Záhada smrti desítek alosaurů

…aneb O čem vypovídá naleziště Cleveland-Lloyd

To místo patří k nejznámějším lokalitám v souvrství Morrison na severozápadě Spojených států amerických. Bylo objeveno ve 20. letech minulého století a dnes si o něm můžete přečíst prakticky v každé větší knize o dinosaurech (ostatně již roku 1965 byla lokalita vyhlášena národní přírodní pamětihodností). Bonebed, tedy hromadné naleziště fosilních kostí, se nachází v lomu Cleveland-Lloyd nedaleko městečka Cleveland v Utahu. Místo proslulo neuvěřitelnou hustotou objevů fosilií velkých teropodů druhu Allosaurus fragilis, od něhož zde bylo dosud odkryto asi 44 až 60 jedinců! Několik desítek dravých dinosaurů tu spolu s mnoha býložravými druhy (včetně sauropodů rodu Camarasaurus a Brachiosaurus nebo tyreofora rodu Stegosaurus) zahynulo v období pozdní jury, asi před 147 miliony let. Až dodnes bylo v lomu odkryto více než 15 000 fosilních kostí. Minimálně 70 jedinců, objevených na lokalitě, patří celkem devíti různým druhům. Z alosaurů byly objeveny fosilie mláďat o délce sotva 1 metru i pozůstatky dvanáctimetrových obrů. Vysvětlit tuto neobvyklou koncentraci se už pokoušelo mnoho paleontologů a vysloveny byly nejrůznější teorie. Mohlo jít o přirozenou skupinu, jakousi ohromnou smečku sloučenou z více agregací z širokého okolí? Byli dinosauři otráveni plyny nebo toxickou vodou? Zahynuli zde z důvodu úmorných suchých období? Polapilo je snad bahno nebo „tekutý“ písek? S jistotou to nikdo nevěděl a dosud neví, nová studie vydaná v periodiku PeerJ nás ale může navést na správnou cestu. A jak už to v poslední době bývá, s letitou záhadou nám opět pomáhá aplikace nových metod výzkumu a využití moderních technologií. Co tedy zmíněný odborný článek přinesl nového?

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cleveland_Lloyd_Dinosaur_Quarry_entrance.jpg

Vchod do expozice muzea Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry. Dnes toto místo představuje také významnou turistickou destinaci na území Utahu. Kredit: R. M. Warnick, Wikipedie (volné dílo)

———

Tým vědců využil moderní chemické analýzy a studium mikroskopických úlomků fosilií. Výsledek jejich výzkumu je překvapivý, i když se dal částečně předpokládat. Ve skutečnosti totiž lom v Cleveland-Lloyd vůbec nepředstavuje místo jedné katastrofy, nýbrž mnoha po sobě jdoucích smrtících událostí. Dinosauři zde umírali z různých příčin a jejich erozí odkryté kosti zvětrávaly na povrchu. Když přišly povodně a připlavily další mršiny, vzniklo zde jezírko, ve kterém tlející těla znemožnila hyper-eutrofizací existenci ryb, želv a krokodýlů, kteří by mohli mršiny pojídat. Draví dinosauři se pak rovněž tomuto místu vyhýbali a špatně dostupné zdechliny nepojídali. Nový výzkum prokázal, že zde byla vždy uložena již mrtvá těla. Na kostech totiž zcela chybí charakteristické stopy okusu od jezerních masožravců. Nebyly také objeveny žádné jezerní fosilie, zato jsou zde běžné kalcitové a barytové konkrece na fosilních kostech. Různý stav zachování kostěných úlomků i různý stupeň jejich povrchové eroze nasvědčuje tomu, že se zde skutečně pravidelně střídala přítomnost vodního prostředí a erozních pochodů po jeho vyschnutí. Tomu odpovídá předpokládaný ekosystém, který se v tehdejší době na tomto místě podobal ekosystémům dnešních savan – velmi suché a teplé prostředí s monzunovými dešti. Lokalita Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry, objevená přesně před 90 lety, je každopádně významným zdrojem informací o paleoekologii dinosauřích populací z období svrchní jury a pochopení průběhu jejího vzniku je velmi důležité. Nová studie Josepha Petersona a jeho kolegů přináší podstatné informace, které k tomuto cíli nejspíš povedou.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Allosaurus_atrox_Cleveland-Lloyd_Quarry.jpg

Allosaurus fragilis je zdaleka nejpočetnějším druhem dinosaura, objeveným na této lokalitě. Zde kostra vystavená v expozici muzea, umístěného přímo u lokality Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry. Kredit: James St. John, Wikipedie (CC BY 2.0)

———

Short English Summary: The Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry is the densest collection of Late Jurassic dinosaur fossils. New research suggest that dinosaur bones were introduced to the deposit after death. The quarry probably represents numerous mortality events which brought the dinosaurs to the site over time, rather than a single fatal event.

———

Odkazy:

http://peerj.com/articles/3368/

http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland-Lloyd_Dinosaur_Quarry

http://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170606090152.htm

http://utah.com/cleveland-lloyd-dinosaur-quarry

Joseph E. Peterson​, Jonathan P. Warnock, Shawn L. Eberhart, Steven R. Clawson & Christopher R. Noto (2017). New data towards the development of a comprehensive taphonomic framework for the Late Jurassic Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry, Central UtahPeerJ 5:e3368, doi: http://doi.org/10.7717/peerj.3368

———

Další studie:

Hunt, Adrian P; Lucas, Spencer G.; Krainer, Karl; Spielmann, Justin (2006). „The taphonomy of the Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry, Upper Jurassic Morrison Formation, Utah: a re-evaluation“. In Foster, John R.; Lucas, Spencer G. Paleontology and Geology of the Upper Jurassic Morrison Formation. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 36. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. str. 57–65.

Loewen, Mark A. (2003). „Morphology, taxonomy, and stratigraphy of Allosaurus from the Upper Jurassic Morrison Formation“. Journal of Vertebrate Paleontology. 23 (3, Suppl.): 72A. doi:10.1080/02724634.2003.10010538

Stokes, William J. (1945). „A new quarry for Jurassic dinosaurs“. Science. 101 (2614): 115–117. Bibcode:1945Sci…101..115S

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *