Další ryba, která už moc chtěla chodit

…a paleontologům tak napříč 380 milionů let času poslala vítaný dárek v podobě nového přechodného články mezi souší a vodním environmentem

Nový druh lalokoploutvé ryby, pojmenovaný Tiktaalik roseae, byl objeven na ostrově Ellesmere v teritoriální oblasti Kanady. Zdejší devonské usazeniny již dříve poskytly mnoho zajímavých objevů z doby kolem 380-365 milionů let př. n. l. a spousta objevů se očekává i během dalších plánovaných expedic. Nově popsaná ryba byla poměrně velká (asi 3 m dlouhá) a její rostrum (přední část lebky) se podobá tlamě krokodýla. Tento druh ryby již byl schopen dýchat plicními vaky a díky zpevněným pektorálním ploutvím se nejspíš mohl pohybovat do jisté míry i po souši. Suchozemský ekosystém v dané době (380 Ma BP) nabízel mnoho prázdných potravních nik, které postupně tyto pokročilé dravé ryby částečně zaplnily. Cesta k nejstarším obojživelníkům (a prvním suchozemským obratlovcům) již tehdy byla nastoupena. Anglický článek a obrázek zde:


http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0405_060405_fish.html

1 Comment

Filed under Nezařazené

One Response to Další ryba, která už moc chtěla chodit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *