Skutečný návrat do pravěku (?)

Seznamte se s CEA ve Všestarech a posuďte sami…

Jakožto student historie na pedagogické fakultě UHK jsem měl v nižších ročnících milou povinnost účastnit se seminářů z praktické a experimentální archeologie. Tyto byly z části realizovány v Centru experimentální archeologie ve Všestarech. Za zdejším obecním hřbitovem (což je snad i tak trochu příznačné) se nachází malý ostrůvek pravěkého světa v okolním hektickém 21. století (zde možná ještě spíš 20. století – pozn. aut.).


Zdejší „archeopark“, jak je tento objekt po slavnostní přestavbě vchodové brány nazýván, je opravdovým poutadlem pro místní návštěvníky, ale  i turisty z té nejzápadnější Evropy. Jednotlivé sídelní objekty mají své předlohy v konkrétních nálezech a při jejich výběru bylo přihlíženo ke specifikům zdejšího, tj. východočeského regionu. Zájem tvůrců, mezi nimi především našeho „náčelníka“ (skutečné jméno zde uvádět nebudu), je vymezen nejen regionálně, ale i časově. Většina předloh pro konstrukce pochází z období staršího zemědělského pravěku (neolit-halštat, tedy asi 7000 – 500 let př. n. l.).


Moje vlastní zkušenost s centrem je více než pozitivní. Nikde jinde jsem si víc neuvědomil, jak moc se naše civilizace vzdálila od originálního životního stylu a strategie prapůvodních obyvatel naší končiny (o „prapředcích“ totiž můžeme mluvit až od konce 6. století n. l.). Když jsem zde kopal mazanici a vesele ji zpevňoval v mrazivém počasí ostřicí, snažil jsem se přesekat tlustý dubový kmen malou bronzovou sekerkou nebo spoluopravoval polozemnici, rondel či mohylu v pohřebním areálu, bezděky jsem cítil vděčnost za relativně pozdní datum svého narození…..a stejně tak i velikou úctu k lidem žijícím na úsvitu středoevropské civilizace.


Téměř po celém obvodu archeoparku se na velké ploše rozprostírají zemědělská pole. Jen v dálce vnímáte siluetu vesnice, hřbitova a z jižního směru menší silnice s nevelkou hustotou provozu. Přesto to poněkud kazí celkový dojem z genia loci. Když sem ale přijdete za ranní mlhy, kdy není vidět daleko a okolní hluk neruší tu ospalou a ponurou kulisu, teprve se ponoříte do toho opravdového pravěku. A všude kolem vás jenom dřevěné kůlové stavby, hliněné pece, zásobní jámy a posvátný okrsek rondel s cinkajícími magickými amulety na votivním stromě. Ano, řeknete si, tak nějak to tu muselo vypadat před mnoha tisíci lety. To je ten skutečný úsvit dějin moderního člověka.


Ale ten vjem trvá jen docela krátce. Moje osobní zkušenost praví, že není nad to, když v poledne zujete pracovní holínky a stihnete ve 12:45 (s typickým zpožděním o něco později) pravidelný vlak, který Vás jako kouzlem přenese za čtvrt hodiny z pravěku až do nejrušnější současnosti na královéhradecké hlavní nádraží.


Jsi-li případný čtenáři Východočech (anebo třeba západní Němec, for all I care), věř mi, že není lepší tip na hodnotný a obohacující výlet. CEA se nachází v areálu místní školy a archeopark za zdravotním střediskem v obci Všestary, několik kilometrů od HK směrem ke Chlumu, místu památné bitvy prusko-rakouské války ze 3. července 1866). Přijeďte se podívat, jak se žilo předhistorickým lidem ještě dlouho před vynálezem vysokorychlostního připojení….nudit se tu určitě nebudete.


http://www.exrea.net/index.html  

Leave a Comment

Filed under Nezařazené

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *