Výročí úmrtí hraběte Šternberka

Právě před 168 lety (roku 1838, někdy se však lze dočíst i nesprávné datum 1832) zemřel jeden z průkopníků naší (resp. rakouské) geologie a paleontologie, hrabě Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (narozen 6. 1. 1761). Byl jako jeden z mála soudobých šlechticů příznivcem a spolurealizátorem myšlenky založení pozdějšího Národního muzea a také horlivým sběratelem zkamenělin. Skupina osvícenských šlechticů – a zejména hrabě Kašpar Maria Šternberk, tou dobou již světově uznávaný učenec v oboru paleobotaniky – se také postavila do čela přípravných prací k založení muzea. 15. dubna roku 1818 podepsala provolání o založení muzea a svou podporou dosáhla toho, že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Prvním jejím předsedou se stal právě hrabě Šternberk (či německy Sternberg). Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu. Šternberk nicméně proslul jako spoluzakladatel vědního oboru o pravěkém rostlinstvu – paleobotaniky.

Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5%A0ternberk

Leave a Comment

Filed under Česká paleontologie, Dějiny paleontologie, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *