Zemědělská populační exploze a dinosauří krokodýl

….aneb dvě „situačky“ ze světa vědy o minulosti

Předpoklad, že s příchodem zemědělství se začala v období neolitu a později výrazně zvyšovat natalita a nastala populační exploze člověka, byl vysloven již dávno. Je to naprosto logické. Pevné usídlení, relativní dostatek potravy a menší závislost na rozmarech přírody jasně ústí v možnost rozšiřování populace na dané lokalitě. Dosud o tomto fenoménu vypovídaly jen nepřímé archeologické indicie (zvýšení počtu artefaktů po přijetí zemedělského způsobu života). Nová studie to však změnila. Stephan Naji a Jean-Pierre Bocquet-Appel z pařížského National Center for Scientific Research ve dvou studiích analyzovali data ze 38 pohřebišť z Evropy a severní Afriky a 62 pohřebišť ze severní Ameriky. Ukázalo se, že změna ekonomiky z lovecko-sběračské na zemědělskou způsobila zjevný nárůst podílu dětských kostřiček ze 20 na 30 procent z celkového množství objevených koster. Jedná se o první potvrzení jednoho ze základních postulátů neolitické archeologie.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=1664

———

Kuriózní nález přinesla minulý týden i paleontologie. Nový „objev“ přitom nebyl učiněn na žádné lokalitě v terénu, ale přímo v depozitáři přírodovědeckého muzea v New Yorku. „Zapomenutá“ fosilie, která zde ležela dlouhou dobu bez výraznějšího zájmu vědců (to se mimochodem u významných fosílií nestalo zdaleka poprvé) patří tvorovi, který vypadá překvapivě podobně ornitomimosaurům (tzv. pštrosím dinosaurům), ale má velmi blízké vývojové vztahy ke krokodýlům! Zvíře dlouhé 1.8 metru dostalo název Effigia okeeffeae a žilo dlouho před „pštrosími“ dinosaury, na konci triasu před 210 miliony let. Nález severoamerického krokodýla je unikátní v tom, že se jedná o neuvěřitelně specializovaný druh, který vyvinul jakoby „kachní“ typ lebky a dokonce bezzubé čelisti. Ještě zajímavější je, že se jednalo o agilního, bipedního tvora. U evolučně konzervativních krokodýlů taková ranná specializace ve vývoji překvapuje. Celý vývoj této skupiny plazů zřejmě bude muset být přehodnocen.

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/01/0125_060125_crocodile.html 

———

Leave a Comment

Filed under Archeologie, O dinosaurech obecně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *