Žijí ještě ptakoještěři?

…aneb přehled problematiky recentních pterosaurů

Kryptozoologie je krásná (kvazi)věda zkoumající možnosti existence člověku dosud neznámých živočichů. Mezi jejími tajemnými objekty zájmu se od skromných počátků objevují také ptakoještěři – druhohorní létající plazi, mezi něž patřili největší létající obratlovci v historii. Mohli tito tvorové přežít 65 milionů let po skončení druhohor až do naší nejžhavější současnosti (nebo alespoň do doby již zaznamenané člověkem)? Odpověď je v tomto případě rychlá a snadná – nikoliv. Alespoň fosilní záznam ničemu takovému nenasvědčuje. Kongamato, Challengerův ptakoještěr i další jejich žijící příbuzní jsou krásnou fikcí, ale bohužel právě jenom čirou fikcí. Přesto se údajná pozorování žijících ptakoještěrů stále čas od času objevují, a to především z oblastí s nízkou hustotou zalidnění nebo daleko od velkých aglomerací (africké a jihoamerické státy, severoamerický středozápad aj.). Byly také pořízeny výmluvné, bohužel však také evidentně falzifikované fotografie s údajnými pterosaury v kombinaci s lidskými aktéry. Žádná zpráva o pozorování těchto živočichů však nikdy nebyla potvrzena rigorózní vědou. Neexistuje ani žádný filmový, resp. audiovizuální záznam takového setkání x-tého druhu. V některých případech zřejmě šlo o záměnu s jinými recentními živočichy, popřípadě obyčejný zrakový klam. Stejně jako v případě neptačích dinosaurů, ani ptakoještěry žádný člověk živé spatřit nemohl. Celou historii „živých ptakoještěrů“ v prosinci přehledně a nikoliv vyčerpávajícím způsobem popsal na svém blogu britský paleontolog Darren Naish, odborník na slovo vzatý.

 

Odkazy:

http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/12/pterosaurs_alive.php

 

1 Comment

Filed under Ptakoještěři, Spekulativní paleontologie

One Response to Žijí ještě ptakoještěři?

  1. autor

    Malý poměrně kuriózní dodatek – muž v USA sváděl vinu za dopravní nehodu na živého ptakoještěra: http://www.heraldnet.com…90431530 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *