Dva nové rody dinosaurů

…a co je na nich zajímavé

Tak tu máme opět nové dinosaury. To není samosebou nic zvláštního, vždyť jen letos už bylo popsáno kolem 15 nových rodů (a to pouze ke dnešnímu dni). Dva nové rody plazopánvých dinosaurů (jeden sauropod a jeden teropod) však určitě stojí za bližší zmínku. Začněme tedy tím větším z nich, „rodákem“ z raně svrchnokřídové Argentiny.

Nový titanosaurní sauropod dostal vědecké jméno Elaltitan lilloi. Rodové jméno odkazuje k místnímu domorodému božstvu (Elal) a obří velikosti dinosaura. Žil před nějakými 96 až 89 miliony let (stupně cenoman – turon, souvrství Bajo Barreal) na území dnešní argentinské provincie Chubut a patřil zřejmě k největším známým dinosaurům vůbec. Původně byl popsán jako Antarctosaurus sp. (1979) a později Argyrosaurus (1986, 2003). Teprve v letošním roce však byla zmapována unikátní kombinace anatomických znaků tohoto giganta z kladu Lithostrotia, která mu vysloužila vlastní vědecké jméno. Předpokládá se, že jen stehenní kost by v kompletním stavu měřila stejně jako femur antarktosaura, tedy kolem 231 cm na délku. To odpovídá délce přes 30 metrů a hmotnosti mnoha desítek tun. Elaltitan je nyní posledním přírůstkem do již velmi početné skupiny argentinských obřích titanosaurů.

———

Skeletální diagram eoabelisaura, nového teropoda ze střední jury Argentiny. Karnotaurus, jehož kostra vévodí Chlupáčovu muzeu historie Země na Albertově, je jeho mnohem mladším potomkem. Kredit: LMU press release.

———

Druhý nově popsaný dinosaurus dostal vědecké jméno Eoabelisaurus mefi. Překvapivě pochází opět z provincie Chubut v Argentině. Tento teropod byl však mnohem starší než předchozí dinosaurus, a to o dobrých 70 až 80 milionů let. Žil totiž v období střední jury, tedy asi před 165 miliony let. A to je na něm také to nejzajímavější – patřil totiž do čeledi abelisauridů, teropodů typických až pro období svrchní křídy. Jeho jméno odkazuje právě k mnohem později žijícímu abelisaurovi, který dal celé čeledi jméno. Znamená „raný/jitřní abelisaurus“ a tím tento vývojově primitivní zástupce skupiny skutečně byl. Při délce asi 6,5 metru se svým velkým potomkům nevyrovnal, jediný známý exemplář (holotyp s označením MPEF PV 3990) však mohl být ještě plně nedorostlým jedincem. Zkameněliny byly objeveny roku 2009 v souvrství Cañadon Asfalto s jezerními uloženinami. Oba noví dinosauři dokazují, že studnice zcela nových a fascinujících objevů dinosaurů není ani po 190 letech jejich výzkumu nijak vyčerpaná. Máme se tedy na co těšit i v dalších měsících a letech…

———

Odkazy:

Mannion, P. D.; Otero, A. (2012). „A reappraisal of the Late Cretaceous Argentinean sauropod dinosaur Argyrosaurus superbus, with a description of a new titanosaur genus“. Journal of Vertebrate Paleontology 32 (3): 614–638.

Diego Pol & Oliver W. M. Rauhut (2012). „A Middle Jurassic abelisaurid from Patagonia and the early diversification of theropod dinosaurs“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (in press).

http://en.wikipedia.org/wiki/Elaltitan

http://en.wikipedia.org/wiki/Eoabelisaurus

———

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *