Rekordy světa rostlin

…aneb ještě jednou do současné přírody

Je nesporným faktem, že rostliny jsou pro život člověka i jiných živočichů naprosto nezbytné. Poskytují nám potravu, výživné a léčivé látky, ale například také textilní nebo stavební materiál. Význam rostlin pro člověka je příliš rozsáhlý na to, aby jej bylo možné popsat v několika větách. Vždyť rostliny byly nezbytným předpokladem již pro osídlení souše prvními bezobratlými živočichy v době asi před 430 miliony let (v prvohorním siluru). Stejně je to přitom i s rozmanitostí rostlin. Druhová bohatost i četnost různých zajímavých adaptací učinila z těchto organismů velmi zajímavou skupinu i z hlediska zkoumání různých rekordů a primátů této říše. Některé jsou skutečně fascinující a nemají obdoby ani ve světě živočichů. Pojďme si nyní zmínit alespoň ty nejzajímavější.

 

Mezi největší, nejmohutnější a nejstarší stromy současnosti patří gigantický sekvojovec obrovský, nazývaný General Sherman, rostoucí v dnešním kalifornském Národním parku Sequoia. Odhadem váží asi 1910 tun a mohl růst již v době řecko-perských válek. Kredit: Pc fish, Wikimedia Commons.

 

Nejstarší žijící rostlina

Nejstarší známou rostlinou a zřejmě zároveň i nejstarším žijícím jednotlivým objektem vůbec by mohla být Lomatia tasmanica z čeledi Proteaceae. Podle tasmánských botaniků je stará neuvěřitelných 43 600 let! Tím by výrazně překonávala i některé fosílie mamutů a kromaňonců. Věk této rostliny byl však stanoven pouze nepřímo na základě nalezených kousků zuhelnatělého dřeva, které obsahovalo také fosilní úlomky listů rostliny. Tento botanický unikát roste jen na jednom místě na světě a množí se pouze kořenovými výhonky, které prorůstají půdu. Jde o jediný zaznamenaný druh, která je známý jako žijící rostlina a zároveň jako zkamenělina.

V poušti Mojave na západě USA roste stálezelený keř druhu Larrea tridentata. Jedinec známý jako „King Clone“ je tvořen kruhem keřů o průměru 22 metrů. Bylo odhadnuto, že začal růst před více než 11 700 lety.

 

Nejstarší strom

Stáří předchozího druhu je často zpochybňováno. Mezi nejstarší dobře datované organismy tak patří některé stromy. Dlouhou dobu byla za absolutního rekordmana považována borovice osinatá (Pinus aristata subsp. longaeva), rostoucí na západě severoamerického kontinentu. Nejstarší jedinci, známí jako „Metuzalém“ a „Prométheus“ zřejmě přesáhli věk 4700 let. Před nedávnem byl však ze Švédska oznámen objev klonálního jedince smrku ztepilého, pojmenovaný „Old Tjikko“. Kmen stromu je sice starý „pouze“ 600 let, stáří kořenů však bylo určeno na celých 9550 let.

 

Největší strom

Nejvyšším změřeným stromem je jedinec druhu sekvoje vždyzelené (Sequoia sempervirens), měřící 115,55 metru. Nepotvrzené zprávy z 19. století přitom hovoří o skácených jedincích o výšce až 144 metrů. Tyto dřeviny se vyskytují v Národním parku Redwood (či Sequoia) v Kalifornii. Jejich hmotnost může dosáhnout i tisícovek tun a objem nejmohutnějšího známého stromu sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum) jménem „Generál Sherman“ činí asi 1489 m³. Druhým nejvyšším přesně změřeným stromem je douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jejíž nejvyšší jedinec v americkém Oregonu dosáhl 99,4 metru.

Největším průměrem kmene se pyšní tisovec druhu Taxodium mucronatum, jehož nejmohutnější jedinec z Mexika dosahuje i s podpěrami 11,62 metru.

 

Nejmenší rostlina

Mezi nejmenší jednoděložné rostliny patří redukovaná, na vodní hladině plovoucí drobnička (Wolffia) z čeledi okřehkovitých. Jeden asijský a jeden australský druh představují tak drobnou formu, že by bez problémů prošla okem jehly a 5000 těchto rostlin by se vešlo do náprstku. Průměrná velikost jedné rostlinky je 0,6 mm na délku a 0,3 mm na šířku. Její hmotnost pak tvoří pouhou jednu trilióntinu hmotnosti největšího sekvojovce!

 

Nejmenší a největší plod

Drobnička by mohla být vedena jako rekordní rostlina i v mnoha dalších velikostních (či spíše „malostních“) kategoriích – například nejmenší květ nebo nejmenší semeno. Plod této botanické miniatury dosahuje stejné velikosti jako zrnko kuchyňské soli a jeho hmotnost představuje asi 70 mikrogramů.

Největší přírodní plod zřejmě najdeme u tropické žakie (Artocarpus heterophyllus) z čeledi morušovníkovitých. Plody této rostliny dosahují až 90 cm délky a hmotnosti 36 kg. Vyšlechtěné plody tykve obecné (Cucurbita pepo) však mohou podle některých zpráv dosáhnout až 606 kg (neověřené zprávy mluví dokonce o 666 kg).

 

Rekordní listy

Nejdelšími listy na světě se může pyšnit africká palma rafie (Raphia regalis) z čeledi arekovitých. Zpeřené listy mohou dosahovat neuvěřitelné délky 19,81 metru (možná však až 24 m) a třímetrové šířky. Amazonská palma Manicaria saccifera je s odstupem druhá; její listy dosahují téměř osmimetrové délky.

Nejmenší listy mezi cévnatými rostlinami zase najdeme zřejmě u drobné vodní kapradiny azoly (Azolla filiculoides), jejich délka se totiž pohybuje kolem 1 milimetru. Podobně je na tom i kalifornská tlustice Crassula erecta, jejíž masité lístky dosahují délky 1,3 mm, tedy zhruba šířku hlavičky běžného špendlíku.

 

Největší květ

Květy máme většinou spojeny s příjemnou vůní. Velikostní rekordman v této kategorii – parazitická tropická rostlina raflézie (Rafflesia arnoldi) z Malajsie a Indonésie však silně páchne po shnilém mase, čímž láká hmyzí opylovače. Masivní červené květy, poprvé zaznamenané až roku 1818, dosahují výjimečně i přes 100 cm v průměru a 11 kg hmotnosti.

Zcela jistě by šlo vyjmenovat desítky dalších rekordních kategorií rostlinného světa, přičemž jediným limitujícím faktorem je v tomto případě naše vlastní představivost. Zvolené kategorie jsou tedy jen jakýmsi krátkým úvodem k potenciálně nekonečné škále mnoha fascinujících kuriozit a zajímavostí z úžasného světa našich (obvykle) zelených bližních. 

 Mgr. Vladimír Socha

 

2 Comments

Filed under Rekordy a statistika, Současná příroda

2 Responses to Rekordy světa rostlin

  1. Petr Karel

    Díky za zajímavé čtení. Jen bych chtěl upozornit na tři drobnosti:
    1. U nejvyššího stromu se v případě rekordních skácených jedinců nejedná o sekvoje, ale douglasky (vizte The New York Times – Topics of The Times, ze 7. března 1897 – http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B01E3DC1F39E433A25754C0A9659C94669ED7CF ; podle přepočtu z tehdejší měrové soustavy dané Mendehallovým výnosem je tedy největší doložená výška necelých 142 m – některé zdroje se liší kvůli chybnému přepočtu z tehdejších 465 stop a udávají 144 m).
    2. Co se tloušťky kmene týká, je vedle vámi uvedeného tisovce (strom Árbor del Tule u Oaxacy, viděl jsem na vlastní oči) zmiňován i baobab prstnatý (strom Glencoe Baobab u Hoedspruitu, průměr 15,9 m, vizte http://www.plantzafrica.com/plantab/adansondigit.htm ; solidnější zdroj bohužel nemám, ruku bych proto za ten údaj nedal).
    3. Rekord u hmotnosti tykve byl překonán. Já vím o rekordní hodnotě z roku 2010 – tehdy byla změřena hmotnost 821 kg (vizte např. http://phys.org/news/2010-10-halloween-special-world-heaviest-pumpkin.html); nevylučuji pochopitelně nějaké aktuálnější překonání rekordu.

  2. Dobrý den, děkuji za zajímavé doplňující informace 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *