Záhada kráteru Boltyš

…aneb Malý ukrajinský bratr mexického giganta?

Nejpádnější důkaz o vícečetném impaktu na konci křídy (ačkoliv zřejmě ne v úplně stejnou dobu) možná leží skryt pod zemí v Kirovohradské oblasti na Ukrajině. Jmenuje se impaktní kráter Boltyš a stejně jako v případě kráteru Manson v Iowě jde o menšího a méně známého „bratránka“ mexického Chicxulubu. Je však mnohem menší, a to dokonce i oproti zmíněnému kráteru ve Spojených státech, který má průměr asi 38 kilometrů. Boltyš je kruhovitá struktura o průměru asi 24 kilometrů, rozhodně tedy nezaujme svými rozměry. Co je na něm naopak velmi zajímavé, je jeho geologické stáří, které téměř přesně odpovídá stáří astroblému Chicxulub v Mexickém zálivu. Zatímco Manson je asi o 8 milionů let starší[1], Boltyš vznikl podle datování možná jen o několik málo tisíciletí dříve než Chicxulub! Je tedy velkou otázkou, zda spolu tyto dva impakty mohou přímo souviset, nebo jde spíše jen o zajímavou náhodu. Impaktor, který vytvořil ukrajinský kráter, by sám o sobě způsobil pouze regionální zkázu, která by v žádném případě nemohla mít globální následky.[2] Uvolněná energie byla přesto obrovská, činila asi 106 Mt TNT, což odpovídá důsledkům globální jaderné války. Podstatné ale je, zda nebylo toto těleso součástí většího uskupení mimozemských objektů, které právě v době před 66,8 až 65 miliony let nedopadaly na zemský povrch a nemohly přispět k masovému vymírání svými spojenými „silami“. Boltyš je dnes datován asi na 65,82 ± 0,74 milionů let, což v podstatě přesně odpovídá.[3] Krátery zvané Silverpit v Severním moři[4] a předpokládaný gigant Šiva (který ale možná vůbec žádným impaktním kráterem není)[5] v Indickém oceánu pocházejí zhruba ze stejné doby. Mohlo jich být ještě víc? Byla Země na konci doby dinosaurů doslova kosmickou střelnicí? Ale zpět k našemu tématu. Co tedy o kráteru Boltyš vlastně víme?

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Boltysh_crater_location_map.png

Lokalizace kráteru Boltyš v Kirovohradské oblasti na Ukrajině. Jde o jeden ze zhruba pěti známých kráterů, které by mohly časově přímo souviset s událostí K-Pg. Potvrzeny jsou však pouze dva astroblémy, mexický Chicxulub a právě Boltyš. Kredit: Wikipedie (volné dílo)

———

Kráter se nachází v samotném středu Ukrajiny při řece Ťasmyn, jihovýchodně od Kyjeva. Při průměru 24 kilometrů má jeho středový pahorek průměr 4 až 6 kilometrů a výšku asi 580 metrů, i ten je ale dnes ukrytý pod 500 metry později vzniklých usazenin (prachovců a jílovců). Ringovou strukturu obklopuje impaktní brekcie o rozloze 6500 km2, přičemž ihned po impaktu byla tato rozloha mnohem větší (podle výpočtů asi 25 000 km2 a tloušťka vyvrženého materiálu činila od 1 metru při vnějších okrajích až po 600 metrů v okolí kráteru). Struktura byla odhalena za sovětské éry v 60. letech, během průzkumů při pátrání po nerostných zdrojích v této oblasti (mimochodem, zásoby zde činí 4,5 miliardy tun roponosných břidlic). Datování terčových hornin a mladších sedimentů nad kráterem zpočátku nedokázalo podat přesnější údaj o stáří než 100 až 55 milionů let (křídový cenoman až kenozoický paleocén). Teprve radiometrické datování metodou argon-argon tuto nepřesnost silně zúžilo na 65,17 ± 0,64 milionu let.[6] Metoda datování impaktního skla za pomoci uranu stanovila podobné stáří 65,04 ± 1,10 milionu let, což je plně v rozpětí předchozí metody (ačkoliv dnes datujeme tento kráter asi o milion let starší).[7] Konečně v roce 2010 byla publikována studie, která analýzou pylových zrn a sporů kapradin dochází k závěru, že impakt Boltyše předcházel impaktu Chicxulubu, a to pouze o 2 až 5 tisíc let![8] Mohl být tedy ukrajinský projektil jakýmsi němým varováním a poukazem na to, co mělo v geologicky nepostřehnutelné době přijít? Souvisela spolu nějak tato dvě tělesa, měla snad společný původ? Mohla například vzniknout při nějakém velkém impaktu v hlavním pásu planetek? Mohlo jít dokonce o různě velké úlomky jakési obří roztržené komety? Zatím s jistotou nic nevíme, ale s pokračujícím výzkumem možná přijdeme na kloub i této záhadě…

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Tjasmin1.jpg

Řeka Ťasmyn, v jejímž povodí se kráter zčásti nachází. Jde o pravý přítok Dněpru. Řeka je dlouhá asi 164 kilometrů a její povodí má rozlohu kolem 4600 kilometrů čtverečních. Kredit: Maxim Gavrilyuk, Wikipedie (GFDL)

———

Short English Summary: The Boltysh Crater is a large impact crater located in central Ukraine. It is 24 km in diameter and its age is almost indistinguishable from that of the giant Chicxulub impact structure in Mexico (about 66.0 mya). The Boltysh impact likely occurred only a few thousand years before the Chicxulub impact.

———

Odkazy:

http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/boltysh.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Boltysh_crater

———

[1] Izett, G. A.; Cobban, W. A.; Obradovich, J. D.; Kunk, M. J. (1993). „The Manson Impact Structure: 40Ar/39Ar Age and Its Distal Impact Ejecta in the Pierre Shale in Southeastern South Dakota“. Science. 262 (5134): 729–732. doi:10.1126/science.262.5134.729

[2] Watson, Jonathan S.; Gilmour, Iain; Kelley, Simon P. and Jolley, David W. (2009). Organic geochemistry of the Boltysh impact crater, Ukraine. In: 24th International Meeting on Organic Geochemistry, 6-11 September 2009, Bremen, Germany.

[3] Viz http://www.elementsmagazine.org/archivearticles/e8_1/6jourdan.pdf

[4] Stewart, S. A. & Allen, P. J. (2005). „3D seismic reflection mapping of the Silverpit multi-ringed crater, North Sea“. Geological Society of America Bulletin. 117 (3): 354–368. doi:10.1130/B25591.1

[5] Chatterjee, S., N. Guven, A. Yoshinobu, and R. Donofrio. (2006). Shiva Structure: a possible KT boundary impact crater on the western shelf of India. Museum of Texas Tech University Special Publications. 50, 39 str.

[6] Kelley, S. P. a Gurov, E. (2002). Boltysh, another end-cretaceous impact. Meteoritics and Planetary Science, 37 (8), str. 1031–1043.

[7] Viz odkaz http://www.lpi.usra.edu/meetings/LPSC98/pdf/1257.pdf

[8] Viz odkaz http://geology.gsapubs.org/content/38/9/835.abstract

———

Leave a Comment

Filed under Astronomie a vesmír, O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie, Vymírání K-T

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *