teropoda. Spolu s parvikurzorem a několika dalšími rody patří do podčeledi Parvicursorinae. Kredit: FunkMonk (Michael B. H.), Wikimedia Commons.

 

Parvikurzor byl vědecky popsán v roce 1996 podle fragmentárních fosílií, objevených ve svrchnokřídových (stupeň kampán, před 83 až 71 miliony let) sedimentech Chulsanu v Mongolsku. Jediný dosud popsaný druh, P. remotus, je znám podle fosilních fragmentů pánve a zadních končetin. Mezi nejbližší příbuzné tohoto maniraptora patří rody Shuvuuia a Mononykus, spolu s kterými je některými vědci řazen do společné podčeledi Parvicursorinae. Novější objev dvou drobných alvarezsauridů z Gobi v roce 2002 naznačuje, že možná existovalo víc druhů tohoto rodu (ostatně také rod Linhenykus bývá někdy považován za mladší synonymum rodu Parvicursor). Zástupci všech přitom byli na dinosauří poměry pouhými trpaslíky, dosahujícími zhruba velikosti holuba.  

Stejně jako ostatní alvarezsauři byl i parvikurzor malým, velmi rychle běhajícím dinosaurem s redukovaným počtem prstů na předních končetinách a malou, úzkou hlavou. Pravděpodobně představoval drobného všežravce nebo hmyzožravce, jemuž snad jeho pevné „ruce“ s jedním velkým prstem mohly sloužit k rozhrabávání křídových termitišť. Při své velikosti se nepochybně nacházel až na samotném konci obratlovčího potravního řetězce a musel se tak mít na pozoru zejména před většími dromeosauridními a tyranosauroidními teropody. Před těmi se nejspíš zachraňoval skrýváním v podrostu nebo včasným útěkem. Jak je obvyklé, o těchto zajímavých dinosaurech z doby před asi 75 miliony let zatím mnoho nevíme. Tento neutěšený fakt by však nepochybně mohly změnit budoucí objevy…

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Parvicursor

http://en.wikipedia.org/wiki/Alvarezsauridae

 

1 Comment

Filed under Rekordy a statistika, Teropodní dinosauři

One Response to Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *