„Senzační“ objev z Německa

…a komu by to nestačilo, může naladit rádio

Nejprve tedy k spektakulárnímu, úžasnému a zcela nečekanému objevu z Německa. Všechny tyto superlativy by bezesporu byly pravdivé, pokud by ovšem popisovaly realitu. Tím ovšem nechci tvrdit, že realitu a priori nepopisují. Jen bych byl raději poněkud obezřelý. Zpráva, která zatím pouze v tisku obletěla svět laické i odborné paleontologie, je přece jen až příliš bombastická. Tedy k jádru věci.

Německá média letošního 22. srpna oznámila, že ve středním Německu (nedaleko města Bernburg, ležícím asi 145 km jihozápadně od Berlína) byly v místním lomu s horninami o stáří 250 milionů let objeveny možná nejstarší známé fosílie dinosaura. Pokud by se snad v budoucnu tato předběžná taxonomická klasifikace nálezu potvrdila (což popravdě není moc pravděpodobné), jednalo by se bezpochyby o jeden z nejvýznamějších objevů celé dekády. To ostatně tvrdí i místní „archeologická“ autorita, Harald Meller, který objev médiím oznámil. On sám však objevitelem není, tím je nejmenovaný „amatérský nadšenec“, kterému již byl přístup na lokalitu zakázán z důvodu obavy o poškození vzácných objektů. Celá správa od začátku nebudí příliš velkou důvěru, jak můžete sami posoudit.

Dinosauři podle dosavadních předpokladů vznikli až během středního triasu (nejspíš stupeň ladin nebo karn), před zhruba 230 – 225 miliony let. V té době ještě celosvětové terestrické ekosystémy ovládaly vývojově archaičtější skupiny plazů (především tzv. terapsidi a tekodonti). Výraznější diverzifikace dinosaurů měla podle ustáleného názoru probíhat až poněkud později, nejspíše koncem triasového období (asi před 220 – 200 miliony let). Přestože poslední dobou přicházejí z některých lokalit určité indicie o možném časnějším vzniku i evoluční radiaci pravých dinosaurů, objev 250 milionů let starého dinosaura by byl poněkud šokující a donutil by akademiky přepsat nejednu odbornou stať. Podle aktuálně nejodkazovanější geostratigrafické tabulky (Gradstein et al., 2004) je přelom mezi prvohorní a druhohorní érou kladen na -251,0 m. l. Pokud by se tedy objev potvrdil, znamenalo by to posunutí dinosauří evoluce o 20 milionů let dozadu, až na samý počátek druhohor. To je podle současného stavu znalostí dosti nepravděpodobné a poměrně těžko interpretovatelné. Podrobnější zhodnocení mi samozřejmě neumožňuje nízká kvalita i kvantita informací o tomto objevu. Uvidíme, zda přibudou nějaké relevantní zprávy v blízké budoucnosti.

 

Původní zpráva o německém objevu: http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?view=DETAILS&grid=&xml=/earth/2008/08/22/scifossil122.xml

 

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *