Objeven první dinosauří zub z České republiky

…aneb fantastický nový nález z depozitáře

Autorem nové studie, která je zatím „in press“, je můj dlouholetý známý a jeden z účastníků výpravy do Montany v roce 2009, Daniel Madzia. Jako student na brněnské Masarykově Univerzitě se ve své bakalářské práci (kterou obhájil vloni v červnu) soustředil na revizi popisu zvláštního zubu, který byl do té doby popsán jako pozůstatek teleosaura (jurského krokodyliforma, žijícího v mořích). Tak byl zub označen ještě německým štítkem v době před koncem druhé světové války (přesné okolnosti nálezu zatím bohužel nejsou známé). Jádrem nové studie, která je v podobě přijatého rukopisu publikována v periodiku Acta Palaeontologica Polonica, je právě revize tohoto materiálu. D. Madzia v ní dokládá, že se s největší pravděpodobností nejedná o zub mořského příbuzného krokodýlů, nýbrž o fosílii neznámého teropodního dinosaura. Celkem asi 4 cm dlouhý zub (jeho korunka měří na výšku zhruba 2,5 cm) je tedy zřejmě vůbec prvním známým prokazatelným fosilním pozůstatkem dravého dinosaura z našeho území (proslulá tříprstá stopa z lomu U devíti křížů může dle autora studie patřit i nedinosauřímu dinosauromorfovi).

 

File:Duriavenator.jpg

Zástupci kladu Orionides byli v Evropě během střední i svrchní jury poměrně hojní. Právě takto mohl vypadat nově identifikovaný moravský teropod, jenž do zmíněné skupiny patřil také. Kredit: FunkMonk, Wikimedia Commons

 

Zmíněná fosílie nese označení IGS-MJ-0001 a je uložena ve sbírkách Ústavu Geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Zub byl objeven někdy před rokem 1945 ve vrstvách někdejší příbřežní karbonátové platformy, vystupujících na lokalitě Švédské šance. Stáří nálezu je svrchnojurské, konkrétně jde o geologický stupeň oxford (asi před 163 – 157 miliony let). Autor studie dovozuje, že tvarem, ornamentací skloviny i dalšími znaky se zub neshoduje se zuby jurských mořských obratlovců, je ale naopak velmi podobný dentici některých teropodních dinosaurů. Velmi pravděpodobné určení pak spadá mezi vývojově bazální tetanury, tedy zástupce neptačích teropodních dinosaurů. Autor řadí někdejšího „majitele“ zubu do kladu Orionides, velké skupiny tetanur, kam patří megalosauroidi a aveteropodi. Velmi podobné nálezy přitom pocházejí zejména z území Maďarska. Nový moravský teropod je zároveň vůbec prvním suchozemským obratlovcem z jury, jehož fosílie byla na našem území objevena. O tomto masožravém dinosaurovi, jehož příbuzní jsou známí z velké části evropského kontinentu daného stáří, nám však více prozradí až případné budoucí objevy.

 

Zdroj:

Madzia, D. In press. The first non-avian theropod from the Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica. DOI:10.4202/app.2012.0111.

http://www.ugv.cz/

 http://en.wikipedia.org/wiki/Orionides

 

4 Comments

Filed under Česká paleontologie, Dějiny paleontologie, Dinosauři ze sousedních zemí, Teropodní dinosauři

4 Responses to Objeven první dinosauří zub z České republiky

  1. A na vlastní stránky Wild Prehistory o tom Daniel Madzia ani nenapíše…

  2. Dan už mi mailem potvrdil, že to na WP brzy bude 🙂

  3. Racek

    Kluci, doufám a přeji, ať toho najdete o hodně více. To je tedy téma diplomky …

  4. Racek

    Tak jsem to viděl v televizi.Senzace, kluci. A teď kdo asi vyrazí hledat zbytek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *