Polární hadrosauridi putovali s mláďaty

…aneb Co prozradily stopy z Aljašky

O významu ichnofosílií pro poznání ekologických aspektů života dávno vyhynulých organismů již byla na blogu řeč. Potvrzením tohoto faktu je i nový objev, který nám poskytuje velmi zajímavé a důležité informace o životě kachnozobých dinosaurů (hadrosauridů). Lokalita s ohromným množstvím sérií dinosauřích stop byla objevena na území Národního parku Denali na Aljašce. Fosilní otisky stop odkryl před pár lety mezinárodní tým paleontologů z Japonska a Spojených států, mezi nimi i Dr. Anthony Fiorillo z texaského Perot Museum of Nature and Science. Ten se nechal slyšet, že se jedná o jednu z nejbohatších lokalit na svrchnokřídové otisky stop dinosaurů na světě. Sedimenty jsou součástí souvrství Cantwell a mají stáří 72 až 69 milionů let. Neobsahují přitom jen skvěle zachované otisky dinosauřích stop (i s dochovanou texturou pokožky), nýbrž také stopy po životních projevech bezobratlých živočichů (zejména kroužkovců a členovců) a fosilní otisky rostlin. Lokalita tak poskytuje ucelený pohled na ekologii této části světa v období svrchní křídy – a to v teplejším období roku. Tehdy zde bylo sice tepleji než dnes, přesto se ale jednalo o vysoko položené polární oblasti, které obývali dinosauři a další tvorové dobře adaptovaní na chlad. V daném období byla Aljaška tektonicky neklidnou oblastí, jejíž klima se podobalo spíše dnešnímu mírnému pásu, ovšem s mnohem delšími zimami. V teplejších částech roku zde tekly mohutné řeky, na jejichž březích se často procházeli dinosauři a mohli zde tak zanechat své početné otisky stop. Výsledky výzkumu lokality, který probíhá již od roku 2011, zveřejnili vědci letos na konci června v periodiku Geology.

Footprint of an adult hadrosaur found at Denali National Park, Alaska. Image credit: Anthony R. Fiorillo et al.

Otisk tříprsté stopy kachnozobého dinosaura z Národního parku Denali na Aljašce. Kredit: Anthony R. Fiorillo et al.

Kromě faktu, že kachnozobí dinosauři obývali toto nehostinné prostředí, dokládají stopy ještě jednu zajímavou skutečnost – tito býložravci pochodovali v rodinných skupinách s mláďaty v různých fázích růstu. Paleontologové stopy spočítali a roztřídili podle velikosti. Zjistili, že mají co do činění se čtyřmi velikostními (a tedy i věkovými) skupinami – nejmenší stopy byly dlouhé jen kolem 12 centimetrů, největší pak kolem 60 cm. Přes 80 % stop patřilo dospělým jedincům, asi 13 % malým mláďatům ve věku kolem jednoho roku a 3 % mladým, nedospělým exemplářům. Vysvětlením tohoto nerovnoměrného rozdělení by mohl být rapidní růst, který u kachnozobých dinosaurů potvrzují také kosterní nálezy. Hadrosauridi jednoduše velmi rychle rostli, takže v podobě malých a bezbranných mláďat setrvali jen po relativně krátkou dobu. Podstatná je také informace, že dinosauři v těchto chladných oblastech nejspíš přežívali i zimu (sídlili zde celoročně). Dokladem jsou právě stopy malých mláďat, která by dlouhý pochod v délce tisíců kilometrů za teplejším podnebím nezvládla (je ale pravděpodobné, že migrace alespoň v řádu desítek až několika málo stovek kilometrů dinosauři podstupovali). Zdá se tedy, že zdejší ekosystémy musely být troficky a biologicky pohostinnější, než jsou stejná území dnes. Aljaška v období končící křídy zřejmě představovala tvrdý a chladný svět, přesto však tehdy dokázala uživit velké, několikatunové býložravce. Z dinosauřích obyvatel lze však jmenovat i další – Denali nabízí také početné stopy rohatých dinosaurů nebo podivných teropodů terizinosaurů. Vyskytovali se zde však také ptakoještěři a nepochybně i mnozí draví teropodi. Jejich stopy se zachovaly po sedm desítek milionů let v podobě otisků na strmém útesu v délce asi 180 metrů. Aby je nezničilo například zemětřesení, vědci již stačili vytvořit jejich přesnou digitální mapu za použití skenovací laserové technologie Lidar.

 …

Odkazy:

http://www.livescience.com/46688-denali-huge-dinosaur-track-site.html

http://www.sci-news.com/paleontology/science-dinosaur-tracksite-alaska-02043.html

Anthony R. Fiorillo et al. Herd structure in Late Cretaceous polar dinosaurs: A remarkable new dinosaur tracksite, Denali National Park, Alaska, USA. Geology, published online June 30, 2014; doi: 10.1130/G35740.1

 …

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *