Proč jsou dinosauři populární

…aneb Malé ohlédnutí za 9. Křídovým seminářem

Včera, tedy 19. září 2018, jsem se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy účastnil akce zvané 9. Křídový seminář. Toto setkání odborné i laické veřejnosti se zájmem o vše, co souvisí s paleontologií (zejména pak s tou částí, jež se zabývá křídovou periodou druhohorní éry) proběhlo tedy již po deváté a já se jí účastnil poprvé. Zároveň to ale byla účast aktivní, protože jsem na akci vystoupil s vlastní prezentací, jejíž výmluvný název zněl „Popularizace (nejen) dinosaurů v ČR“.[1] Jak asi uhodnete, příspěvek byl věnován zejména tematice popularizování paleontologické vědy u široké laické veřejnosti, a to za pomoci pomyslných „vyslanců“ v podobě populárních a oblíbených neptačích dinosaurů z mezozoické éry. Dinosauři jsou totiž mnohem víc než jen zajímavou, ale pro vědu nepříliš významnou skupinou pravěkých obratlovců. Tito dávní vládci druhohorních pevninských ekosystémů také dali vzniknout ptákům[2] a výrazně proměnili podobu makroskopického živého světa. Vzhledem k tomu, že se stali také ikonou lidské populární kultury, zastávají ještě jednu velmi významnou roli – jsou ambasadory paleontologie u obecné veřejnosti, obracející zájem mnoha potenciálních zájemců (včetně budoucích paleontologů) právě k němým horninám, obsahujícím zkameněliny. Popularizovat kterýkoliv vědní obor je v podstatě nutností, a dinosauři představují v tomto směru nesmírně silnou zbraň a mocný prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout. Právě u nás je přitom tradice úspěšné popularizace paleontologie zásluhou výtvarníka Zdeňka Buriana, paleontologa Josefa Augusty nebo režiséra Karla Zemana velmi silná.

———

Momentka z prezentace na 9. Křídovém semináři, Ústav geologie a paleontologie při PřF UK, 19. září 2018. Autorem snímku je paleontolog a spolupořadatel semináře Martin Košťák.

———

Proč jsou ale právě dinosauři tolik populární u laické a z velké části i odborné veřejnosti? Na tuto otázku hledají odpovědi mnozí paleontologové, historici vědy i kulturní antropologové.[3] Jednou z pravděpodobných cest k vysvětlení může být tato: Dinosauři jsou často vizuálně impozantní, jejich základní biologie a anatomie je nám zcela přístupná (nejde ostatně o žádné mimozemšťany ani mytické draky), ale zároveň jsou dostatečně neobvyklí, aby vzbuzovali jakýsi podprahově vnímaný obdiv a zájem. Mnohé jiné skupiny vyhynulých obratlovců, jakkoliv jsou podivní nebo monstrózní (například někteří pozdně prvohorní synapsidi, kenozoičtí prakytovci a prašelmy ad.), se srovnatelnému zájmu médií v podobné míře ani zdaleka netěší.[4] Jiný důvod pro popularitu dinosaurů spatřoval slavný americký paleontolog Stephen Jay Gould: „Dinosauři jsou obrovští, děsiví a vyhynulí.“ Co je ale podstatnější – dinosauři jsou v současné době také jakousi bránou k přiblížení vědy široké veřejnosti. Právě díky dinosaurům a jejich nepopiratelnému kouzlu lze s laiky podrobně komunikovat složitější témata, jako jsou přírodní výběr, geologický čas, adaptace, biodiverzita, hromadná i menší vymírání apod. Dinosauři jsou tedy vlastně vyslanci přírodních věd v moderním světě. Ale to není vše, významný je totiž také jejich ekonomický potenciál – zejména v podobě přivýdělku za prodej suvenýrů a knih v případě muzejních institucí nebo i větších rozpočtů pro výzkum paleontologů a pro tvorbu paleo-umělců. Osobně jsem proto rád, že mohu svojí „popularizační troškou do mlýna“ přispět také…

———

Jeden ze slejdů, popisující popularizační činnost autora. Kromě veřejných přednášek (v rozpětí od mateřské školky až po Univerzitu třetího věku), publikací knih a článků nebo rozhovorů pro periodika může být takovou příležitostí k osvětě například i paleontologický kroužek při ZŠ nebo diskuze v rámci autogramiády nové knihy. Kredit: V. Socha (2018)

———

Odkazy:

http://www.poppalaeo.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_dinosaurs

https://www.smithsonianmag.com/category/dinosaur-tracking/

———

[1] Socha, V. (2018). Popularizace (nejen) tematiky dinosaurů v České republice (prezentace). 9. Křídový seminář, ÚGP při PřF UK, Praha.

[2] Hou, L.; Martin, M.; Zhou, Z.; Feduccia, A. (1996). „Early Adaptive Radiation of Birds: Evidence from Fossils from Northeastern China“. Science. 274 (5290): 1164–1167. doi:10.1126/science.274.5290.1164

[3] Ross, R., Duggan-Haas, D. and Allmon, W. (2013). The posture of Tyrannosaurus rex: Why do student views lag behind the science? Journal of Geoscience Education, 61, 145-160.

[4] Glut, Donald F.; Brett-Surman, Michael K. (1997). „Dinosaurs and the media“. The Complete Dinosaur. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. str. 675–706. ISBN 0-253-33349-0.

———

Leave a Comment

Filed under Česká paleontologie, Dějiny paleontologie, Na cestách, Něco o autorovi, O dinosaurech obecně, Paleoart, Ze života

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *