Tyranosaurů bylo příliš mnoho

…na to, aby mohli být považováni za lvy doby křídové

Název článku i jeho podtitulek nejsou zcela přesné, jejich účelem je pouze uvést téma nového příspěvku. Ten se týká zmíněného populárního teropoda, ale také dalších dinosaurů, známých z fosílií v sedimentech souvrství Hell Creek. O této severoamerické svrchnokřídové formaci již byla na blogu mnohokrát řeč, důvodem je samozřejmě zejména přímá účast autora na vykopávkách v daném souvrství v létě roku 2009 (více viz článek http://dinosaurus.bloguje.cz/798663-navrat-z-pravekeho-raje.php). Již před rokem byla publikována studie, shrnující desetiletí intenzivních výzkumů souvrství Hell Creek (k němuž jsme před necelými třemi lety malým dílem také přispěli) s poměrně překvapujícími závěry. Tím nejzajímavějším je zřejmě neobvykle vysoká početnost výskytu druhu Tyrannosaurus rex v ekosystémech konce křídového období na území dnešní Montany, a z něho vyplývající paleoekologické implikace.

Tyranosauři byli již od svého objevení v roce 1902 a vědeckého popsání o tři roky později považováni za obří vrcholové predátory, kteří se podobně jako další dominantní dravci vyskytovali jen v malých počtech a žili zřejmě samotářským životem. Logickým argumentem pro tuto domněnku byl fakt, že tak obří dravci by v případě nadměrného výskytu způsobili malou ekologickou katastrofu tím, že by brzy vyhubili všechny větší býložravce v okolí, a nakonec by na to doplatili vlastním životem (protože by nenašli obživu). Samozřejmě nebyla taková představa jedinou teorií, malou míru výskytu tohoto superpredátora však nezpochybňoval prakticky nikdo. Dlouho také bylo známo jen několik exemplářů, které představovaly veškerou známou databázi jedinců druhu T. rex. Představa osamělých a nepočetných tyranosaurů však byla výrazně přehodnocena četnými nálezy nových jedinců právě v souvrství Hell Creek od roku 1999 (například jen v sezóně 2000 objevil Hornerův tým pět různých koster tyranosaura nedaleko vodní nádrže Fort Peck). V současnosti tedy známe již kolem 35 jedinců tyranosaura a početnost zastoupení tohoto dravce byla nesrovnatelně vyšší, než mohl kdokoliv před dvanácti lety předpokládat.

 

Tyrannosaurus rex byl zřejmě potravním oportunistou, zabíjejícím živou kořist a pojídajícím také zdechliny. Sedmitunoví dospělci dokázali rozkousat a pohltit prakticky jakoukoliv organickou hmotu, která se jim připletla do cesty. Takže vlastně nihil novi sub sole. Kredit: Julius T. Csotonyi, převzato z webu http://www.search4dinosaurs.com/jc_tyrannosaurus.html

 

Jack Horner, který je proslulý svojí ojedinělou vizí tyranosaura coby téměř výlučného mrchožrouta, této skutečnosti využil a opět si přisadil. Spolu s Markem B. Goodwinem z Kalifornské univerzity v Berkeley tvrdí, že tyranosaurus byl příliš početný na to, aby žil podobně jako lev. Místo neustálého aktivního lovu tak spíše po vzoru hyeny představoval oportunistického masožravce, lovícího živou kořist ale pojídajícího i zdechliny. „Census“ dinosauřích fosílií v souvrství Hell Creek jasně ukázal, že tyranosaurů bylo v průměru kolem 24 % z celkového počtu všech dinosaurů, tedy zhruba čtvrtina ze všech dinosaurů v daném ekosystému. Početnější byl pouze ceratopsid Triceratops, hadrosaurid Edmontosaurus už se tyranosaurovi početně zhruba vyrovnal. To je ovšem údaj v příkrém rozporu s předchozími představami o roli tyranosaurů v jejich ekosystémech. Pokud se tyranosauří populace početně vyrovnala své domnělé nejčastější kořisti, nemohlo jít o dominantní predátory v pravém slova smyslu. Ti totiž běžně představují zhruba jednu čtvrtinu až jednu třetinu početnosti populace své kořisti (kvůli vysokým energetickým nárokům). Oproti tomu všestrannější hyeny mohou být dvojnásobně početnější. Tyranosauři odpovídají druhému modelu – potravu tedy museli nejspíš získávat i mnoha jinými způsoby, včetně pojídání mršin.

Vědci se zaměřili pouze na skeletální fosílie dospělých zvířat, zuby z mikrolokalit ze své analýzy vypustili (protože nevypovídají s jistotou o věku svého někdejšího majitele). V analýze zohlednili jen poněkud lépe zachované jedince, nikoliv pouhé fosilní fragmenty. V nejmladší části souvrství Hell Creek objevili celkem 23 jedinců triceratopse, 5 tyranosaurů a 5 edmontosaurů. Ve starších vrstvách pak dokonce 11 triceratopsů a stejný počet tyranosaurů, šest edmontosaurů a malý počet dalších tří druhů – pštrosího dinosaura ornitomima (Ornithomimus), ornitopoda tescelosaura (Thescelosaurus) a obrněného ankylosaura (Ankylosaurus). Velmi vzácně se objevuje také Pachycephalosaurus. Zajímavý je velmi nízký počet zkamenělin mláďat všech druhů dinosaurů. Podle autorů studie je dokonce možné, že velmi mladí dinosauři žili na jiných místech, než jejich dospělí příbuzní. Roli však hraje pochopitelně i menší šance na zachování jejich drobnějších kostí. Nejpočetnější věkovou skupinou byla odrostlá mláďata a mladí dospělci, ještě nedorostlí do plné velikosti. Také plně odrostlí jedinci dinosaurů jsou ovšem poměrně vzácní.

Studie byla publikovaná v únoru loňského roku v periodiku PLoS ONE (původní studii si můžete přečíst po kliknutí na poslední odkaz pod článkem). Desetiletý výzkum „projektu Hell Creek“ je dalším významným příspěvkem k pochopení struktury a podoby dávných ekosystémů, dominovaných posledními neptačími dinosaury. Jak je patrné, ještě mnoho věcí zůstává v tomto nesmírně zajímavém tématu nepochopeno a pouze přísun kvantity i kvality nového fosilního materiálu může jednou odstranit další část pomyslného mlžného oparu, vznášejícího se nad propastí geologického času.

 

Odkazy:

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110222140550.htm

http://blogs.smithsonianmag.com/dinosaur/2011/03/tyrannosaurus-hyena-of-the-cretaceous/

http://www.fossilscience.com/research/T._rex_more_hyena_than_lion.asp

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016574

 

4 Comments

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

4 Responses to Tyranosaurů bylo příliš mnoho

 1. Niusereset

  Jedna malá k zamyšlení…K tomuto výzkumu mne napadá jedna podstatná otázka:Můžeme opravdu hodnotit početnost výskytu jendotlivých druhů na základě fosilního materiálu, o němž je známo, že v průměru se zachová jen velmi malé procento z reálné populace? Tím nechci říct, že výsledky výzkumu jsou vyloženě špatně. Jen poukazuji, že stojí vpodstatě na velmi malém vzorku populace, který byl vybrán náhodným generátorem složeným z nemalého množství náhodně objevivších se okolností nezbytných pro fosilizaci. Onen rozdíl mezi reálně žijícími počty a fosilizovanými počty vytváří značně velký prostor pro vznik odchylky. Teoreticky stačí najít zátočinu křídového říčního koryta, do kterého bylo naplaveno během záplav stádo utonulých edmontosaurů a čísla se změní.

 2. autor

  To je pravda, ale s odchylkou autoři samozřejmě počítali. Zohlednit se to nedá nikdy – je jasné, že třeba menší dinosauři o hmotnosti pod 100 kilogramů nebudou nikdy zachováni ani zdaleka ve stejném poměru, jaký skutečně ke svým větším příbuzným zachovávali. Autoři hodnotili materiál z mnoha různých vrstev a prostředí, aby zabránili špatné interpretaci jednotlivých prostředí (třeba nadměrnému nahromadění fosílií stáda jednoho druhu). Ale je to pochopitelně zatíženo velkou odchylkou, nicméně těch rexů je každopádně příliš mnoho (na to, aby to byla jen náhoda nebo sampling bias)…

 3. Niusereset

  Pokud si pamatuji jeden ze starších článků zde na blogu… tak v severoamerických ekosystémech byl Tyrannosaurus v téměř jediným dravcem a předpokládá se, že mladší jedinci, ne plně odrostlí (a ztěžklí) plnili funkci agilních dravců lovících ve smečkách a až ve vyšším věku se z nich stávali ti legendární samotáři stojící na vrcholu potravního řetězce. Nemůže souviset velké množsví výskytu právě i s tím, že T-rex vyplňoval (v závislosti na věku) několik rolí v ekosystémech?

 4. autor

  To by na studii nemělo mít velký vliv, protože se primárně hodnotil materiál dospělců, i když starších "juvenilů" a mladších "subadultů" bylo ve vzorku fakticky nejvíc… Souvislost to určitě má, ostatně těch menších predátorů (deinonychosaurů o hmotnosti pod 100 kg) bylo nejspíš také dost a procento zastoupení rexů v populacích by určitě poněkud snížili…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *