Úžasný obyvatel křídového lesa

…aneb Kdo byl Agathaumas sylvestris?

Nadpis příspěvku může být poněkud matoucí, proto jej raději hned vysvětlím. „Úžasný obyvatel lesa“ je totiž doslovný překlad vědeckého jména Agathaumas sylvestris. Tento mohutný rohatý dinosaurus byl formálně popsán paleontologem E. D. Copem (známým jako protagonista tzv. Války o kosti) v roce 1872. Pokud by šlo o platný taxon, byl by historicky prvním popsaným rohatým dinosaurem, ceratopsidem. V současnosti je ale tento taxon považován za nomen dubium, tedy pochybné jméno. Většina paleontologů se shoduje na názoru, že jde nejspíš o synonymum známého rodu Triceratops. Každopádně šlo o velkého ceratopsida, žijícího v období pozdního maastrichtu (asi před 68 až 66 miliony let) na území dnešního jihozápadního Wyomingu. Známe z něho jen postkraniální části kostry, konkrétně šestnáct obratlů z ocasní, křížové a „hřbetní“ části páteře, fragmentárně zachované pánevní kosti a několik žeber. Bohužel kosti z těchto částí těla nejsou právě u ceratopsidů příliš diagnostické a nevíme tedy s jistotou, kým první pojmenovaný rohatý dinosaurus ve skutečnosti byl. Na základě velikosti a geologického stáří i geografického umístění si můžeme být téměř jistí, že jde skutečně o triceratopse, který byl paradoxně popsán Copeovým životním rivalem O. C. Marshem o 17 let později (roku 1889). Vraťme se teď ale k samotnému objevu agathauma. Ten byl učiněn nedaleko lokalit Black Butte a Bitter Creek v sedimentech souvrství Lance (tehdy Laramie). Objeviteli byli paleontologové Fielding Bradford Meek a Henry Martyn Bannister, kteří právě pracovali pro geologa Ferdinanda Vandeveera Haydena v rámci tehdejší Geologické služby pro Teritoria. Hayden brzy upozornil na nález Copea, který potom lokalitu sám navštívil a objevil zde další zkameněliny.

———

Umělecká rekonstrukce agathauma v podání Charlese R. Knighta (1897). Dnes patří tato zastaralá, ale půvabná malba ke klasickým původním zobrazením rohatých dinosaurů. Převzato z Wikipedie.

———

Copea zaujaly zejména obří rozměry fosilií a dále pak množství fosilních otisků listů, semen a dalších rostlinných částí, které mu prozradily, že v době existence obřího dinosaura šlo o hustě zalesněný ekosystém. Později v roce 1872 Cope popsal dinosaura jako Agathaumas sylvestris, což doslova znamená „úžasný/velkolepý obyvatel lesa“. Vědec tak naznačil, že tento dinosaurus obýval zalesněné prostředí a zejména pak vyzdvihl jeho rozměry – domníval se dokonce, že mohlo jít o největší známé suchozemské zvíře všech dob! To může znít překvapivě, vždyť víme, že při délce 9 metrů a hmotnosti kolem 6000 kilogramů šlo ve srovnání s obřími sauropody jen o trpaslíka. V daném roce ale zbývalo do objevu velkých severoamerických sauropodů z morrisonského souvrství pět let a dřívější objevy evropských sauropodů (rodů Cetiosaurus a Pelorosaurus) byly považovány za fosilní pozůstatky mořských tvorů. Další Copeovou chybu bylo přiřazení fosilií agathauma k hadrosauridům, což je ale omluvitelné a pochopitelné – rohatí dinosauři ještě nebyli vědě známí a systematika dinosaurů byla teprve v plenkách. Až s popisem triceratopse v roce 1889 bylo Copeovi jasné, že jeho lesní obr patří do stejné skupiny. Ve své studii tehdy dokonce navrhl, aby nenáviděným Marshem pojmenovaná čeleď Ceratopsidae byla přejmenována na Agathaumidae. Argumentoval přitom tím, že z rodu Ceratops není známo mnoho kvalitních fosilií. Jak dobře víme, Cope v této snaze neuspěl. Dnes už považujeme jméno Agathaumas pouze za historické a neplatné označení z pionýrských dob výzkumu severoamerických dinosaurů. Přesto nás občas dokáže takříkajíc praštit do očí, například na nádherné ilustraci Charlese R. Knighta z roku 1897.

———

Agathaumas sylvestris.jpg

Dochované kosterní fragmenty druhu Agathaumas sylvestris. Jejich geologické stáří, geografická lokalizace i celkový tvar a velikost jasně naznačují, že jde ve skutečnosti o pozůstatky dospělého triceratopse. Převzato z Wikipedie.

———

Odkazy a zdroje:

* Breithaupt, B.H. (1999). „First Discovery of Dinosaurs in the American West.“ Pp. 59-65 in Gillette, D.D. (ed.), Vertebrate Paleontology In Utah. Utah Geological Survey. ISBN 1-55791-634-9, ISBN 978-1-55791-634-1

* Cope, E.D. (1873). „The monster of Mammoth Buttes.“ Pennsylvania Monthly, 4: 521-534.

* Cope, E.D. (1872). „On the existence of Dinosauria in the Transition Beds of Wyoming.“ Proceedings of the American Philosophical Society, 12: 481-483.

* Cope, E.D. (1889). „The horned Dinosauria of the Laramie.“ The American Naturalist, 23: 715-717.

* Ballou, W.H., 1897. „Strange creatures of the past, Gigantic saurians of the reptilian age“, Century Magazine (New Series) XXXIII o.s. LV 15-23.

———

1 Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Ptakopánví dinosauři, Spekulativní paleontologie

One Response to Úžasný obyvatel křídového lesa

  1. Takový dotaz… pokud je Agathaumas skutečně Triceratopsem… a pokud byl objeven a pojmenován o 17 dříve než Marshův Triceratops… nemělo by to znamenat, že Triceratops by se měl přejmenovat na Agathaumse?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *