V Polsku byl objeven příbuzný T. rexe

…aneb paleontologický vzestup našich severních sousedů

O paleontologickém potenciálu Polska si v poslední době povídají snad už i maniraptoři (vrabci) na střeše. Již od loňské expedice do Krasiejówa dobře vím, jaké kuloárové (ale opodstatněné) klepy mohou naši severní západoslovanští sousedé vytahovat z rukávu. V posledním desetiletí byly v sedimentech na polském území učiněny velmi zajímavé objevy, které teprve postupně a přitom ve značné kvantitě budou v budoucnu popisovány a zveřejňovány. Zdaleka se již přitom nejedná pouze o populárního dinosauromorfa druhu Silesaurus opolensis ze svrchnotriasových vrstev již zmíněného Krasiejówa.

Objev zcela nového druhu dravého dinosaura nyní oznámil tým polských vědců, vedený paleontologem Tomaszem Sulejem z Polské Akademie Věd. Nález byl učiněn ve staré cihelně v obci Lisowice, nacházející se asi 200 km jižně od Varšavy na jihu polského Slezska. Od samotného Krasiejówa je tato lokalita vzdálena zhruba jen 30 km. Nový dinosaurus dostal přezdívku „Drak“ a podle Suleje patřil dokonce mezi předky skupiny tyrannosauridů, včetně populárního druhu Tyrannosaurus rex. To je velmi zajímavé, protože jde o pozůstatky pocházející až z konce triasového období (stupeň rét), tedy z doby před asi 204-199 miliony let. Jde tedy o nález, který vývojově předbíhá svou dobu o několik desítek milionů let. Dvounohý teropod byl na svou dobu poměrně veliký, dosahoval délky 4 až 5 metrů, hmotnosti zhruba do 1 tuny a jeho nejdelší dosud objevený zub měřil 8 cm.

Na stejné lokalitě byly objeveny také pozůstatky velkých terapsidních plazů dicynodontů, kteří mohli zároveň představovat významnou součást jídelníčku dravého dinosaura. Jedná se pravděpodobně o největší (délka 5 metrů) a nejpozději žijící zástupce své skupiny, neboť na všech jiných lokalitách již dobrých 15 milionů let neexistovali. Senzační nálezy budou dle Suleje veřejně odhaleny v Lisowicích 7. srpna tohoto roku. Více snad již není třeba dodávat. Lze toliko konstatovat, že polská paleontologie je v posledních letech na výrazném vzestupu, což je zároveň příznivé i pro celou středoevropskou paleontologii.

http://www.msnbc.msn.com/id/25991887/

http://wyborcza.pl/1,75476,5503035.html

 

3 Comments

Filed under Dinosauři ze sousedních zemí, Jiné pravěké organizmy

3 Responses to V Polsku byl objeven příbuzný T. rexe

  1. autor

    Je třeba doplnit, že v současnosti probíhá v paleontologické komunitě debata ohledně fylogenetické pozice „Draka“. Je poměrně nepravděpodobné, že by tento nález zkutečně patřil do skupiny Tyrannosauroidea. Někteří odborníci se vzhledem k některým diagnostickým znakům na lebce dokonce domnívají, že vůbec nešlo o teropodního dinosaura, nýbrž o rauisuchida (snad Teratosaura). Polský tým však již znovu neoficiálně potvrdil, že se s jistotou jedná o teropoda. Více budeme nejspíš vědět až po první publikaci.

  2. Zajímavý článek, jen co je pravda. Na našem území se taky někdy našly pozůstatky dinosaurů?Jinak nový kabátek Tvého blogu je moc hezky. 😉

  3. autor

    cartimmandua: Ano, již v 90. letech to byla tříprstá stopa malého dravého dinosaura u Červeného Kostelce (lom „U devíti křížů“) a především v roce 2003 stehenní kost malého iguanodontida od Mezholez u Kutné Hory. Více viz příslušný článek například z 18. listopadu 2007. Také vřele děkuji za pochvalu ;o)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *