Choboty sauropodů a čich hadrosaurů

….aneb Další zajímavé poznatky z fyziologie dinosaurů

Věda opravdu nezahálí. Nové, často převratné poznatky ze všech vědních oborů se na nás doslova sypou a leckdo by si mohl lámat hlavu nad tím, proč vlastně psát nové učebnice a skripta, kdy už v momentu tisku je text často zastaralý. Málokde jinde to pak platí víc než v paleontologii, jak jsem se snažil už tolikrát dokázat i na stránkách tohoto blogu.

Už dlouhou dobu panuje u některých vědců domněnka, že alespoň část sauropodních dinosaurů měla jakýsi malý chobot, kterým si snad tito obři pomáhali přidržovat a podávat potravu. Pro tuto domněnku mluvilo umístění nozder (resp. nariálních otvorů na lebce), posazené značně nahoru, až mezi očnice (např. Diplodocus, Brachiosaurus). Nová studie však přesvědčivě dokazuje, že žádný proboscis (tedy malý chobot) tito giganti neměli. Narozdíl od slonů nebo tapíru totiž sauropodi měli velmi špatně vyvinutý facialní sval (který u zmíněných tvorů s chobotem vytváří společně s trigeminálním nervem proboscidální nerv, inervující motorickou soustavu chobotu). Podle nové studie neexistuje žádný paleoneuroanatomický důkaz toho, že by sauropodi měli vlastnit morfologickou strukturu podobného charakteru. Sauropodi tvoří skupinu největších suchozemských zvířat všech dob, největší jedinci snad přesahovali délku 50 metrů a hmotnost 100 tun.

Fabien Knoll, Peter M. Galton and Raquel López-Antoñanzas. Paleoneurological evidence against a proboscis in the sauropod dinosaur Diplodocus. Geobios, In Press, Corrected Proof, Available online 20 January 2006

O známých útvarech na hlavách hadrosauridních dinosaurů se rovněž dlouhou dobu vedly spekulace. Často až bizarní tvary „přileb“, „trubic“, „kotoučů“ apod. těchto ornithischianů (ze známějších např. Corythosaurus, Parasaurolophus, TsintaosaurusLambeosaurus ad.) byly mj. považovány za orgány sloužící ke zdokonalení čichových schoností živočicha. Tuto tezi vyvrátil David Evans, PhD student zoologie na univerzitě v Torontu. Dlouhodobě zkoumal lebku posledně jmenovaného rodu kachnozobého dinosaura s dobře zachovanou mozkovnou. Všiml si že olfaktorické nervy se v žádném případě nestáčí do výrůstký na hlavě a jsou lokalizovány relativně stejně oproti ostatním částem nervové soustavy dinosaurů bez hlavových výrůstků. Tyto morfologické struktury tedy nejspíš sloužili k rozpoznání pohlaví, jedinců, v době páření nebo i např. k zesilování zvuku (typické pro „trubici“ rodu Parasaurolophus). Kachnozobí dinosauři (hadrosauři) tvořili dominantní složku herbivorních obratlovců svrchnokřídové fauny a dostalo se jim nelichotivého přízviska „křídové krávy“. Vznikli zřejmě na přelomu spodní a svrchní křídy asi před 100-90 miliony let a vymřeli až na úplném konci tohoto období před 65.5 miliony let. Níže viz odkaz.

http://www.news.utoronto.ca/bin6/060124-2008.asp

 …

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *