Dějiny planety ve 24 hodinách

…aneb Kdo zaklepal před půlnocí?

Již několikrát jsem se v příspěvcích na tomto blogu snažil přiblížit čtenářům nezměrnost geologického času (více například také viz můj článek ze Světa: http://www.zshorakhk.cz/tvorba/ucitele/geolog.pdf). Dnes je již poměrně klasickou metodou Whitfieldův model 24-hodinového ciferníku, na kterém je smrsknuto celých zhruba 4,6 miliardy let historie naší planety. 00:00 hodin zde potom odpovídá -4,6 Ga (Giga-annum = miliardy let), zatímco 24:00 hodin (tedy čas po celém oběhu pomyslné ručičky) představuje geologickou současnost. Kdypak by se asi na takovém ciferníku objevil život? Kdy mnohobuněční živočichové? Kdy populární dinosauři? A konečně, v kolik hodin by svoji evoluční pouťzahájili naši hominidní předkové?

Kouzlo matematické názornosti zde funguje jako málokde jinde. Vše, co nám dnes z hlediska vývoje života přijde jako podstatné, se totiž odehrálo až zhruba v poslední osmině délky její nepředstavitelně dlouhé existence. I tak nesmírně vzdálené období, jakým byla prvohorní éra (kdy například po dinosaurech ještě nebylo vidu ani slechu) by tak začalo až po 21. hodině a skončilo nedlouho před 23. hodinou. Neptačí dinosauři by vymřeli až pouhých 21 minut před půlnocí a člověk by se objevil…ale to už sami snadno vyčtete z tabulky:

(Časové údaje dle Gradstein et al., 2004 (jsou víceméně přibližné); Ga – miliardy let, Ma – miliony let před současností; )

Vznik života na Zemi (asi 3.8 Ga) 4:10

Nejstarší eukaryotní organismy (asi 2.1 Ga) 13:02

První mnohobuněční (1.2 Ga?) 17:44

Vznik strunatců (565 Ma) 21:03

Počátek Fanerozoika (Kambrium 542 Ma) 21:10

Ordovik (488.3 Ma) 21:27

První suchozemské rostliny (475 Ma) 21:31

Silur (443.7 Ma) 21:41

Přechod bezobratlých živ. na souš (430 Ma) 21:46

Devon (416.0 Ma) 21:49

Přechod obratlovců na souš (360 Ma) 22:07

Karbon (359.2 Ma) 22:07

Vznik plazů (340 Ma) 22:13

Perm (299.0 Ma) 22:26

Přelom prvohor a druhohor (251.0 Ma) 22:41

Vznik dinosaurů (235 Ma) 22:46

Vznik savců (225 Ma) 22:49

Jura (199.6 Ma) 22:57

Vznik ptáků (150 Ma) 23:13

Křída (145.5 Ma) 23:14

Přelom druhohor a třetihor (65.5 Ma) 23:39

Eocén (55.8 Ma) 23:42

Oligocén (33.9 Ma) 23:49

Miocén (23.03 Ma) 23:52

Nejstarší společný předek člověka a lidoopů (7 Ma) 23:57

Pliocén (5.33 Ma) 23:58

Pleistocén (1.81 Ma) 23:59:26

Vznik Homo sapiens (165.000) 23:59:56,9

Odchod člověka z Afriky (100.000) 23:59:58,1

Vznik Homo s. sapiens (35.000) 23:59:59,3

Vyhynutí neandrtálců (24.000) 23:59:59,5

Holocén (0.01 Ma) 23:59:59,8

Nejstarší civilizace (3.500 př. n. l.) 23:59:59,9

Průmyslová revoluce (250) 23:59:59,999 ?

———

Je více než zřejmé, že titul „pán tvorstva“ nebo dokonce „vládce planety“, kterými se tak rádi a často oháníme, jsou dosti relativní. Celá evoluce člověka zatím nepředstavuje z hlediska délky existence Země ani pověstné mrknutí oka. Přesto jsme i za tak krátkou dobu trvání naší civilizace stihli vyvolat šesté masové vymírání za poslední půlmiliardu let, a v těchto „aktivitách“ bohužel zrychlujícím se tempem nadále pokračujeme. To už by však bylo téma pro zcela jiný příspěvek…

———

Leave a Comment

Filed under Rekordy a statistika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *