5 nejzajímavějších nových dinosaurů roku 2020

…aneb Ještě jedno ohlédnutí za uplynulou paleontologickou sezónou

Rok 2020 byl z hlediska nových objevů a výzkumu v rámci dinosauří paleontologie velmi úspěšný, což není až tolik překvapující, je to ostatně trend přinejmenším posledních dvou dekád. Závěrečným ohlédnutím za uplynulým rokem bude na tomto webu nyní již tradiční výčet nejzajímavějších dinosauřích taxonů, představených světu právě vloni. Jedná se o druhy, které nejvíce zaujaly osobu autora, nemusí se tedy nutně shodovat s výběrem jiných autorů, kteří se tomuto tématu rovněž věnovali. Pojďme nicméně k pětici těch nejatraktivnějších druhohorních nováčků, které si zde představíme v abecedním pořadí. Aby byl výběr pestřejší, byly až na výjimky zvoleny taxony z odlišných oblastí, jiného geologického stáří a rozdílné systematické příslušnosti.

———

Ajnabia odysseus je jedním z posledních žijících a zároveň i nejmenších známých hadrosauridů na světě. Kromě toho je také dosud jediným kachnozobým dinosaurem, známým z afrického kontinentu. Na obrázku je znázorněna silueta tohoto pozdně křídového dinosaura a pro velikostní porovnání také silueta současného beduína s velbloudem. Kredit: NickLongrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Adratiklit boulahfa

Zařazení: Stegosauria, Stegosauridae, Dacentrurinae

Výskyt: Maroko, střední jura (asi před 168 až 164 miliony let)

Význam: První tyreofor známý ze severní Afriky a možná nejstarší známý stegosaur vůbec.

Tento stegosaurid byl popsán na základě obratlů a kostí končetin až pěti jedinců, jejichž fosilie byly zakoupeny pracovníky Přírodovědeckého muzea v Londýně od obchodníků se zkamenělinami. Dodnes není jisté, z které marocké lokality přesně pocházejí, byly ale objeveny v oblasti Boulahfa (odtud druhové jméno dinosaura). Rodové jméno zase vychází z berberštiny a znamená doslova „horský ještěr“. Starobylý jurský stegosaurid žil zhruba o 15 milionů let dříve než proslulý severoamerický stegosaurus a v současnosti je s jedinou možnou výjimkou (kterou je problematický argentinský rod Isaberrysaura) nejstarším známým zástupcem této skupiny vůbec. Dochovaná kost pažní o délce 61 centimetrů ukazuje, že se jednalo o poměrně velkého a robustního ptakopánvého dinosaura. Ačkoliv popisná studie vyšla již na podzim roku 2019, její konečná verze spatřila světlo světa až v roce následujícím.[1]

———

Ajnabia odysseus

Zařazení: Hadrosauridae, Lambeosaurine, Arenysaurini

Výskyt: Maroko, nejpozdnější křída (asi před 68 až 66 miliony let)

Význam: První hadrosaurid známý z Afriky, dokládá velké geografické rozšíření skupiny.

Až koncem loňského roku vědci ohlásili objev vůbec prvního kachnozobého dinosaura, známého z Afriky a zároveň také jednoho z nejmladších známých dinosauřích druhů vůbec. Jeho rodové jméno znamená v arabském nářečí „cizinec“, druhové pak odkazuje k bájnému cestovateli Odysseovi. V obou případech se jedná o odkaz na fakt, že malý lambeosaurin významně rozšiřuje geografické bariéry této skupiny dinosaurů a ukazuje nám, že tito býložravci dokázali překonávat například i mělké mořské úžiny. Efektivně také využívali dočasná spojení pevninských bloků ke svému dalšímu rozšíření. Blízkým příbuzným marockého rodu Ajnabia byl například ve Španělsku objevený rod Arenysaurus. Tento „trpasličí“ (asi jen 3 metry dlouhý) zástupce hadrosauridů významně rozšířil naše povědomí o poslední severoafrické dinosauří megafauně v průběhu závěrečného milionu let před osudovým vymíráním na konci křídy.[2]

———

Rekonstrukce přibližného vzezření deinocheirida druhu Paraxenisaurus normalensis, žijícího v období pozdní křídy na území současného Mexika. Tento středně velký teropod je významný především tím, že představuje jediného známého zástupce své čeledi z území západní polokoule. Všichni ostatní deinocheiridi byli totiž objeveni pouze na území Mongolska a Číny. Kredit: Antonio R. Mihaila; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Changmiania liaoningensis

Zařazení: Neornithischia, Cerapoda, Ornithopoda

Výskyt: Čína, raná křída (asi před 126 miliony let)

Význam: Jeden z několika známých „norujících“ dinosaurů, jeden z vývojově nejprimitivnějších známých ornitopodů.

Tento zajímavý ptakopánvý dinosaurus je známý podle dvou velmi dobře dochovaných kosterních exemplářů, objevených v sedimentech souvrství I-sien (Yixian). Kvalita dochování obou fosilních jedinců je tak vysoká, že umožňuje detailní anatomický výzkum a zároveň také vypovídá mnohé o chování a paleoekologii těchto dinosaurů. Podle polohy koster se zdá být pravděpodobné, že šlo o spící nebo ukrývající se jedince, kteří byli pohřbeni zaživa ve své podzemní noře. Jedná se tak o další z velmi vzácných objevů dinosauřích koster ve „spánkové“ poloze a jeden z mála objevů dinosaurů, usmrcených patrně ve vlastní noře. Schopnost hloubit podzemní doupata mohla mít přitom významný dopad pro schopnost přežití dinosaurů v extrémních podmínkách a během ekologických katastrof. Rodové jméno tohoto jen 1,2 metru dlouhého dinosaura znamená v doslovném překladu z čínštiny „věčně spící“.[3]

———

Paraxenisaurus normalensis

Zařazení: Theropoda, Ornithomimosauria, Deinocheiridae

Výskyt: Mexiko, pozdní křída (asi před 73 až 72 miliony let)

Význam: První deinocheirid známý ze západní polokoule.

Deinocheirus mirificus z Mongolska byl po dobu půl století od svého objevení velkou paleontologickou záhadou. Nyní už víme, jak přibližně vypadal a známe také jeho menšího příbuzného, který žil na území současného Mexika v období pozdní křídy. S délkou kolem 5,7 metru a hmotností asi 600 kilogramů byl téměř přesně o polovinu kratší a desetkrát lehčí než jeho slavnější asijský příbuzný. Fosilie prvního jedince byly objeveny již v 90. letech minulého století a později přibyly zkameněliny dalších čtyř exemplářů. Kromě deinocheira samotného byly nejbližšími příbuznými mexického teropoda asijské rody Garudimimus a Beishanlong. Paraxenisaurus, jehož rodové jméno znamená doslova „podivný ještěr“, byl součástí ekosystémů geologického souvrství Cerro del Pueblo, a byl tak přímým současníkem mohutného ceratopsida rodu Coahuilaceratops nebo kachnozobých dinosaurů rodu Velafrons a Latirhinus.[4]

———

Ubirajara jubatus

Zařazení: Theropoda, Neocoelurosauria, Compsognathidae

Výskyt: Brazílie, raná křída (asi před 115 až 113 miliony let)

Zajímavost: První prokazatelně opeřený neptačí dinosaurus z Jižní Ameriky.

Tento dinosaurus už stihl způsobit takřka celosvětový poprask, a to zejména způsobem svého vstupu do obecného povědomí. Pochází totiž z Brazílie, fosilie ale byla v roce 1995 patrně nelegálně propašována do Německa, kde byl nový taxon vloni formálně popsán. Brazilští vědci jsou nicméně rozezleni a v současnosti žádají o navrácení fosilie. Tou je malý teropodní dinosaurus z čeledi Compsognathidae, vykazující otisky primitivního vláknitého opeření na těle a neobvyklá vyčnívající „pera“ na bočních stranách hřbetu. Rodové jméno vychází z jazyka brazilských domorodých kmenů rodiny Tupí a znamená cosi jako „vládce oštěpu“. Pojmenování bylo zvoleno právě v souvislosti s čtveřicí dlouhých per, podobných vyčnívajícím oštěpům. Podoba tělního pokryvu tohoto prvního prokazatelně opeřeného dinosaura z jižní polokoule je významná pro pochopení ekologických adaptací a významu excesivních struktur u teropodních dinosaurů.[5]

———

U. jubatus Reconstruction.png

Mezi nejbizarnější dinosaury, představené v loňském roce, patří nepochybně malý kompsognatidní teropod druhu Ubirajara jubatus. Malý opeřený dravec obýval území současné Brazílie v období rané křídy a jeho tělo zdobil nádherný pernatý háv. Nejzajímavějším rysem jeho tělního pokryvu jsou pak dva páry dlouhých a rovných per, která mu nápadně vyčnívala po obou stranách jeho hřbetu. Kredit: Luxquine; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Five of the most interesting and/or important dinosaur species, formally (scientifically) introduced in 2020, are briefly described here. These of course represent a personal selection of the author and does not necessarily reflect a general preferences of the paleontological community.

———

Externí odkazy:

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/top-ten-dinosaur-discoveries-2020-180976578/

https://www.livescience.com/dinosaur-discoveries-2020.html

https://albertonykus.blogspot.com/2021/01/new-extinct-maniraptors-of-2020.html

https://paleonerdish.wordpress.com/2020/12/31/top-fossil-discoveries-of-2020/

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_in_archosaur_paleontology

———

[1] Maidment, S. C. R.; et al. (2020). North Africa’s first stegosaur: Implications for Gondwanan thyreophoran dinosaur diversity. Gondwana Research. 77: 82–97. doi: 10.1016/j.gr.2019.07.007

[2] Longrich, N. R.; et al. (2020). The first duckbill dinosaur (Hadrosauridae: Lambeosaurinae) from Africa and the role of oceanic dispersal in dinosaur biogeography. Cretaceous Research. 120: Article 104678. doi: 10.1016/j.cretres.2020.104678

[3] Yang, Y.; et al. (2020). A new basal ornithopod dinosaur from the Lower Cretaceous of China. PeerJ. 8: e9832. doi: 10.7717/peerj.9832

[4] Serrano-Brañas, C. I.; et al. (2020). Paraxenisaurus normalensis, a large deinocheirid ornithomimosaur from the Cerro del Pueblo Formation (Upper Cretaceous), Coahuila, Mexico. Journal of South American Earth Sciences. 101: Article 102610. doi: 10.1016/j.jsames.2020.102610

[5] Smyth, R. S. H.; et al. (2020). A maned theropod dinosaur from Brazil with elaborate integumentary structures. Cretaceous Research. doi: 10.1016/j.cretres.2020.104686

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, O dinosaurech obecně, Ptakopánví dinosauři, Recenze a hodnocení, Teropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *