Informační karta třetího českého dinosaura

…aneb Stručně a jasně

Objev nové dinosauří stopy za poslední měsíc značně rozvířil vlny mediálního zájmu. Na blogu jsem se mu blíže věnoval právě v předchozím příspěvku. Abych ale dodržel pravidlo předchozích dvou dinosauřích objevů z našeho území, nabízím vlastní „informační kartu“ také pro nový přírůstek skupiny Dinosauria z našeho území. Opět tedy bodově v tradičním pořadí.

———

Rekonstrukce celkového vzhledu i podoby nohy dinosaura, který je původcem naší nově objevené stopy z lomu U devíti křížů. Ichnorod Anomoepus zřejmě představoval malého býložravce, příbuzného mladším ornitopodům. Autor: Petr Modlitba, převzato z webu ČRo (http://www.rozhlas.cz/zpravy/priroda/_zprava/883400)

———

Název: Stopa byla předběžně přiřazena k ichnotaxonu Anomoepus (Hitchcock, 1848).

Systematické zařazení: Jde zřejmě o zástupce ptakopánvých dinosaurů – ornithischianů (možná přímo ornitopodů).

Doba výskytu: Tento dinosaurus žil pravděpodobně během střední části svrchního triasu, před více než 210 miliony let. Geologické stáří však zatím není bezpečně prokázáno (přesnější datování bude na lokalitě uskutečněno zřejmě během května).

Velikost: Tříprstá stopa měří 20,5 cm na délku a 20 cm na šířku (z toho může nějaké procento tvořit skluzová část stopy). Dinosaurus, který ji kdysi otiskl, měřil asi 2,5 metru na délku a v kyčlích dosahoval výšky zhruba 90 cm. Jeho hmotnost činila zřejmě 10-20 kilogramů.

Způsob života: Původce stopy byl ve svém ekosystému menším býložravcem nebo i všežravcem, o mnoho více informací nám však pouhá stopa nenabízí. Je možné, že se živil porostem tehdy rostoucích drobných plavuní i jiné nízké vegetace.

Původ a zachování fosílie: Stopa byla otisknuta v měkkém pískovcovém podloží, na kterém lze rozeznat také otisky dešťových kapek v podobě malých důlků a čeřin, způsobených dávným vlněním vody. Původně šlo zřejmě o bahnitý břeh dočasné přirozené vodní nádrže v pouštním prostředí.

Doba objevu: Podzim roku 2010 (jiné údaje mluví také o r. 2009), veřejné oznámení objevu 31. 3. 2011. Vědecká studie je připravována.

Místo objevu: Starý pískovcový lom U devíti křížů (na zalesněném návrší „Krákorka“) zhruba mezi Červeným Kostelcem, Rtyní v Podkrkonoší a údolím řeky Úpy. Severovýchodní Čechy, asi 30 kilometrů severně od Hradce Králové.

Nález: Pouze jediná izolovaná tříprstá stopa o délce 20,5 centimetrů a šířce 20 centimetrů, poměrně mělce otisknutá na tenké pískovcové desce. Na dvou místech lehce poškozená, celkový obrys byl později doplněn.

Okolnosti objevu (stručně): Byl učiněn geologem Radkem Mikulášem, který „stopoval“ dinosaury z lomu U devíti křížů na mnoha místech republiky. S jistotou uspěl až v Pražské botanické zahradě, kde jednu stopu objevil na pískovcové desce, dovezené sem ze zmíněného lomu. Kuriózní je, že než se stihl vrátit, byl na desku zatím umístěn květináč. Nicméně stopa byla dohledána a dne 3. listopadu 2010 z dlažby vyproštěna. Po laboratorním výzkumu paleontology M. Košťákem a M. Mazuchem byla stopa za přítomnosti všech zúčastněných i médií (zejména Českého rozhlasu) slavnostně odhalena v podobě otisku na původním místě dne 23. dubna 2011.

Obecné informace: Jde o druhou prokázanou stopu dinosaura ze zmíněné lokality i na území ČR. Dinosauřích stop je však z našeho území avizováno více, některé jsou již pod drobnohledem paleontologů a v budoucnu budou zřejmě také vědecky popsány. Lom U devíti křížů je dnes v Česku unikátním nalezištěm pozůstatků dávných vládců planety – dinosaurů „z Náchodska“. Není však jedinou českou lokalitou, odkud již byly stopy neptačích dinosaurů hlášeny.

———

Leave a Comment

Filed under Česká paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *