První čtvernožci byli podivuhodně rozmanití

…aneb už to není jen Ichthyostega

První tetrapodi, tedy (druhotně) suchozemští čtvernožci, vznikli z pokročilejších lalokoploutvých ryb v období pozdního devonu (konec starších prvohor, asi před 380-365 miliony let). Dlouho byla jejich evoluce interpretována na několika málo fosíliích, mezi nimiž hrály prim grónské rody Ichthyostega a Acanthostega, které se od sebe výrazně nelišily (zajímavé je, že byly vybaveny 7 a 8 prsty na končetinách, resp.). Interpretace přechodu obratlovců na souš – kvalitativně nesmírně důležitého evolučního kroku – tak byla poměrně informačně chudá. Teprve nálezy od počátku 90. let poněkud zpřesnily a rozhojnily naše znalosti o prvních pionýrech souše s vnitřní kostrou. Jedním z nejlepších příkladů je Ventastega curonica, objevená v Lotyšsku roku 1994. Teprve v současné době však byla rekonstruována téměř celá kostra a je tedy možné vyvozovat sofistikovanější závěry. Ventastega je podle švédských paleontologů, vedoucích zmíněný výzkum, blíže příbuzná nedávno popsanému rodu Tiktaalik a zmiňované akantosteze, než rodu Ichthyostega. Ta tedy zřejmě představuje jakousi vedlejší, slepou vývojovou větev prvních tetrapodů. Celkový nástin vývoje nejstarších čtvernožců tak dostává nové impulzy a zdá se, že šlo o mnohem komplikovanější a spletitější proces, než se dříve předpokládalo (což je ostatně typické pro celý paleontologický výzkum). Vyvstává mnoho dalších otázek, které budou muset být ještě zodpovězeny, například kolik slepých vývojových linií vedle sebe paralelně existovalo na konci devonu.

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080625-tetrapods.html

 

1 Comment

Filed under Jiné pravěké organizmy, Spekulativní paleontologie

One Response to První čtvernožci byli podivuhodně rozmanití

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *