Moros intrepidus

…aneb Představení tyranosaurova dědečka

O nadčeledi Tyrannosauroidea bylo na blogu pojednáno již bohatě – představili jsme si postupně prakticky všechny známější zástupce této skupiny dravých dinosaurů a zaměřili se i na jejich vývoj a ekologii. Paleontologické nálezy však stále přibývají a jak se právě nyní ukázalo, naše představa o celé skupině ještě zdaleka není definitivní. Nový objev z amerického Utahu zaplňuje dlouhou mezeru v našich znalostech o vývoji těchto dinosaurů, a to v délce trvání dobrých 70 milionů let. Nálezy fosilií tyranosauroidů předcházejících slavným tyranosauridům, kteří se objevili zhruba před 81 miliony let, jsou totiž na území Severní Ameriky velmi vzácné. Mezi obdobím pozdní jury (před víc než 150 miliony let) a pozdní svrchní křídy (před víc než 80 miliony let) zde zatím zela velká mezera. Nový druh malého tyranosauroida, pojmenovaný Moros intrepidus, proto patří k velmi vzácným a důležitým objevům. Tento predátor, žijící v období geologického věku cenoman (raná svrchní křída), asi před 96,4 milionu let, ukazuje, že tyranosauroidům stačilo pouhých patnáct milionů let na to, aby ze zvířete velikosti srnce vyvinuli skutečné giganty s několikatunovou hmotností. Fosilie nového teropoda byly objeveny v sedimentech souvrství Cedar Mountain na území kraje Emery v Utahu. Formálně byl popsán kolektivem paleontologů, vedeným úspěšnou badatelkou Lindsey Zannovou, v únoru letošního roku.[1] Rodové jméno znamená doslova „posel zkázy/blížící se zkáza“ (což odpovídá jeho systematickému zařazení), druhové znamená „neohrožený“ (jelikož jeho potomci představovali dominantní predátory na severní polokouli).[2] Bohužel nebyla objevena kompletní lebka ani další důležité diagnostické části kostry, i dochované fosilie však dokládají, že se jedná o dosud zcela neznámého teropodního dinosaura. Holotyp nese katalogové označení NCSM 33392 a jedná se v podstatě jen o část kostry zadní končetiny. Později byly objeveny také dva premaxilární zuby. Stehenní kost dinosaura je dlouhá 35,5 cm, kost holenní 44 cm a jeho lebka podle odhadu měřila asi 30 až 40 cm. Porovnání s růstovou křivkou pozdějších tyranosauridů (jako byl například druh Gorgosaurus libratus) ukázalo, že ve stejném věku již tito vývojově pokročilejší tyranosauroidi dosahovali asi trojnásobné hmotnosti.

———

Rekonstrukce přibližného vzhledu druhu Moros intrepidus, menšího tyranosauroida žijícího o 30 milionů let dříve než jeho slavný příbuzný Tyrannosaurus rex. Při délce přes 3 metry dosahoval hmotnosti dospělého člověka. Kredit: Tom Parker; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Téměř kompletní kostra zadní končetiny morose umožnila odhadnout věk zachovaného jedince v době smrti i jeho velikost. Linie zadrženého růstu na průřezu stehenní kosti dokládají, že zemřel asi ve věku 6 až 7 let a byl tedy nejspíš ještě plně nedospělým, subadultním jedincem. Jeho výška ve hřbetu činila asi 1,2 metru, z čehož se dá usuzovat na celkovou délku lehce přes 3 metry. Hmotnost dinosaura byla vědci, kteří jej popsali, odhadnuta zhruba na 78 kilogramů. Jednalo se tedy o starší mládě, které bylo přibližně stejně těžké jako dospělý člověk. Za necelých dvacet milionů let vývoje se přitom z podobných tyranosauroidů vyvinul nejslavnější, největší a nejmladší druh Tyrannosaurus rex, který v dospělosti dosahoval přibližně stonásobné hmotnosti.[3] Stavba kostí zadní končetiny morose také ukázala, že tento dravec dokázal velmi rychle běhat. Dá se předpokládat, že stejně jako v případě mírně geologicky mladšího druhu Timurlengia euotica z Uzbekistánu a některých dalších pokročilých tyranosauroidů byl i tento druh vybaven poměrně velkým mozkem a bystrými smysly, které z něj nejspíš činily úspěšného lovce.[4] Jeho kořist zřejmě představovali obratlovci menší až střední velikosti, mezi nimi pak zejména býložraví dinosauři a jejich mláďata. Současníkem malého „posla zkázy“ byli kromě ryb, paryb, obojživelníků, želv, ještěrů nebo krokodýlů například také středně velký ornitopod Eolambia caroljonesa nebo nodosaurid Peloroplites cedrimontanus. Na dospělce těchto rodů si Moros nejspíš netroufal, mohl však lovit nemocné a přestárlé jedince nebo jejich mláďata. Jeho konkurenty byli mnozí dromeosauridní dinosauři a zejména pak obří alosauroid (snad neovenatorid) druhu Siats meekerorum, s délkou téměř 12 metrů a hmotností kolem 4 000 kilogramů.[5] V této době totiž ještě tyranosauroidi nebyli dominantními predátory – jejich velká chvíle měla přijít až za 15 milionů let s nástupem prvních tyranosauridů.

———

Moros intrepidus.png

Hypotetická silueta těla a znázorněné dochované fosilie morose. Tento tyranosauroid z Utahu byl předzvěstí budoucí slávy čeledi Tyrannosauridae, jejíž nejstarší známí zástupci se objevují asi o 15 milionů let později. Kredit: Lindsay E. Zanno et al.; Wikipedie (CC BY 4.0)

———

Short Summary in English: Moros intrepidus was a species of tyrannosauroid theropod from the Upper Cretaceous Cedar Mountain Formation of Utah (USA). It lived about 96 million years ago and represented a relatively small predator. It was about 1.2 meters tall at the hips and its weight was only about 78 kg.

———

Odkazy:

https://phys.org/news/2019-02-species-tiny-tyrannosaur-foreshadows-rex.html

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/02/new-tiny-t-rex-relative-moros-fills-north-american-fossil-gap/

https://news.ncsu.edu/2019/02/zanno-moros/

https://www.bbc.com/news/science-environment-47321411

https://en.wikipedia.org/wiki/Moros_intrepidus

———

[1] Zanno, L. E.; et al. (2019). „Diminutive fleet-footed tyrannosauroid narrows the 70-million-year gap in the North American fossil record“. Communications Biology. 2 (64): 1–12. doi: 10.1038/s42003-019-0308-7

[2] Brusatte, S. L.; Carr, T. D. (2016). „The phylogeny and evolutionary history of tyrannosauroid dinosaurs“. Scientific Reports. 6 (1). doi: 10.1038/srep20252

[3] Hutchinson, J. R.; et al. (2011). „A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth“. PLoS ONE. 6 (10): e26037. doi: 10.1371/journal.pone.0026037

[4] Brusatte, S. L.; et al. (2016). „New tyrannosaur from the mid-Cretaceous of Uzbekistan clarifies evolution of giant body sizes and advanced senses in tyrant dinosaurs“. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 113 (13): 3447–3452. doi: 10.1073/pnas.1600140113

[5] Zanno, L. E.; Makovicky, P. J. (2013). „Neovenatorid theropods are apex predators in the Late Cretaceous of North America“. Nature Communications. 4: 2827. doi: 10.1038/ncomms3827

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *