V Montaně objeven další „rexík“

…aneb Vyřešíme konečně záhadu zvanou Nanotyrannus?

O populárním teropodním dinosaurovi druhu Tyrannosaurus rex píšu na blogu poměrně často, a to z dobrého důvodu – jde zřejmě o světově nejpopulárnějšího a v současnosti i velmi intenzivně studovaného teropodního dinosaura.[1] Před několika dny byl oznámen další zajímavý objev, týkající se právě tohoto druhu. Výzkumníci a studenti z Kansaské univerzity objevili na konci vykopávkové sezóny 2016 v sedimentech souvrství Hell Creek na území Montany poměrně kompletní fosilii pravděpodobného mláděte tyranosaura, žijícího v době před asi 66,5 miliony let (tedy zhruba půl milionu let před katastrofickou událostí K-Pg).[2] Objevena byla část horní čelisti s perfektně dochovanými zuby, dále pak části lebky a fragmenty kostí dolní končetiny, pánve a obratlů. Velikost fosilií odpovídá mladému jedinci, zřejmě o trochu menšímu a tedy i mladšímu, než je slavný exemplář Jane, který zahynul asi v 11 letech věku a měřil tehdy na délku kolem 6,5 metru.[3] Jde tedy o dosud chybějící článek v našich znalostech o ontogenezi (individuálním vývoji) tyranosaura. Dobrý stupeň zachování nové fosilní kostry slibuje také další informace o tvarových a velikostních změnách druhu T. rex v průběhu ontogeneze. Ačkoliv totiž několik exemplářů mláďat a subadultních jedinců tohoto druhu máme k dispozici, jejich fosilie jsou často fragmentární a nepostihují celý průběh vývoje v jeho kritických časových bodech.[4] Každý objev kvalitně dochovaného tyranosauřího mláděte je proto velmi cenný. Navíc se zde také nabízí lákavá možnost definitivně rozhodnout otázku, zda opravdu existoval Nanotyrannus lancensis, nebo zda se v případě zkamenělin přisuzovaných tomuto druhu jedná spíše jen o mladé zástupce druhu T. rex.

———

Část výborně zachované lebky mláděte tyranosaurida, pravděpodobně přímo druhu Tyrannosaurus rex. Lebka v kompletním stavu měřila na délku asi 65 centimetrů a patřila mláděti dlouhému kolem pěti metrů. Tento asi sedmiletý jedinec zahynul při přírodní katastrofě v době před 66,5 miliony let. Kredit: David A. Burnham, The University of Kansas

———

Vědci pracující na preparaci mladého teropoda zatím zastávají názor, že se skutečně jedná o mládě tyranosaura, dokud ale svůj výzkum nedokončí, nechtějí dělat žádné ukvapené definitivní závěry. S případným akceptováním vědecké validity (platnosti) nanotyrana by však prý neměli žádný problém. Jejich zjištění budou formálně publikována až v některém z vědeckých periodik v průběhu příštích měsíců. David A. Burnham, jeden z vědců a preparátorů působících v Geologickém oddělení při Kansaské univerzitě, má v plánu porovnat nový nález s fosilií dospělého exempláře tyranosaura, kterou má tato univerzita ve svých sbírkách. Dalším srovnávacím materiálem pak bude zapůjčená fosilie mladého T. rexe. Zároveň se vědecký tým hodlá letos v létě vrátit na lokalitu objevu a zkusit získat více fosilního materiálu (zejména v podobě holenní nebo stehenní kosti). Podle Burnhama by mohli být vědci, účastnící se tohoto výzkumu, schopni ještě letos definitivně vyřešit třicet let starou otázkou již zmíněného nanotyrana.[5] Jde možná o příliš smělé prohlášení, ale výsledky analýzy budou nepochybně velmi důležité a zajímavé. Lebka mladého tyranosaura je dlouhá asi 65 centimetrů a některé dochované zuby mají délku přes 5 centimetrů. Celkově měl být tento jedinec dlouhý kolem 5 metrů a v době smrti dosáhl podle odhadů stáří 6 až 8 let. Tyranosauři v tomto věku přitom velmi rychle rostli, podle odhadů přibývali na váze každým dnem asi 0,5 až 1,3 kilogramu. Spolu s mládětem tyranosaura byly na lokalitě objeveny i fosilie dalších dinosaurů, želvy, několika ryb a dokonce i čelisti placentálního savce. Podle Burnhama jde pravděpodobně o místo dávné živelné pohromy, snad povodně po prudké bouři, které byly na konci křídy kvůli dlouhodobě teplejšímu a vlhčímu klimatu[6] podstatně drastičtější než většina současných událostí tohoto druhu.

———

———

Short English Summary: Researchers and students from the University of Kansas have unearthed a fossil that may be the remains of a subadult Tyrannosaurus rex. An individual discovered in Montana´s Hell Creek Formation was about 5 meters long and it died at the age of 6 to 8 years.

———

Odkazy:

https://phys.org/news/2018-03-baby-tyrannosaur-fossil-unearthed-montana.html

http://news.ku.edu/2018/03/21/researchers-investigate-baby-tyrannosaur-fossil-unearthed-montana

https://www.livescience.com/62176-baby-t-rex.html

https://news.nationalgeographic.com/2018/03/tyrannosaurus-rex-nanotyrannus-fossil-found-montana-spd/?beta=true

———

Videa:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WUqKxjPNxiM

https://www.youtube.com/watch?v=8–gbokSmiM

———

[1] Bakker, Robert (2000). „Prologue“. V knize Fiffer S.: Tyrannosaurus Sue. New York: W. H. Freeman & Company. str. xi–xiv. ISBN 0-7167-4017-6.

[2] Renne, Paul R.; et al. (2013). „Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary“. Science. 339 (6120): 684–687. doi: 10.1126/science.1230492

[3] Hutchinson, J. R.; et al. (2011). „A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth“. PLoS ONE. 6 (10): e26037. doi: 10.1371/journal.pone.0026037

[4] Erickson, Gregory M.; et al. (2004). „Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs“. Nature. 430 (7001): 772–775. doi: 10.1038/nature02699

[5] Yun, C. (2015). „Evidence points out that „Nanotyrannus“ is a juvenile Tyrannosaurus rex„“. PeerJ PrePrints. 3: e1052. doi: 10.7287/peerj.preprints.852v1

[6] Liangquan, Li; Keller, Gerta (1998). „Abrupt deep-sea warming at the end of the Cretaceous“. Geology. 26 (11): 995–8. doi: 10.1130/0091-7613(1998)026<0995:ADSWAT>2.3.CO;2

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *